przygotowujemy Społeczny Raport o Bioróżnorodności i Krajobrazie Kasztelanii Ostrowskiej

>>> kontakt do nas​ <<<

TRANSPARENTNOŚĆ

Podczas powstawania Raportu chcemy zachować transparentność. Zamierzamy osiągnąć ją między innymi przez zamieszczanie na stronie internetowej informacji o kolejnych etapach prac nad Raportem, przekazywanie wiadomości o nadchodzących spotkaniach i zaangażowanych we współdziałanie podmiotach. Planujemy także udostępnienie oryginalnych wniosków, które zostały zgłoszone w czasie powstawania Raportu – będą one załącznikiem do syntetycznej, finalnej wersji. Zakładamy poddanie treści Raportu recenzji badaczy. To bardzo ważny punkt powstawania dokumentu, ponieważ zakładamy, że materiały wypracowane przez poszczególne grupy, ostatecznie zostaną opracowane we współpracy ze specjalistami.

Przygotowana przez nas forma powstawania Raportu zakłada transparentne informowanie o kilku komponentach:

 1. TERMINY
  Wydarzeniach towarzyszące powstawaniu Raportu będą miały charakter otwarty lub zamknięty. Zamknięte wydarzenia kierowane będą do zadeklarowanych uczestników podgrup, dlatego warto dołączyć do tej podgrupy, aby uczestniczyć w dodatakowych aktywnościach. O wydarzeniach otwartych będziemy informować na stronie internetowej i dodatkowo z odpowiednim wyprzedzeniem w mediach. Relacje ze spotkań podgrup będą dostępne na stronie w AKTUALNOŚCIACH.
 2. ZGŁASZANE OBSERWACJE
  Każda ze zgłaszanych obserwacji trafi do rejestru. Zgłoszenia przyjmowane będą w całości tak, jak przedstawią to zgłaszający. Następnie będą one publikowane na liście zgłoszeń i będzie można prześledzić status realizacji dyskusji nad każdą ze spraw. Listę zgłoszonych obserwacji i spraw pochodzących ze zgłoszeń internetowych oraz prac podgrup będzie można zobaczyć na podstronie PROWADZONE SPRAWY. Ta zostanie uruchomiona po 14 marca 2023 r.
 3. ZAPROSZONE PODMIOTY PUBLICZNE
  Informacje o przekazaniu zaproszenia do podmiotów publicznych zamieszczamy w dolnej części STRONY GŁÓWNEJ projektu.
 4. FINANSOWANIE
  Informacje o środkach na realizację projektu zostaną umieszczone na dole podstrony TRANSPARENTNOŚĆ.

FINANSOWANIE

W obecnej formie powstanie Raportu jest w całości oddolną inicjatywą członków stowarzyszenia i osób dołączających do podgrup Raportu. Środki na nasze działanie pochodzą ze składek członkowskich, darowizn (dziękujemy naszym darczyńcom!) i działalności odpłatnej. Główne środki przeznaczamy aktualnie na funkcjonowanie przestrzeni spotkań (Centrum Edukacji Regionalnej w Lednogórze i Pobiedziskach – o nich poczytasz tutaj), księgowość, prowadzenie strony internetowej, kontakt z osobami, podmiotami i mediami.

W przypadku pojawienia się w przyszłości wsparcia celowego w postaci darowizn i dotacji na cele powstawania Raportu informacje o tym pojawią się w tym miejscu.