Grzyby

kisielnica wierzbowa

Exidia recisa (Ditm.): Fr.

synonimy: kisielec wierzbowy

rodzina: Exidiaceae kisielnicowate (Wojewoda, 2003)

ochrona prawna: brak

Czerwona Lista Roślin i Grzybów Polski: V – Narażone – zagrożone wyginięciem – jeżeli nie znikną czynniki ich zagrożenia, to w najbliższej przyszłości gatunki te przesunięte zostaną do kategorii wymierających.

exidia_recisa_20110401_2_bk_pk_promno_f11_DSCF4388_2_2

Występowanie

W lasach liściastych i mieszanych oraz zaroślach, szczególnie nad brzegami rzek i strumieni, na martwych, ale nie opadłych gałązkach liściastych drzew i krzewów, Alnus glutinosa, Alnus incana, Cerasus avium, Populus tremula, Salix alba, Salix cinerea, Salix fragilis.

Informacje dodatkowe

Owocniki galaretowate, stożkowate, brązowawe, jaśniejsze i mniejsze niż kisielnica trzoneczkowa. Owocniki występują przez cały rok, ale ze względu na ich galaretowatą postać, są szczególnie widoczne w chłodnej i wilgotnej porze roku.
O kisielnicy wierzbowej pisaliśmy także tutaj: Nadrewnowe bursztyny – kisielnica wierzbowa”

Źródła

dane własne inwentaryzacyjne: Barbara Kudławiec (2010-2022, dane terenowe, w tym GREJ: ID 189198 i 195033 (CC-90))

dane ze zgłoszeń:

dane literaturowe

a) o gatunku w regionie:

[a1] Kujawa, A., Gierczyk, B. (2012). Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy, 23(4), 3-59. W tym ID: 178966 i 180837 (CC-91).

[a2] Kujawa, A., Gierczyk, B. (2013). Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Cz. VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy, 24(2), 3-42. W tym ID: 186386 (CC-92).

b) pozostałe źródła:

[b1] Buczacki, S., Shields, C., Ovenden, D. (2012). Collins fungi guide: The most complete field guide to the mushrooms and toadstools of Britain and Ireland. HarperCollins.

[b2] Gumińska, B., Wojewoda, W. (1985). Grzyby i ich oznaczanie. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.

[b3] Wojewoda, W. (2003). Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów podstawkowych Polski. W: Z. Mirek (red.), Różnorodność biologiczna Polski (tom 7). Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences.

[b4] Wojewoda, W., Ławrynowicz, M. (2006). Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. W: Z. Mirek. K. Zarzycki. W. Wojewoda. Z. Szeląg (red.), Czerwona lista roślin i grzybów w Polsce (str. 53-70). Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences.

Sytuacja gatunku w regionie

Zasoby

Grzyb znany z czterech kwadratów ATPOL na południu Kasztelanii Ostrowskiej. Ocenia się, że obserwacje w potencjalnych miejscach występowania, szczególnie w zaroślach wierzby szarej nad zbiornikami wodnymi, rzekami, strumieniami) przyniesie kolejne rezultaty. Specyfika gatunku: morfologia i ekologia, pozwalają na przyjmowanie zgłoszeń z lokalizacji zaobserwowanych przez mieszkańców, pod warunkiem dostarczenia wyraźnych zdjęć i okazów dla udokumentowania i weryfikacji oraz szczegółowych danych o lokalizacji.

Status na Czerwonej Liście Regionu

W trakcie oceny.

Zagrożenia i możliwości ochrony

Grzyb wymaga obecności w terenie zakrzaczeń wierzbowych z martwymi, ale nie opadłymi gałęziami. Grzyb ten może być gatunkiem parasolowym dla innych zagrożonych gatunków grzybów, nie znanych dotąd z Kasztelanii Ostrowskiej, zasiedlających martwe gałęzie wierzby szarej, np. talerzyka szkarłatnego Cytidia salicina (kategoria E – wymierający), czy ciemnotwardnika łuskowatego Phaeomarasmius erinaceus (kategoria R – rzadki). Na podobnym substracie można także poszukiwać rzadko notowanej osiękli wąskozarodnikowej Merismodes confusa.

Data aktualizacji wpisu w Bazie

2022.02.05 Barbara Kudławiec,
2022.01.30 Barbara Kudławiec pierwszy wpis