Grzyby

kisielnica wierzbowa

Exidia recisa (Ditm.): Fr.

synonimy: kisielec wierzbowy

rodzina: ograniczono się do przynależności do taksonu wyższego rzędu – typu grzyby podstawkowe Basidiomycota – ze względu na liczne zmiany w systematyce

ochrona prawna: brak

Czerwona Lista Roślin i Grzybów Polski: V – Narażone – zagrożone wyginięciem – jeżeli nie znikną czynniki ich zagrożenia, to w najbliższej przyszłości gatunki te przesunięte zostaną do kategorii wymierających

DSCF5208_

Występowanie

W lasach liściastych i mieszanych oraz zaroślach, szczególnie nad brzegami rzek i strumieni, na martwych, ale nie opadłych gałązkach liściastych drzew i krzewów, Alnus glutinosa, Alnus incana, Cerasus avium, Populus tremula, Salix alba, Salix cinerea, Salix fragilis [1] występuje głównie na wierzbach i olszach [2].

Informacje dodatkowe

Owocniki galaretowate, stożkowate, brązowawe, jaśniejsze i mniejsze niż kisielnica trzoneczkowa. Występuje przez cały rok, ale ze względu na tworzenie galaretowatych owocników, są one szczególnie widoczne w chłodnej, wilgotnej porze roku.
O gatunku tym pisaliśmy także tutaj: „Nadrewnowe bursztyny”

Źródła

dane własne inwentaryzacyjne: Barbara Kudławiec (2010-2021 dane terenowe, w tym GREJ: ID 195033; CC-90)
dane ze zgłoszeń: –
dane literaturowe:

a) o gatunku w regionie
[1a] xxx
[2a] xxx
[3] Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59, w tym B. Kudławiec: ID: 178966 i 180837 (CC-91)
[4] Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44, w tym B. Kudławiec: ID: 186386 (CC-92)
[5] Kujawa A., Gierczyk B. …………to odnajdę…………, w tym B. Kudławiec: ID: 189198 (CC-90)

b) pozostałe źródła

Sytuacja gatunku w regionie

Zasoby

Grzyb znany z trzech kwadratów ATPOL na południu Kasztelanii Ostrowskiej. Ocenia się, że rozpoznanie potencjalnych miejsc występowania, szczególnie zarośli wierzby szarej nad zbiornikami wodnymi, rzekami, strumieniami) przyniesie kolejne rezultaty. Specyfika gatunku: morfologia i ekologia, pozwalają na przyjmowanie zgłoszeń z lokalizacji zaobserwowanych przez mieszkańców, pod warunkiem dostarczenia wyraźnych zdjęć i okazów dla udokumentowania i weryfikacji oraz szczegółowych danych o lokalizacji.

Status na Czerwonej Liście Regionu

# – gatunek rozproszony lub częsty, odnotowany w ostatnich latach na ponad 15 stanowiskach

Zagrożenia i możliwości ochrony

Grzyb wymaga obecności w terenie zakrzaczeń wierzbowych z martwymi, ale nie opadłymi gałęziami. Grzyb ten może być gatunkiem parasolowym dla innych zagrożonych gatunków grzybów, nie znanych dotąd z Kasztelanii Ostrowskiej, zasiedlających martwe gałęzie wierzby szarej, np. talerzyka szkarłatnego Cytidia salicina (kategoria E – wymierający), czy ciemnotwardnika łuskowatego Phaeomarasmius erinaceus (kategoria R – rzadki). Na podobnym substracie można także poszukiwać rzadko notowanej osiękli wąskozarodnikowej Merismodes confusa.

Data aktualizacji wpisu w Bazie

2021.12.25 Barbara Kudławiec