Zabytki

Stary cmentarz w Wójtostwie

miejscowość: Wójtostwo

rodzaj zabytku: cmentarz

typ obiektu: architektura sakralna i funeralna

chronologia: założenie w XIX wieku, zamknięcie po II wojnie światowej 

rejestr zabytków:

wojtostwo_stary_cmentarz_1

Opis obiektu

Cmentarz znajduje się przy głównej polnej drodze we wsi. Wejście na jego teren jest utrudnione przez zarośla, natomiast od strony przyległego do niego pola przejście w głąb jest łatwiejsze.  Obszar jaki zajmuje z góry przypomina kształtem trójkąt. Na jego obszarze spoczywają osadnicy niemieccy, którzy zamieszkiwali dawniej te ziemie. Pośród zarośli można znaleźć kamienne fragmenty nagrobków oraz tablic z napisami w języku niemieckim. Charakterystycznym elementem cmentarza jest kamienny element nagrobka, który przypomina pień drzewa. Pozostałość ta przetrwała w bardzo dobrym stanie. Dzisiaj obiekt pozostaje opuszczony oraz zapomniany. 

Informacje dodatkowe

Cmentarz jest ogólnodostępny dla osób chcących go zobaczyć. Niestety nie prowadzi do niego jakiekolwiek oznakowanie.  

Źródła

dane własne inwentaryzacyjne: Tadeusz Panowicz (2021 dane spisane), Filip Biegański (2022 dane terenowe)
dane ze zgłoszeń: –
dane literaturowe: –

Sytuacja obiektu w regionie

Stan zachowania

Na terenie cmentarza zachowały się kamienne fragmenty nagrobków. Jedna z kamiennych tablic posiada czytelne napisy w języku niemieckim oraz widoczną datę 1862. Roślinność utrudnia przemieszczanie się po terenie obiektu. Wskazane jest, aby oznaczyć to miejsce jako miejsce spoczynku. 

Zagrożenia i możliwości ochrony

Głównym zagrożeniem dla tego cmentarza jest zarastanie nagrobków. Wiele kamiennych pozostałości może zupełnie zostać przykryte przez rośliny. Podstawową możliwością ochrony jest regularne przycinanie roślin w miejscach, gdzie mogą negatywnie wpływać na warstwy kulturowe. Poza tym należy zostawić spontaniczną roślinność na większości obszaru ze względu na przyrodniczo-kulturowy charakter tego miejsca. Potencjalnym zagrożeniem w związku z tym może być przeprowadzenie akcji „sprzątania cmentarza” bez eksperckiej analizy planistycznej, która w konsekwencji mogłaby doprowadzić do przesunięcia nagrobków, zniszczenia cennych roślin  oraz siedlisk grzybów i zwierząt. Pamiętajmy – ochrona takich miejsc wymaga zaangażowania historyków i przyrodników oraz ustaleń z urzędem właściwym do ochrony zabytków.

Data aktualizacji wpisu w Bazie

2022.08.05 Filip Biegański