Zabytki

Stary cmentarz w Pobiedziskach

miejscowość: Pobiedziska

rodzaj zabytku: cmentarz

typ obiektu: architektura sakralna i funeralna

chronologia: powstanie w XIX wieku, ostatni pochówek w 1954

rejestr zabytków:

pobiedziska_stary_cmentarz_1

Opis obiektu

Obiekt znajduje się między drogą wojewódzką numer 194 a linią kolejową Poznań-Gniezno. Od momentu założenia do 1945 roku chowano tutaj osadników niemieckich. Ostatnim pochówkiem był pogrzeb osoby wyznania świadków Jehowy w 1954 roku. W latach siedemdziesiątych nagrobki zostały usunięte na polecenie ówczesnych samorządowców. Tylko niektóre z nich przetrwały do dzisiaj. W latach pięćdziesiątych postawiono murowaną stację transformatorową na terenie cmentarza. Teraz cmentarz pozostaje opuszczony i służy jako miejsce spotkań, co sugerują śmieci znajdujące się na jego terenie. Elementem charakterystycznym w tym miejscu jest grupa drzew gęsto obrośnięta bluszczem. 

Informacje dodatkowe

Lokalizacja jest ogólnodostępna dla odwiedzających. Niestety na teren cmentarza nie prowadzi jakiekolwiek oznakowanie. 

Źródła

dane własne inwentaryzacyjne: Tadeusz Panowicz (2021 dane spisane), Filip Biegański (2022 dane terenowe)
dane ze zgłoszeń: –
dane literaturowe: –

Sytuacja obiektu w regionie

Stan zachowania

Do dzisiaj przetrwały kamienne fragmenty cmentarza oraz stare drzewa. Teren obiektu jest wykorzystywany jako punkt spotkań, dlatego wiele miejsc jest zaśmieconych. Część płyt nagrobnych służy jako miejsca siedzące. 

Zagrożenia i możliwości ochrony

Dla tego cmentarza największym zagrożeniem jest postępujące zaśmiecanie. Możliwością ochrony jest wysprzątanie zalegających śmieci oraz widoczne oznakowanie obiektu jako miejsce spoczynku zmarłych osób. 

Data aktualizacji wpisu w Bazie

2022.07.29 Filip Biegański