Miejscowości

Wojnowo
(obecnie część Lednogóry)

miejscowości sąsiednie: Wojnowo

liczba mieszkańców:

część regionu: centralna część Kasztelanii Ostrowskiej 

gmina: Łubowo

powiat: gnieźnieński

Wojnowo według mapy topograficznej z 1916 roku

Opis krajobrazowy

Dawne nazwy i powiązane nazwy etnonimiczne

Dzieje miejscowości

To dawny folwark majątku Lednogóra, oddalony od niego około 4 km na południe. Położony w odległości około 0,5 km na południe od linii kolejowej Poznań-Gniezno. Przy zachodnim brzegu rzeki Główna. Założony około połowy XIXw przez ówczesnego właściciela Lednogóry. W początku XIXw dobra Lednogórskie należały do Moraczewskich (do połowy lat 70. Tego stulecia). Po śmierci w 1867r. Benedykta Moraczewskiego (syna Tomasza i Józefy Skierskich), pozostała po nim wdowa, Marianna z Łaszczyńskich, która sprzedała majątek Brucherskim. W 1872r. właścicielami byli jeszcze Moraczewscy, ale posiadłością zarządzali już Brucherscy. To właściwie Moraczewscy założyli folwark Wojnowo. W 1885 roku Lednogóra wraz z Wojnowem była już własnością Banku Potocki-Krilecki i spółka, od którego zakupił ją Konstanty Breza. W 1890r. Dobra Lednogórskie zostały wykupione przez Komisję Kolonizacyjną i je rozparcelowano. W 1913r. Wojnowo nabył Niemiec Wilhelm Hütte. Folwark liczył wówczas 82 ha: 39 ha zajmowały pola uprawne, 35 ha łąki i pastwiska, 7 ha las i 1 ja woda. Hütte posiadał 8 koni, 35 sztuk bydła i 26 świń. Gospodarował do stycznia 1945 r. Dwór zbudowany został na początku XX w. (naniesiony na mapie z 1911r.) częściowo przebudowany. Murowany, założony na prostokątnym rzucie, podpiwniczony, parterowy z użytkowym półpiętrem, poddaszem oraz wypiętrzoną częścią środkową elewacji frontowej, przykrytą oddzielonym dwuspadowym dachem, ustawionym prostopadle do kalenicy dwuspadowych dachów bocznych części bryły. Elewacje pozostawione są w nietynkowanej cegle, lecz sądząc na podstawie ich opracowania- przewidywano ich otynkowanie.

Ciekawe obiekty i ludzie z tej miejscowości

Źródła

dane własne inwentaryzacyjne: Tadeusz Panowicz (2021 dane spisane)
dane ze zgłoszeń: –
dane literaturowe: –

Miejscowość na współczesnych i dawnych mapach

Data aktualizacji wpisu w Bazie

2021.11.12 Helena Zenker