Zbieramy informacje o cennych miejscach przyrodniczych i krajobrazowych oraz oddziaływaniach na przyrodę. Etap 1. przygotowań do Społecznego Raportu o Bioróżnorodności i Krajobrazie Kasztelanii Ostrowskiej

Zbieramy informacje o cennych miejscach przyrodniczych i krajobrazowych oraz oddziaływaniach na przyrodę. Etap 1. przygotowań do Społecznego Raportu o Bioróżnorodności i Krajobrazie Kasztelanii Ostrowskiej

Pierwszy etap Społecznego Raportu o Bioróżnorodności i Krajobrazie Kasztelanii Ostrowskiej obejmuje szeroką diagnozę cennych zasobów regionu oraz oddziaływań. Przez formularz na stronie internetowej ułatwiamy przysyłanie zgłoszeń. Pierwsza tura zgłoszeń podsumowana będzie 31 maja 2023 r.

W formularzu można zgłosić z podaniem danych kontaktowych lub ANONIMOWO następujące zgłoszenia z terenu Kasztelanii Ostrowskiej:
(1) Cenne zasoby – w tym gatunki, układy przyrodnicze, cenne osie krajobrazowe i punkty krajobrazowe.
(2) Oddziaływania na środowisko przyrodnicze i krajobraz – w tym wszelkie formy zauważalnej obecnie lub bliskiej w przyszłości presji negatywnej na ostoje przyrody i miejsca cenne krajobrazowo.

Informacje te są gromadzone na mapach tematycznych w ramach powstającego Społecznego Raportu o Bioróżnorodności i Krajobrazie Kasztelanii Ostrowskiej oraz wykazywane są jako dane częściowo ogólnodostępne na stronie internetowej projektu.

Formularz dostępny jest na stronie projektu – kasztelaniaostrowska.com.pl/dzikiedziedzictwo

Dodaj komentarz