Wolontariat w ochronie siedlisk!

Wolontariat w ochronie siedlisk!

Szukamy chętnych do dołączenia do nas 15 grudnia od 8:00, aby wspólnymi siłami kosić, wygrabiać i porządkować murawy ciepłolubne w Imielenku w jednej z ostoi przyrody w naszym regionie – Goździkowa Ostoja w Kasztelanii Ostrowskiej 🙂

Co robimy tego dnia?
– wykaszamy siedliska otwarte (kosimy obumarłe części roślin oraz podrost krzewów)
– zbieramy biomasę (grabimy, układamy na stos siana)
– oznaczamy stanowiska cennych gatunków
– zbieramy śmieci, na bieżąco reperujemy elementy infrastruktury

Jak zgłosić się z wyprzedzeniem?
– zadzwoń lub wyślij sms na nr 519 731 344
– napisz do nas mailowo – kasztelaniaostrowska@gmail.com
– skontaktuj się z nami przez nasz profil na FB

Praktyczna i realna ochrona przyrody tej części Wielkopolski!

Dodaj komentarz