Wolontariat w ochronie siedlisk odsłona 2020!

Wolontariat w ochronie siedlisk odsłona 2020!

Szukamy chętnych do dołączenia do nas 12 stycznia od 14:30, aby wspólnymi siłami kosić, wygrabiać i porządkować murawy ciepłolubne w Imielenku w dwóch ostojach przyrody w naszym regionie – Goździkowa Ostoja w Kasztelanii Ostrowskiej oraz sąsiednia murawa na wzniesieniu uroczo przez nas nazywanym „Kasztelańczyk”.

Co robimy tego dnia?
? wykaszamy siedliska otwarte (kosimy obumarłe części roślin oraz podrost krzewów)
? zbieramy biomasę (grabimy, układamy na stos siana)
? oznaczamy stanowiska cennych gatunków
? zbieramy śmieci, na bieżąco reperujemy elementy infrastruktury

Jak zgłosić się z wyprzedzeniem?
? zadzwoń lub wyślij sms na nr 519 731 344
? napisz do nas e-maila – kasztelaniaostrowska@gmail.com
? skontaktuj się z nami przez nasz profil na FB

To druga akcja po grudniowym koszeniu – praktyczna i realna ochrona przyrody tej części Wielkopolski

Dodaj komentarz