Wielkopolska, wielka susza | POBIEDZISKA | dyskusja o przyszłości mokradeł, bagien i wody

Wielkopolska, wielka susza | POBIEDZISKA | dyskusja o przyszłości mokradeł, bagien i wody

Ten rok kończymy wyjątkowo niskim stanem wody w zbiornikach i rzekach wokół Pobiedzisk. To niestety element wieloletniego trendu. Dlaczego tak dzieje się? Jakie będą tego konsekwencje dla przyrody i dla naszej gospodarki? Które gatunki i krajobrazy tracimy, a które już są utracone? Co należy zrobić? Jak każdy z nas może wpłynąć na ochronę mokradeł a jak mogą to robić systemowo różne instytucje?

Gościem specjalnym w Pobiedziskach będzie Jan Kucharzyk. Ekspert przyrodnik z wieloletnim doświadczeniem w badaniu najcenniejszych obszarów mokradłowych w Polsce. Biolog, botanik, fotograf i podróżnik. Aktywnie zaangażowany w innowacyjne projekty badań torfowisk i ochrony siedlisk wilgotnych w najważniejszych projektach w Polsce. Związany badawczo z Zakładem Ekologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz aktywnie zaangażowany w działalność Centrum Ochrony Mokradeł (bagna.pl). Prowadził ekspertyzy przyrodnicze i plany zadań ochronnych m.in. w Biebrzańskim Parku Narodowym, Białowieskim Parku Narodowym, kilkudziesięciu obszarach chronionych (rezerwatach przyrody i obszarach Natura 2000).

Podczas spotkania dyskusyjnego poszukamy odpowiedzi o przyszłość wody w środowisku naturalnym. Skupimy się na bliskim otoczeniu Pobiedzisk i regionu, który odwołamy do kontekstu ogólnopolskiego. Zaproszony gość posiada ekspercką wiedzę o programach ochrony torfowisk, mokradeł i siedlisk związanych z wodą. Posiada szerokie, przekrojowe spojrzenie o stanie zachowania siedlisk przyrodniczych powiązanych z wodą. Po rundzie z moderatorem przejdziemy do pytań publiczności.

Wnioski ze spotkania będą zapisane jako część rozpoczynanej przez nas dyskusji o najlepszych praktykach w ochronie ginących siedlisk przyrodniczych i gatunków zagrożonych wymarciem. Będą one także rozwijane w ramach międzysektorowej współpracy i budowaniu wsparcia dla urzędów, rolników i instytucji związanych z przyrodą przez organizacje pozarządowe i społeczność lokalną.

Spotkanie pod patronatem honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Ireneusza Antkowiaka.

Dzikie Dziedzictwo – o organizatorze
Zajmujemy się poznawaniem zasobów przyrodniczych i wsparciem ich ochrony. Każdy z nas pasjonował się naturą na różne sposoby, aż wreszcie postanowiliśmy połączyć swoje pasje w jednej grupie. Fotografujemy przyrodę, opisujemy ciekawe miejsca, zabiegamy o ochronę ostoi i ginących gatunków, prowadzimy działania edukacyjne. Włączamy różne osoby do planowania krajobrazu regionu oraz zapewniamy opiekę ostojom przyrody. Tematyka naszych zainteresowań dotyczy przyrody, edukacja przyrodniczej, badań przyrodniczy, roślin, zwierząt, grzybów, ochrony ostoi i krajobrazu Kasztelanii Ostrowskiej. W tej formie działamy od 2014 roku.

Dodaj komentarz