Szkolenie dla rolników | KOCANOWO | programy rolnośrodowiskowo-klimatyczne

Szkolenie dla rolników | KOCANOWO | programy rolnośrodowiskowo-klimatyczne

Spotkanie dotyczy ochrony cennych siedlisk na łąkach oraz możliwości realizacji programów rolnośrodowiskowo-klimatycznych. Przedstawimy aktualne zmiany w przepisach związane z realizacją Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej UE na lata 2023 – 2027. Poruszymy także tematykę związaną z realizacją ekoschematów oraz tegorocznymi zmianami w aplikacji e-wniosek plus.

Szkolenie organizowane na ostatnią chwilę, gdyż aktualizacja wymogów składania wniosków odbyła się na dniach. Jeśli ktoś nie może dotrzeć, proszę pisać do nas, możemy umówić się na konsultacje.

Spotkanie jest bezpłatne. Odbędzie się ono 28 marca 2023 o 9:00 w świetlicy wiejskiej w Kocanowie. Tutaj dostępna jest lokalizacja w Google Maps.
Nie wymagamy zapisów.

Samo szkolenie poprowadzą Andrzej Rodziewicz z biura ekspertyz przyrodniczych „ARENARIA”, ekspert rolnośrodowiskowy oraz Natalia Jędrzejczak – botaniczka.
ARENARIA to mała firma świadcząca usługi związane z inwentaryzacjami przyrodniczymi. Mapuje stanowiska gatunków i siedlisk przyrodniczych. 

Honorowy patronat nad spotkaniem objęła Dyrektor Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pani Dorota Gozdowska.

Skąd pomysł? 

W ostatnim czasie podczas rozmów z rolnikami naszego regionu dowiadywaliśmy się, że temat pakietów rolnośrodowiskowo-klimatyczny jest mało znany. Chcemy przybliżyć naszym lokalnym rolnikom ideę pakietów oraz przedstawić możliwości finansowania.

Dodaj komentarz