Spotkanie informacyjne o grupie obywatelskiej | POBIEDZISKA | społeczny raport o bioróżnorodności i krajobrazie Kasztelanii Ostrowskiej

Spotkanie informacyjne o grupie obywatelskiej | POBIEDZISKA | społeczny raport o bioróżnorodności i krajobrazie Kasztelanii Ostrowskiej

Zapraszamy na spotkanie informacyjne o podgrupie obywatelskiej, powstającej w ramach Społecznego Raportu o Bioróżnorodności i Krajobrazie Kasztelanii Ostrowskiej. Wiemy, że w naszej okolicy jest wiele osób zainteresowanych przyrodą i ochroną krajobrazu, dlatego spotkanie pomoże nakreślić ideę i zasady działania tej inicjatywy społecznej. Niezależnie od spotkania do podgrupy tej można dołączyć w dowolnym momencie, wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Spotkanie odbędzie się 31 marca o 17:00 hybrydowo – na miejscu w Centrum Edukacji Regionalnej Kasztelanii Ostrowskiej w Pobiedziskach oraz przez platformę Google Meet

link dostępny tutaj

Informacje o projekcie i jego postępach zamieszczamy na osobnej podstronie kasztelaniaostrowska.com.pl/dzikiedziedzictwo. Na stronie tej dostępny jest także formularz zgłoszeniowy dla Ciebie i organizacji pozarządowych, w tym stowarzyszeń, fundacji, kół gospodyń wiejskich. Podczas spotkania odpowiemy na pytania:

 • czy osoba lub organizacja zaangażowana w projekt może mieć realny wpływ na przyrodę i krajobraz naszego regionu?
 • jak dołączyć do podgrupy obywatelskiej?
 • dlaczego podjęliśmy się realizacji projektu i dlaczego ważne jest takich projektów w jednym, dużym gronie?
 • jak będzie wyglądała praca w podgrupie obywatelskiej?
 • kiedy i gdzie będziemy spotykać się, komunikować?
 • co nas czeka na pierwszym spotkaniu członków tej podgrupy?
 • jak będziemy współpracować z pozostałymi podgrupami w projekcie?
 • które dane będą potrzebne do realizacji Raportu?
 • dlaczego powinniśmy starać się, aby jak najwięcej osób związanych z regionem Kasztelanii Ostrowskiej aktywnie włączało się do różnych form działania przewidzianych podczas powstawania Raportu?
 • jak każdy z uczestników podgrupy będzie mógł rozwijać się i podnosić umiejętności dotyczące przyrody i krajobrazu?

Samorządy, naukowcy i instytucje związane z zasobami przyrody już potwierdziły swój udział

Pod koniec lutego odbyło się spotkanie z naukowcami, którzy aktywnie chcą włączyć się w realizację projektu. Możesz poznać ich profile badawcze na stronie projektu. Są wśród nich dr hab. prof. UAM Julian Chmiel, dr hab. prof UAM Zbigniew Celka, prof. UPP dr hab. Władysław Danielewicz, mgr inż. Sonia Paź-Dyderska, dr hab. Marcin Dyderski, prof. ID PAN, prof. dr hab. Beata Frydryczak, dr Krzysztof Kowalski, mgr Jan Kucharzyk, dr Anna Kujawa, dr hab. inż. Przemysław Kurek, Tadeusz Panowicz, dr Rafał Szymczyk, dr inż. Anna Wierzbicka, mgr Michał Zacharyasiewicz.

28 marca odbyły się natomiast spotkania podgrup samorządowej i instytucji. Czekamy jeszcze na odpowiedź niektórych podmiotów, a już teraz do prac przy projekcie zgłosili się przedstawiciele:

 • Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo
 • Urzędu Gminy Kiszkowo
 • Urzędu Miasta i Gminy Kłecko
 • Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska
 • Urzędu Gminy Łubowo
 • Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
 • Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu
 • Nadleśnictwa Gniezno
 • Nadleśnictwa Czerniejewo
 • Nadleśnictwa Łopuchówko
 • Nadleśnictwa Babki
 • Nadleśnictwa Durowo
 • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Ogromną wartością całego Raportu jest budowanie dużego, wieloosobowego i wieloinstytucjonalnego zespołu. Bardzo nam potrzeba wspierania się i dobrej komunikacji.

Czym jest podgrupa obywatelska? Jak możesz zaangażować się w projekt?

Uznaliśmy region Kasztelanii Ostrowskiej za optymalny do prowadzenia badań, analizowania zagrożeń i tworzenia Raportu partycypacyjnego, do którego zapraszamy różne grupy odbiorców. W tym celu wyróżniliśmy cztery podgrupy robocze: (1) naukowców i badaczy, (2) samorządowa, (3) instytucji związanych z zasobami i ochroną przyrody oraz (4) obywatelską – mieszkańców, osób związanych z tym terenem i organizacji pozarządowych.

Jeśli chcesz zaangażować się w powstanie Raportu, zarejestruj się do podgrupy obywatelskiej. Zgłoszenia możliwe są w trybie ciągłym. Pierwszym krokiem dla zainteresowanych osób i organizacji pozarządowych jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na podstronie ZGŁOSZENIA. Po potwierdzeniu udziału każdy będzie mógł uczestniczyć w spotkaniach roboczych, podczas których będziemy spisywać cenne zasoby gatunków, ekosystemów i krajobrazu, formułować dla nich zagrożenia i proponowane metody ochrony. Dodatkowo planowane są różne formy dyskusji społecznej nad tematyką raportu (panele dyskusyjne z ekspertami, wykłady, wycieczki, wizytacje terenowe itp.).

W razie dodatkowych pytań służymy informacjami. Zachęcamy do kontaktowania się z nami mailowo na adres kasztelaniaostrowska@gmail.com, telefonicznie pod numerem 519 731 344, przez koordynatora Macieja Jędrzejczaka oraz osobiście w szerszym gronie po wcześniejszym umówieniu spotkania. Możemy też poznać się w Centrum Edukacji Regionalnej w Lednogórze lub w Pobiedziskach.

Tło projektu Dzikie Dziedzictwo

Mija kilka lat naszych badań, współpracy z różnymi podmiotami, spotkań z naukowcami, którzy wspierają nasze działania. Pracowaliśmy wiele miesięcy nad koncepcją połączenia sił różnych grup nad wspólnym celem – poznaniem stanu biorożnorodności całego obszaru Kasztelanii Ostrowskiej oraz wypracowania najlepszych metod ochrony zasobów przyrodniczo-krajobrazowych. Rozpoczynamy najważniejszy nasz projekt angażujący naukowców, obywateli i organizacje pozarządowe, samorządy i instytucje związane z zasobami przyrody. Oprócz zaproszonych instytucji, naukowców i samorządów z naszego regionu widzimy w nim szerokie grono osób, którym bliskie jest poznawanie przyrody i troska o zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazu. Każdy może dołączyć do podgrupy obywatelskiej.

W obecnej formie powstanie Raportu jest w całości oddolną inicjatywą członków stowarzyszenia i osób dołączających do podgrup Raportu. Środki na nasze działanie pochodzą ze składek członkowskich, darowizn (dziękujemy naszym darczyńcom!) i działalności odpłatnej.

Koordynatorzy Maciej Jędrzejczak, Natalia Jędrzejczak, Barbara Kudławiec

Dodaj komentarz