Dzikie Dziedzictwo czeka na Twoje odkrycie | sierpień 2023 | poszukuj z nami stanowisk modliszki

Dzikie Dziedzictwo czeka na Twoje odkrycie | sierpień 2023 | poszukuj z nami stanowisk modliszki

W sierpniu na wygrzanych murawach i skrajach lasów spotkać możemy w naszym regionie coraz częstszą w ostatnich latach modliszkę zwyczajną. Zobaczyć ją można niekiedy blisko naszych domów, w ogrodach, na drogach. Chcesz wiedzieć, jak działa akcja i jak możesz się włączyć? Na dole strony dowiesz się więcej o comiesięcznych wyzwaniach dla przyrody. 

Modliszka zwyczajna (Mantis religiosa) to jedyny w swoim rodzaju owad w naszej entomofaunie, który elektryzuje swoim nadzwyczajnym wyglądem, okazałymi rozmiarami i sławą groźnego drapieżnika. Na świecie opisano ok. 2300 gatunków tych owadów, w Polsce występuje tylko jeden – modliszka zwyczajna Mantis religiosa a konkretnie, jeden z jej dwóch podgatunków: Mantis religiosa ssp. polonica. Drugi podgatunek Mantis religiosa ssp. religiosa w Polsce nie został dotychczas stwierdzony.

Do niedawna modliszka była w naszym kraju wielką rzadkością ale, podobnie jak to ma miejsce w przypadku wielu innych gatunków owadów i pajęczaków (i w ogóle zwierząt), od kilku lat obserwuje się jej ekspansję w naszym kraju. Początkowo sporadycznie była odnajdywana w południowo – wschodniej części Polski, na Lubelszczyźnie, Roztoczu, w Małopolsce i na Mazowszu. Zasięg gatunku jest dynamiczny, obserwuje się fluktuacje liczebności. Od ok. 2017 roku zauważa się wyraźny wzrost liczby stanowisk tego gatunku, coraz dalej na północ i zachód naszego kraju. Dotarła już i do Kasztelanii Ostrowskiej, znaleziona została na razie na dwóch stanowiskach. Nadal jednak każda obserwacja jest pewną sensacją i gatunek wciąż uchodzi za rzadkość.

Według polskiego prawa modliszka jest gatunkiem prawnie chronionym, podlegającym ochronie ścisłej. Została wpisana na „Czerwoną listę zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce” oraz do „Polskiej czerwonej księgi zwierząt”, w kategorii EN (endangered – zagrożone wyginięciem). Wygląd modliszki jest bardzo charakterystyczny, nie trzeba jej specjalnie przedstawiać. Jej nazwa nawiązuje do charakterystycznie trzymanych przednich odnóży – złożonych jak do modlitwy. Znalazło to odzwierciedlenie także w łacińskiej nazwie gatunkowej (epitet „religiosa”). Modliszce jednak daleko do religijności a  wspomniane już przednie odnóża to doskonała, zabójczo skuteczna oręż do chwytania dużych ofiar. Modliszka jest znana ze swej żarłoczności. Jest dużym owadem i potrzebuje dużo pokarmu. Jej zdobycze często dorównują jej wielkością. Znana jest również z tego, że podczas kopulacji, samica często zaczyna konsumować swojego partnera. Dla człowieka jest jednak zupełnie niegroźna. Zachęcamy do poszukiwań i zgłaszania nam stanowisk tego ciekawego owada. Przyczyni się to do lepszego poznania jej rozmieszczenia i oceny liczebności w naszym regionie. Gwarantujemy wielkie emocje, gdyż każde spotkanie z modliszką i uwiecznienie jej na zdjęciu to niesamowite przeżycie!

Poniżej mapka obszaru, dla którego prowadzimy akcję poszukiwań tego gatunku:

Kasztelania Ostrowska - współczesne miejscowości

O PROJEKCIE 
JAK I DLACZEGO WARTO WŁĄCZYĆ SIĘ DO POSZUKIWAŃ?

Podczas spaceru lub wycieczki rowerowej można przyczynić się do poszerzania wiedzy o zasobach przyrodniczych i pomóc lepiej je chronić. Wybierz teren blisko swojego domu lub potraktuj to jako okazję do dalszej wyprawy do któregoś z zakątków regionu. Zbieraniem danych o rozmieszczeniu gatunków i cennych siedlisk przyrodniczych w regionie Kasztelanii Ostrowskiej zajmujemy się od kilku lat – teraz możesz współdziałać z nami!

Wykonane zgłoszenia
Wypełnij krótki formularz dostępny tutaj, z podaniem lokalizacji stanowiska (w tym współrzędnych GPS) oraz krótkiego opisu np. „Owocnik grzyba rośnie na drzewie przy głównym wejściu do szkoły” lub „Łąka porasta dolinę potoku od końca wsi Promno do lasu na północ od miejscowości. Otaczają ją liczne wierzby i pole uprawne”. Podeślij nam też fotografie swojego znaleziska w formularzu zgłoszeniowym lub na adres kasztelaniaostrowska@gmail.com. Zwracamy uwagę, że w przypadku gatunków prawnie chronionych (zaznaczamy to w ogłoszeniu) nie należy pobierać okazów zielnikowych, narośli lub owocników grzybów, łapać chronionych zwierząt i ich płoszyć.

Wykorzystanie zgłoszeń
Zgłoszone stanowiska zostaną zamieszczone w kartotekach Bazy Danych o Regionie Kasztelanii Ostrowskiej z podaniem imienia i nazwiska autora znaleziska.  Planowane jest także sukcesywne publikowanie informacji o gatunkach i cennych ostojach przyrody w naszym wirtualnym atlasie Bazy Danych o Regionie Kasztelanii Ostrowskiej – za Twoją zgodą mogą tam pojawić się Twoje fotografie i informacja o udziale w poszerzaniu wiedzy o przyrodzie regionu.

Dodaj komentarz