Czarkowanie – wiosny szukanie w Imielenku

Czarkowanie – wiosny szukanie w Imielenku

Młodzi Przyrodnicy!

Zapraszamy na spotkanie otwarte od lat pięciu w ramach cyklu Bioróżnorodność form pod tytułem:

CZArKOWANIE – WIOSNY SZUKANIE!

Zajęcia terenowe w Imielenku i kameralne w CER w Lednogórze poprowadzi Barbara Kudławiec,

Zbiórka przy Centrum Edukacji Regionalnej CER w Lednogórze 7 kwietnia o godzinie 13.

Zachęcamy, zapraszamy!

Dodaj komentarz