Międzynarodowe wsparcie dla Ukrainy. Krok #2 Wsparcie Ukarińców w Polsce i zatrudnienie dorosłych

Od 7 lat realizujemy nasze działania społeczne w zachodniej Polsce, w regionie Kasztelanii Ostrowskiej. Teraz przyszedł czas, gdy na tym obszarze chcemy edukacyjnie, długofalowo pomóc grupom uchodźców z Ukrainy. Koordynatorką tych działań jest Elizabet Khmellier z Chersonia na wschodzie Ukrainy. Od kilku lat działa bardzo aktywnie w naszym stowarzyszeniu, a obecnie na miejscu chce z naszym zespołem zorganizować systemową pomoc ludziom, którzy szukają w naszej okolicy bezpiecznego schronienia i możliwości godnego życia w czasie działań wojennych prowadzonych przez Federację Rosyjską.

Twoje wsparcie

Oprócz jednorazowego wsparcia szczególnie potrzebna będzie stała pomoc. Prosimy Was szczególnie o comiesięczne wsparcie. Może to być 10 zł, może 20 zł a może 50 lub więcej. Obok wolontariuszy pozwoli nam to zatrudnić edukatorów z Ukrainy i inne osoby, wspierające rozwój i zdrowie naszych uczniów, utworzyć miejsca pracy dla ich rodziców, a długofalowo – budować organizacje obywatelskie w Ukrainie. Wyznaczyliśmy, że metodami wspierania działań będą wpłaty na konto stowarzyszenia, darowizny rzeczowe (materiały szkolne, słodycze, posiłki), zaangażowanie wolontariuszy. 

WSPARCIE FINANSOWE

Konto bankowe stowarzyszenia PL28 2030 0045 1110 0000 0284 1410

SWIFT PPABPLPKXXX

W tytule przelewu „Wsparcie Ukraina” lub „Darowizna Ukraina” lub po prostu „Ukraina”

Jeśli chcesz być z nami w kontakcie, możesz dodać swój adres (e-mail lub pocztowy) w polu nadawcy lub treści przelewu. Możesz też przesłać informację o dokonanej wpłacie i dane kontaktowe na adres: kasztelaniaostrowska@gmail.com

Przykładowe potrzeby to:
80 euro to koszt jednego dnia zajęć z udziałem zatrudnionych osób z Ukrainy

WSPARCIE RZECZOWE I WOLONTARIAT

Zachęcamy do informowania osób z innych państw – nasze wsparcie ma charakter międzynarodowy. Chętnie poznamy też Twoją deklarację, która oczywiście jest dobrowolna i zawsze do zrewidowania. Napisz do nas, np. „Raz w tygodniu przywiozę Wam ryzę papieru.” Dziękujemy za każdą formę pomocy. Tylko razem tworzymy realną zmianę na lepsze.

Nasze cele - jak pomagasz?​

1. ZAJĘCIA SZKOLNE W POLSCE
Najszybciej chcemy uruchomić zajęcia szkolne dla dzieci i młodzieży na podstawie ukraińskiego programu szkolnego.  Opieramy to naszych dotychczasowych, wieloletnich doświadczeniach w edukacji. Prowadzimy aktualnie cykliczne warsztaty popularnonaukowe oraz Wolną Szkołę dla uczniów w Polsce. Zajęcia prowadzić będziemy w prowadzonych przez nasze stowarzyszenie Centrach Edukacji Regionalnej w Pobiedziskach i Lednogórze. Wsparcie finansowe w tym przypadku to organizacja stałej kadry nauczycieli, wolontariuszy, środki na materiały edukacyjne i zajęcia wyjazdowe. O tej szkole i aktualnych jej odbiorcach dowiesz się więcej niżej.

2. WSPARCIE UKRAIŃCÓW W POLSCE I ZATRUDNIENIE DOROSŁYCH
Wraz z rozwojem wsparcia chcemy zatrudnić osoby w naszym stowarzyszeniu. Będą one mogły realizować się, a przy tym zarabiać środki na życie w nowych realiach w Polsce. Historie tych osób zamieścimy na naszej strony, abyś na bieżąco mógł śledzić ich losy. Wsparcie pozwoli nam na uruchomienie miejsc pracy.

3. ODBUDOWA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W UKRAINIE
Z biegiem czasu chcemy, aby rozpoczęte aktualnie działania dobroczynne zaowocowały trwałym programem wsparcia współpracy polsko-ukraińskiej z innymi krajami Unii Europejskiej. Gdy już nadejdzie czas pokoju, niech będzie to ciąg dalszy zawiązanych przyjaźni, wsparcia i realizacji projektów społecznych, sprzyjających rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego w Ukrainie. Być może uda nam się zrealizować plan sprzed dwóch lat, gdy oddział naszej fundacji chcieliśmy stworzyć w Chersoniu w ramach działań dla jego mieszkańców.

Aktualności | новини | News | Aktuelles

Wsparli nas | нас підтримали | They supported us | Sie unterstützen uns

instytucje | установ | institutions | Institutionen

Fundacja „Inspekt”

Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska

osoby | осіб | persons | Personen

POLSKA / POLAND

Elizabet Khmellier, Kherson, Pobiedziska

Maciej Jędrzejczak, Kocanowo, Lednogóra

Michalina Olejnik, Cerekwica

Patrycja Zenker, Lednogóra

Alicja Dłużewicz, Pobiedziska

Iryna Stepaniuk, Pobiedziska

Andromeda Flisiak, Pobiedziska

Sylwia Mańkowska-Dawid

Sara Kęsicka, Pobiedziska

Agnieszka Koper-Loba

Dorota Jarosz, Lednogóra

Alicja Kanke-Jabłońska, Promienko

Arek Michalak, Poznań

Barbara, Gniezno

Sonia Paź-Dyderska, Gorzkie Pole

Marcin Dyderski, Gorzkie Pole

Weronika Kaniewska, Biskupice

Natalia, Kocanowo

Maria, Pobiedziska

Magda Helman, Gorzkie Pole

Joanna Czescik-Grajewska

Agnieszka, Poznań

Radosław, Palędzie

Jarosław, Gniezno

Ireneusz, Pobiedziska

Halszka, Poznań

 

FINLANDIA / FINLAND

Rita, Oja

Hanna, Ylivieska

Digimarkkinointi Donetti Oy

od 6 marca | з 6 березня | from March 6 | ab 6. März 2022

0
osób zaangażowanych | залучені особи | people involved | beteiligte Personen
0
wasze wsparcie | Ваша підтримка | your support | deine Unterstützung PLN

#1

Wolna Szkoła dla Ukrainy

Elizabet Khmellier / Еліабет Хмеллєр
inicjatorka i dyrektorka powstającej szkoły

Pochodzi z Chersonia w Ukrainie. W 2017 ukończyła szkołę i rozpoczęła studia w Polsce. Doskonale zna specyfikę szkół ukraińskich. Nieprzerwanie od trzech lat bierze aktywny udział w życiu Stowarzyszenia „Kasztelania Ostrowska” oraz kieruje działem projektowania w Fundacji „Inspekt”. Swobodnie posługuje się czterema językami, w tym polskim, ukraińskim, rosyjskim oraz angielskim. Ukończyła prestiżowy kierunek Wzornictwa w poznańskiej School of Form. Od 14 lat wspiera i prowadzi inicjatywy społeczne, nieustannie poszerzając swoje doświadczenie. W swoim rodzinnym mieście Chersoniu, angażowała się w życie wspólnoty, działając jako główna starościna w szkole przez dwa lata. Spełniała się także w parlamencie uczniowskim miasta. Od czasu przybycia do Polski uczestniczy w działaniach na rzecz wspólnoty lokalnej oraz akademickiej. Brała udział w programie Erasmus, dzięki któremu mogła spędzić jeden semestr na Islandii. Od trzech lat aktywnie prowadzi działania w Stowarzyszeniu jako koordynator grup. Świetnie radzi sobie z aktywnościami o charakterze edukacyjnym i warsztatowym, w którym biorą udział dzieci oraz młodzież. Prowadzi Wolną Szkołę Designu oraz Młodą Barwiarnię. Spełnia swoje plany w projektowaniu (designie) oraz aktywnie uczestniczy w projektowaniu kultury na poziomie regionalnym.

Program nauczania zgodny z programem ukraińskich szkół
Pochodzenie koordynatorki projektu stanowi istotne zaplecze dla działania powoływanej szkoły. Ukończenie szkoły w Ukrainie pozwoli na skonstruowanie odpowiedniego programu nauczania, przyjaznego ukraińskim dzieciom i młodzieży, które nie będą musiały mierzyć się z dodatkowymi barierami przystosowawczymi. Chcemy, aby program nauczania był dla nich przyjazny, ciekawy i pozwolił na maksymalne wykorzystanie naszych zasobów oraz potencjału naszych rezydentów.

Zajęcia w języku ukraińskim
Zajęcia będą prowadzone przez profesjonalnych nauczycieli z Polski. Aby przełamać barierę językową, treści będą tłumaczone przez osoby posiadające odpowiednie, stosownie potwierdzone kompetencje. Część z nich będzie prowadzona bezpośrednio przez osoby z Ukrainy.

Wolna Szkoła, czyli niesystemowa edukacja przez doświadczanie
Ideą, która przyświeca naszej wizji edukacji jest kształcenie dzieci oraz młodzieży w warunkach naturalnych, w których dzięki przyjaznej atmosferze, otwartości oraz odpowiednim kompetencjom wzmacniamy potencjał naszych podopiecznych. Spotkania prowadzone są przez edukatorów, bezpośrednio związanych z dziedziną (botanik prowadzi zajęcia z biologii, fizyk – z fizyki). Dzięki utrzymaniu kameralnych grup, możliwe jest nawiązanie trwałych więzi, lepsze radzenie sobie z trudnymi emocjami, a przede wszystkim pokonywanie barier – zarówno edukacyjnych, jak i językowych. Wszystkie te elementy wspierają budowanie zaufania. Szczególny nacisk kładziemy na naukę poza murami naszych centrów – doświadczenie i obserwacja są sprawdzonymi narzędziami, które wykorzystujemy w działaniach edukacyjnych. Inspiracje czerpiemy z tego, co nas otacza – regionalnej przyrody oraz kultury.

Szkoła bliska naszym dzieciom
Wiemy, że jesteśmy do siebie podobni, ale zauważamy także różnice, również kulturowe. Dlatego szczególnie ważne jest dla nas wspieranie dzieci i młodzieży z Ukrainy, umożliwienie im nawiązywania nowych przyjaźni, poznanie nowej okolicy, jej krajobrazu i specyfiki. Chcemy aby dzieci z Ukrainy przeszły proces adaptacji w bezpieczny sposób. Został on podzielony na trzy etapy:
1. Praca kameralna w grupach z dziećmi z Ukrainy. Ten etap prowadzony będzie wyłącznie z dziećmi, które przyjechały tutaj z Ukrainy. Na początku odbywać się będą spotkania integracyjne, warsztaty chemiczno-biologiczne (zapoznawcze), artystyczne, wycieczki przyrodnicze oraz zajęcia z literatury ukraińskiej, matematyki itd. Szkoła nie przewiduje wystawiania ocen oraz systemu śledzenia frekwencji. Spotkania te mają charakter adaptacyjny a ich celem jest integrowanie dzieci na miejscu tak, aby mogły funkcjonować w nowej rzeczywistości i kontynuować naukę w naszym regionie.
2. Zorganizujemy spotkania z ukraińskimi dziećmi i młodzieżą, które są w Polsce od lat. Pozwoli to na budowanie bezpiecznej przestrzeni, zminimalizuje także lęk przed życiem w innym kraju. W ramach tych działań organizowane będą także warsztaty i wycieczki.
3. Integracja z dziećmi z Polski. Na tym etapie będziemy wdrażać integrację międzynarodową oraz uczyć się nawzajem polskiego, wymieniać się doświadczeniem kulturowym. Dzięki temu dbamy o adaptację na miejscu oraz wsparcie międzykulturowe.

O nas

Stowarzyszenie „Kasztelania Ostrowska” jest organizacją pozarządową, która prowadzi działania przyrodniczo-kulturowe w regionie Kasztelanii Ostrowskiej, realizując założenia stawiania na współpracę i działania ponadpokoleniowe. Początek Stowarzyszenia to rok 2015. Warto podkreślić, że jest to oddolna, obywatelska, niezależna organizacja pozarządowa skupiająca się na działaniu regionalnym, które jest pomostem dla współdziałania osób z różnych miejscowości, w różnym wieku i o różnych umiejętnościach. Zależy nam na rozwoju zespołu społeczników, dla których ważne jest ich otoczenie i to co dzieje się z jego mieszkańcami, krajobrazem, dziedzictwem. Zespół stowarzyszenia tworzą badacze, projektanci, kulturoznawcy, przyrodnicy, edukatorzy i popularyzatorzy nauki, miłośnicy historii i sztuki, aktywne społecznie kobiety, liczni mieszkańcy regionu Kasztelanii Ostrowskiej.

Transparentność | Прозорість | Transparency | Transparenz

1. Siedziba

Centrum Edukacji Regionalnej
w Lednogórze
Lednogóra 15
62-261 Lednogóra

Centrum Edukacji Regionalnej
w Pobiedziskach

ul. K. Odnowiciela 12
62-010 Pobiedziska

Telefon +48 • 519 731 322
Telefon +48 • 519 731 344
E-Mail kasztelaniaostrowska@gmail.com

2. Forma prawna

Stowarzyszenie „Kasztelania Ostrowska” jest organizacją pozarządową zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym od 2015 roku. Nr KRS 0000538400, NIP 779 242 75 09. 

Przy Stowarzyszeniu działa Fundacja Laboratorium Sztuki i Dziedzictwa „Inspekt”.  Jest ona jest organizacją pozarządową zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym od 2017 roku. Nr KRS 0000669393, NIP 7842504012. 

Obie organizacje są niezależne od władz rządowych i samorządowych pod względem osób zarządzających, kapitału finansowego i rzeczowego oraz pod względem decyzyjności. Cenimy naszą niezależność.

3. Członkowie

Do stowarzyszenia należą obecnie tylko osoby fizyczne. W gronie członków są osoby związane z sektorem naukowo-badawczym, aktywizacją mieszkańców, osoby związane z regionem Kasztelanii Ostrowskiej, osoby aktywne na polu zaangażowania społecznego i budowania społeczeństwa obywatelskiego opartego na działaniach oddolnych i wiedzą specjalistyczną. Członkiem stowarzyszenia może zostać osoba niepełnoletnia oraz osoba spoza Polski – cenimy różnorodny zespół.

4. Efekty wsparcia

Informacje o zrealizowanym wsparciu z środków pochodzących z dotacji i darowizn będzie można zobaczyć:
1. Na niniejszej podstronie internetowej w aktualnościach. Zaprezentowane będą informacje o dotychczas wpłaconych środkach, imionach darczyńców, nazwach firm i instytucji wspierających oraz o przeznaczeniu środków na cele wskazane w ramach wsparcia. 
2. W social mediach, w prowadzonym przez nas oficjalnym fanpejdżu stowarzyszenia i fundacji.

1. Штаб-квартира

Обласний освітній центр
в Ледногурі
Ледногора 15
62-261 Ледногура

Обласний освітній центр
у Победжіськах
вул. К. Одновічеля 12
62-010 Побієджіська

Номер телефону +48 • 519 731 322
Телефон +48 • 519 731 344
Електронна пошта kasztelaniaostrowska@gmail.com

2. Правова форма

Асоціація «Каштеланія Островська» — громадська організація, зареєстрована в Національному судовому реєстрі з 2015 року. Номер KRS 0000538400, NIP 779 242 75 09.

При асоціації діє Лабораторія мистецтва та спадщини «Інспект». Це громадська організація, зареєстрована в Національному судовому реєстрі з 2017 року. Номер KRS 0000669393, номер NIP 7842504012.

Обидві організації є незалежними від органів центральної та місцевої влади у плані управління особами, фінансовим та фізичним капіталом, а також щодо прийняття рішень. Ми цінуємо нашу незалежність.

 3. Члени організації

Наразі до об’єднання входять лише фізичні особи. Група членів включає людей, які мають відношення до науково-дослідницького сектору, активізації мешканців, людей, пов’язаних з регіоном Каштеланії Островської, людей, активних у сфері соціальної залучення та розбудови громадянського суспільства на основі діяльності низових і спеціальних знань. Членом асоціації може стати неповнолітній або непольський – ми цінуємо різноманітний колектив.

 4. Ефекти підтримки

Інформацію про підтримку, здійснену за рахунок грантів та пожертв, можна буде отримати на:
1. На цьому сайті в новинах. Буде представлена ​​інформація про сплачені кошти, імена донорів, назви компаній та допоміжних установ, а також виділення коштів на цілі, зазначені під підтримкою.
2. У соцмережах, на офіційній фан-сторінці асоціації та фонду, які ми ведемо.

1. Headquarters

Regional Education Center
in Lednogóra Village
Lednogóra 15
62-261 Lednogóra

Regional Education Center
in Pobiedziska Town
K. Odnowiciela Street 12
62-010 Pobiedziska

Telefon +48 • 519 731 322
Telefon +48 • 519 731 344
E-Mail kasztelaniaostrowska@gmail.com

2. Legal form

The „Kasztelania Ostrowska” Association is a non-governmental organization registered in the National Court Register since 2015. KRS number 0000538400, NIP 779 242 75 09.

The „Inspekt” Laboratory of Art and Heritage Foundation operates at the Association. It is a non-governmental organization registered in the National Court Register since 2017. KRS number 0000669393, NIP number 7842504012.

Both organizations are independent of central and local government authorities in terms of managing persons, financial and physical capital, and in terms of decision-making. We value our independence.

3. Members of NGO

Currently, only natural persons belong to the association. The group of members includes people related to the science and research sector, activation of residents, people related to the region of Kasztelania Ostrowska, people active in the field of social involvement and building a civil society based on grassroots activities and specialist knowledge. An underage person and a person from outside Poland can become a member of the association – we value a diverse team.

4. Support results

Information on the support implemented from grants and donations will be available on:
1. On this website in the news. Information will be presented on the funds paid in so far, names of donors, names of companies and supporting institutions, and the allocation of funds for the purposes indicated under the support.
2. In social media, in the official fanpage of the association and foundation we run.

1. Standorte

„Kasztelania Ostrowska” Regionales Zentrum
in
Lednogóra
Lednogóra 15
62-261 Lednogóra

„Kasztelania Ostrowska” Regionales Zentrum
in Pobiedziska

K. Odnowiciela Straße 12
62-010 Pobiedziska

Telefon +48 • 519 731 322
Telefon +48 • 519 731 344
E-Mail kasztelaniaostrowska@gmail.com

2. Rechtsform

Der Verein „Kasztelania Ostrowska” ist eine Nichtregierungsorganisation, die seit 2015 im nationalen Gerichtsregister eingetragen ist. KRS-Nummer 0000538400, NIP 779 242 75 09.

Die Stiftung „Inspekt” (Labor für Kunst und Kulturerbe) ist bei dem Verein tätig. Sie ist eine Nichtregierungsorganisation, die seit 2017 im nationalen Gerichtsregister eingetragen ist. KRS-Nummer 0000669393, NIP 7842504012.

Beide Organisationen sind von staatlichen und lokalen Behörden unabhängig, was die Führungspersonen, das Finanz- und Sachkapital und die Entscheidungsfindung angeht. Wir schätzen unsere Unabhängigkeit.

3. Mitglieder

Derzeit gehören dem Verein nur natürliche Personen an. Zu den Mitgliedern gehören Personen, die sich mit Wissenschafts- und Forschungsbereich, der Aktivierung von Einwohnern beschäftigen, Personen, die mit der Region Kasztelania Ostrowska verbunden sind, Personen, die im Bereich des sozialen Engagements und des Aufbaus der Zivilgesellschaft auf der Grundlage von Basisaktivitäten und Fachwissen tätig sind. Ein Mitglied der Vereinigung kann sowohl ein Minderjähriger als auch eine Person aus dem Ausland sein – wir legen Wert auf ein vielfältiges Team.

4. Ergebnisse der Unterstützung

Es werden Informationen über die durchgeführte Unterstützung aus Zuschuss- und Spendenmitteln angezeigt:
1. Auf der Unterseite dieser Website in den Nachrichten. Es werden Informationen über die bisher gespendeten Mittel, die Namen der Spender, die Namen der Unternehmen und Institutionen, die das Projekt unterstützen, und die Zuweisung der Mittel für die in der Unterstützung angegebenen Zwecke vorgelegt.
2. In sozialen Medien, auf den offiziellen Fanseiten des Vereins und der Stiftung.