Obszar Kasztelanii Ostrowskiej podlegał intensywnym wpływom człowieka w ciągu ostatnich dwóch tysięcy lat. Mimo tego obecne są tu stanowiska gatunków rzadkich lub skrajnie rzadkich w skali całej Polski. Wskutek coraz większej ingerencji człowieka w środowisko naturalne, skutkujące nawet zmianami klimatycznymi, fauna w ostatnim czasie podlega coraz intensywniejszym przemianom.  Obserwuje się stały napływ i rozprzestrzenianie się gatunków południowych i zanik tych, związanych ze strefą chłodniejszego klimatu.  Pojawiają się także coraz liczniej gatunki zupełnie obce geograficznie, sprowadzone do naszego kraju przez człowieka celowo, lub przez przypadek.  Widoczne poniżej indeksy gatunków zwierząt, odnotowanych na obszarze Kasztelanii Ostrowskiej, powstały w oparciu o własne źródła i obserwacje oraz przede wszystkim na podstawie dostępnych opracowań naukowych i innych wiarygodnych źródeł. Nie są to oczywiście jeszcze kompletne listy i cały czas podlegają uzupełnieniom. Proces ten w zasadzie nigdy się nie skończy. Wiele grup systematycznych zostało dotychczas zbadanych w bardzo niewielkim stopniu lub wcale. Lista pozycji literaturowych, do tej pory wykorzystanych do stworzonych przez nas list gatunków, znajduje się bezpośrednio poniżej.

– Andrzejewski Wojciech, Golski Janusz, Mazurkiewicz Jan, Przybył Antoni. 2011. „Trawianka Perccottus glenii – nowy, inwazyjny gatunek w ichiofaunie dorzecza Warty”. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, nr 4 tom 67, s. 323-329.
– Banaszak Józef. 1996. „Wstępne wyniki badań nad zasobami naturalnymi owadów zapylających w Lednickim Parku Krajobrazowym”. Studia Lednickie, tom IV, s. 495–498.
– Bednorz Jan. 2000. „Awifauna Parku Krajobrazowego Promno”. Wielkopolskie Prace Ornitologiczne, nr 09 (2000), s. 161-171
– Bednorz Jan, Kosiński Ziemowit. 1996. „Awifauna Lednickiego Parku Krajobrazowego”. Studia Lednickie, tom IV, s. 59-77. 
– Czapracka A., Jurczyszyn M., Zawadzka M. 2010. „Studia nad orzesznicą Muscardinus avellanarius w Parku Krajobrazowym Promno [Wielkopolska]”. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, nr 5, tom 66 (2010), s. 353-360
– Dzięciołowski Radosław. 1996. „Nietoperze (Chiroptera) Lednickiego Parku Krajobrazowego – stan dotychczasowych badań”. Studia Lednickie, tom IV, s. 491-493
– Dzięciołowski Radosław.1996. „Roztocze (Acari) Lednickiego Parku Krajobrazowego. 1. Roztocze kurzu domowego zabudowań w Lednickim Parku Krajobrazowym – doniesienie wstępne”. Studia Lednickie, tom IV, s. 499-503 
– Golis Artur, Konatowska Monika. 2012. „Cenne gatunki flory i fauny na łąkach w okolicy Karczewa”. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski nr 18 (20) 2012, s. 133-139
– Graczyk Liliana, Mazurkiewicz Jan, Kruszyna Róża, Andrzejewski Wojciech, Golski Janusz. 2016. „Występowanie i stan populacji cierniczka Pungitius pungitius, Linneus 1758 w wybranych ciekach środkowo-zachodniej Polski”. Przegląd Przyrodniczy, tom XXVII, nr 1 (2016), s. 59-71
– Jurczyszyn M., Kamińska L., Czapracka A., Marchewka A. 2016. „Letnie gniazda orzesznicy Muscardinus avellanarius w Parku Krajobrazowym Promno”. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, nr 3, tom 72 (2016), s. 196-205
– Kanclerz Jolanta, Murat-Błażejewska Sadżide, Sojka Mariusz, Przybył Antoni. 2010. „Zmiany jakości wody i struktury ichtiofauny rzeki nizinnej w latach 2000 – 2009”. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 9/2010. Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, s. 145-155 Komisja Technicznej infrastruktury Wsi.
– Karg J., Śliwa P., Wendzonka J. 2011. „Smukwa kosmata (Scolia hirta Schrank) rzadki gatunek błonkówki w Parku Krajobrazowym im. Gen. D. Chłapowskiego, w Parku Krajobrazowym Promno i w Sierakowskim Parku Krajobrazowym”. Biul. Park. Krajobraz. Wielkopolski, 17 (19): 114-115.
– Kepel Andrzej. 2001. „Ibis czczony i łabędź czarny w Polsce?”. Salamandra – magazyn przyrodniczy, nr 1/2001 (14).
– Łochyński Maciej, Grzywiński Witold. 2009. „Nietoperze Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka”. Nietoperze X, 1 – 2 (2009), s.  29-41.
– Łochyński Maciej. 2014. „Nietoperze Parku Krajobrazowego Promno”. Nietoperze XIII, 1 – 2 (2014), s. 19-29
– Maciąg Mirosław, Śliwa Paweł. 2010. „Badania nad motylami z rodziny sówkowatych (Lepidoptera, Noctuidae) w Parku Krajobrazowym Promno”. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, 16 (18): 50-60.
– Maciąg Mirosław, Śliwa Paweł. 2011. „Rzadkie gatunki motyli stwierdzone w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Czerniejewo”. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, 17 (19): 77-80.
– Mazurek Małgorzata. 1990. „Wahania poziomu wód Jeziora Lednickiego (Wysoczyzna Gnieźnieńska) w świetle badań osadów terasowych”. Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią, tom XLI, seria A, Geografia Fizyczna.
– Michałkiewicz Michał. 1991. „Struktura makrozoobentosu Jeziora Lednickiego”. Studia Lednickie, tom II, s. 335-347.
– Renn Katarzyna. 2014. „Projektowana ścieżka dydaktyczna „Bezkręgowce Wielkopolskiego Parku Etnograficznego””. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Studia Lednickie, tom XIII (2014).
– Rozwałka Robert, Renn Katarzyna, Sienkiewicz Paweł. 2014. „Pająki  (Araneae) i kosarze (Opiliones) Lednickiego Parku Krajobrazowego (I)”. Przegląd Przyrodniczy, 25(1): 42-63.
– Szeroczyńska Krystyna. 1991. „Wioślarki (Cladocera) w osadach Jeziora Skrzetuszewskiego” – w „Wstęp do paleoekologii Lednickiego Paru Krajobrazowego” pod red. Kazimierza Tobolskiego. Biblioteka Studiów Lednickich. Poznań. Str. 123-128.
– Śliwa Paweł. 2001. „Raj nie tylko dla ptaków”. Salamandra – magazyn przyrodniczy, nr 1/2001 (14)
– Śliwa Paweł. 2005. „To już pięć lat!”. Salamandra – magazyn przyrodniczy, nr 1/2005 (20)
– Śliwa Paweł. 2011. „Awifauna Parku Krajobrazowego Promno”. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, tom 17 (2011), s. 68-76
– Śliwa P., Wylegała P., Kaczorowski P. 2000. „Awifauna lęgowa Puszczy Zielonki ze szczególnym uwzględnieniem Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka”. Wielkopolskie Prace Ornitologiczne, nr 09 (2000), s. 145-159.
– Tobolski Kazimierz (red.). 1998. „Paleoekologiczne studium późnoglacjalnych osadów Jeziora Lednica w imiołkach (Lednicki park Krajobrazowy)”.Biblioteka Studiów Lednickich. Tom IV. Wydawnictwo Homini. Bydgoszcz. Str. 51-54.
– Urbańska M., Śliwa P. 2013. „Stwierdzenie poczwarówki jajowatej (Vertigo moulinsiana) oraz poczwarówki zwężonej (Vertigo angustior) w Parku Krajobrazowym Promno”. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, tom 19 (2013), s. 146-151

aksamitnik podkorowy

aksamitnik trzcinowy

amur biały

bagnik przybrzeżny

baldurek pręgowany (=pętlak czteropaskowy)

baldurek pstrokaty (=strangalia plamista)

barczatka sosnówka

batalion (=bojownik batalion)

bażant

bączek

bąk

bąk bydlęcy

bernikla białolica

bęblik sp.

bęsica kwietniówka

białek malutki

białorzytka

biedroneczka łąkowa

biedronka arlekin (=biedronka azjatycka)

biedronka dwuplamka

biedronka oczatka

biedronka siedmiokropka

biegacz gładki

biegacz granulowany

biegacz skórzasty

biegowiec osowaty

bielik

bielinek bytomkowiec

bielinek kapustnik

bielinek rukiewnik (=białawiec rukiewnik)

bielinek rzepnik

bledniczka

błotniak łąkowy

błotniak stawowy

błotniak zbożowy

błotniarka jajowata

błotniarka moczarowa

błotniarka pospolita

błotniarka stawowa

błyszczka jarzynówka

bocian biały

bocian czarny

boczanka brązowianka

bogatka

bokochód boczeń

bokochód grzebieniasty

bokochód niepasek

bokochód pospolity

bolica chyżówka

bolica rogata

borczyniec owocowy

borczyniec południowy

borecznik podobny

borecznik sosnowiec

borowiec wielki

borowiec leśny (=borowiaczek)

borsuk

borzewka

bóbr europejski

brodziec piskliwy (=piskliwiec, kuliczek piskliwy)

brodziec pławny

brosznica jesionówka

brudnica mniszka

brudnica nieparka

brudziec zwyczajny

bryzgun sp.

brzegówka (=brzegówka zwyczajna, jaskółka brzegówka)

brzęczka

brzęczka porobnicówka

bujanka większa

bursztynka pospolita

bzyg brzęk

bzyg pospolity

bzyg prążkowany

cetyniec mniejszy

cetyniec większy

choinek szary

chrabąszcz majowy

ciemięga błękitnooka

ciemnokres brzozowiec

ciemnokres wierzbowiec

ciernik

cierniówka (=pokrzewka cierniówka)

cioch barwny

ciołek matowy

cofnik

cyraneczka (=cyraneczka zwyczajna)

cyranka (=cyranka zwyczajna)

czaik jesienny

czaik wiosenny

czajka

czajka towarzyska

czapla biała

czapla nadobna

czapla siwa

czarnogłówka (=sikora czarnogłówka)

czarnuszek ponury

czebaczek amurski

czeczotka

czernica

czerniczka

czerwiec bukowiec

czerwończyk dukacik

czerwończyk większy (=czerwończyk nieparek)

czerwończyk zamgleniec

czerwończyk żarek

czubatka (=sikora czubatka, czubatka europejska)

czyhak sześciooki

czyż (=czyżyk, czyż zwyczajny)

ćma bukszpanowa

ćmawiec

ćmianka sp. (=nawierzchnica sp.)

daniel zwyczajny (=daniel)

darownik przedziwny

derkacz

długoskrzydlak sierposz

dłużynka dwukropkowa (=dłużynka tarczook)

dołczan wysmukły

dostojka dia

dostojka ino

dostojka latonia (=perłowiec mniejszy)

dreptacz obrzeżony

drgalnik obrzeżony (=drgalnik)

drogoń piaskowy

drogoń połyskliwy

drogoń zmiennobarwny

drogosz żałobny (=żałobnica)

droździk (=drozd rdzawoboczny)

dudek

dyląż garbarz

dymówka (=jaskółka dymówka)

dzidosz mglisty

dzier ćmawy

dzier malowany

dzier piaskowy

dzier szary

dzier szmaragdowy

dzier włochaty

dzierlatka (=śmieciuszka)

dzięcioł czarny

dzięcioł duży

dzięcioł średni

dzięcioł zielonosiwy

dzięcioł zielony

dzięciołek

dzik euroazjatycki

dziwonia

dzwoniec

dźwięklica malutka

elli dwubarwne

fałdówka sp.

fruczak bujankowiec

fruczak gołąbek

gacek brunatny (=gacek rudy)

gacek szary

gajówka (=pokrzewka ogrodowa)

galasówka dębianka

galasówka długobrzuszka

gałeczka rogowa

gałecznik czteroplamek

garnusznica bukowa

gawron

gągoł

gąsiorek

gęgawa

gęś białoczelna

gęś tundrowa

gęś zbożowa

gielas dziesięcioplamek

gil

gliczyca jednorożec

glinik lulkarz

głowacz białopłetwy

głowienka (=kaczka rdzawogłowa)

gmachówka sp.

gnilik czerwonoznaczny (=gnilik czerwonoplamy)

gniłun naliściak

gnojka bajorowa

gnojka dziuplówka

gnojka gajowa

gnojka wytrwała (=gnojkówka trutniowata)

grabarz pospolity

gronostaj europejski

groszkówka kulista

groszkówka lśniąca

groszkówka prostokątna

grubodziób

gruboszczękowiec pękaty

gruboszczękowiec większy

grzebacz plamkowany

grzebiuszka ziemna

grzebyczak żółtawy

grzywacz

guniak czerwczyk

hartigiolówka bukowa

hurmak olchowiec

husarz ciemny

husarz władca

imik leśny

imik zwyczajny

jarzębatka (=pokrzewka jarzębata)

jarzmiec jałowcówka

jastrząb

jaszczurka zwinka

jaszczurka żyworodna (=żyworódka)

jazgarz

jaź

jedwabek

jelec pospolity

jeleń szlachetny

jemiołuszka

jenot azjatycki (=jenot)

jer (=zięba jer)

jerzyk (=jerzyk zwyczajny)

jesionowiec pstry

jeśniak czarny

jeż zachodni

jusznica deszczowa

kałużnica sp.

kania czarna

kania ruda

kapturka (=pokrzewka czarnołbista)

kapturnica trędownikówka

kapturnik kapucynek

karaczan wschodni (=karaluch)

karaś pospolity

karaś srebrzysty

karczownik ziemnowodny

karlik drobny

karlik malutki

karlik większy

karłątek kniejnik

karłątek leśny

karłątek ryska

karp

kartonówka zwyczajna (=kartoniarka czarna)

kawka

kątnik większy

kibitnik robiniaczek

kiełb pospolity (=kiełb)

kiełż sp.

kląskawka

klecanka rdzaworożna (=klecanka pospolita)

kleń

kleszcz pospolity (=kleszcz psi, kleszcz pastwiskowy)

klęśnik metaliczny

kłopotek czarny

kłowacznik władczy

knap sp.

knapiatek brązowy

knieżyca porzeczkówka

knieżyca szara

kobielatka popielak (=kobielatka siwak)

kobuz

kobyliczka pniowa

koczownica sp.

kokonica malinówka (=kokonica jeżynówka, barczatka malinówka)

kokoszka (=kurka wodna)

kolcoróg bizoniak

kolczak zbrojny

kołosz stożkowaty

komar sp.

konik brunatny

konik ciepluszek

konik długopokładełkowy (=konik górski)

konik leśny (=konik włóczęga)

konik łąkowy (=konik wąsacz)

konik osiodłany

konik pospolity

konik sucholubny

konik wszędobylski

kopciuszek

kopułka sp.

kormoran czarny

kornik ostrozębny

korowiec płaski

korsarz bagiennik

korsarz malutki

korsarz piratnik

korzenica dębowa

kos

kosarz pospolity

kosmatek pospolity

kowal bezskrzydły

kowalik

koza

koziółka warzywna

koziółka wielka

krakwa

krasanka natrawka

krasopani poziomkówka

kraśnik biedrzeniowiec

kraśnik goryszowiec

kraśnik komonicowiec (=kraśnik rogalik)

krąp

kret europejski

krętogłów

krocionóg piaskowy

krogulec

krokiewka lękwica (=krokiewka lękliwica)

kropiatka (=kureczka nakrapiana)

kroszela (=biedronka dwudziestokropka, biedronka mączniakówka)

królik europejski (=królik dziki)

kruk

kruszczyca złotawka

krwawodziób

krzeczek naziemnik

krzeczek polny

krzewioróżka sp.

krzywonóg półskrzydlak (=koślawka)

krzyżak dwubarwny

krzyżak łąkowy

krzyżak ogrodowy

krzyżodziób świerkowy

krzyżówka (=kaczka krzyżówka)

kszyk (=bekas kszyk)

kukułka

kulanka pospolita

kulczanka kosaćcówka

kulczyk

kuliboda łąkowa (=bzyg kuliboda)

kulik wielki

kumak nizinny

kuna domowa (kamionka)

kuna leśna (tumak)

kuprówka rudnica

kuprówka złotnica

kuropatwa (=kuropatwa zwyczajna)

kurtek mniejszy

kusak cezarek

kwadratnik długonogi

kwadratnik pałąkowaty

kwadratnik trzcinowy

kwiatówka zmierzchnicowata

kwiczoł

kwietnica okazała

kwietniczek dwojaczek

kwietnik

latalec jesieniak

latalec olszyniak

latolistek cytrynek (=listkowiec cytrynek)

lądzień czerwonatka (=aksamitka)

lecicha pospolita

lednica zbożowa

lejkowiec labiryntowy

lelek (=lelek zwyczajny, lelek kozodój)

leń marcowy

leń ogrodowy

lepiarka jedwabniczka (=lepiarka wrotyczówka)

lepiarka wiosenna

lerka (=skowronek borowy)

leszcz

letyniec szysznica

letyniec żołędziowiec

liczalnik dębowiec (=nakreślik dębowiec)

lin

lis rudy (=lis, lis pospolity)

lśniak szmaragdek

łabędź niemy

łabuń białooki

łada różowica

łanocha pobrzęcz

łasica pospolita

łatczyn brodawnik

łątka dzieweczka

łątka wczesna

łęczak

łokaś garbatek

łoś euroazjatycki

łozówka

łunica czerwona

łyska

makatka sp.

makolągwa

mangora

mazurek

mączlik szklarniowy

mewa białogłowa

mewa siwa

mewa srebrzysta

miecznik ciemny

miedziak sosnowiec

miedziopierś metaliczna

mieniak strużnik

mieniak tęczowiec

miernik zieleniak

miętus

miesierka niedopaska

miodwa łąkowa

misecznik dębowy

mitek pstry

modliszka zwyczajna

modraszek agestis

modraszek aleksis

modraszek ikar

modraszek wieszczek

modraszka

mokosz cierniowiak

mopek

morsznica buczynowa

moszenica wierzbówka

motacz nadrzewny

mroczek późny

mrówka ćmawa

mrówka rudnica

mrówkolew pospolity

mrzonka pierzak

mszyca bukowo-liściowa (=zdobniczka bukowa)

mszyca śliwowo-chmielowa

mszycznica wytworna

mszycznik iglaczek

mucha domowa

mucha oborowa (=mucha jesienna)

muchołówka szara

muchołówka żałobna

murarka lucernowa

murarka ogrodowa

mustyk sp.

muszynka rączycowata

mysikrólik

mysz domowa

myszarka polna

myszarka leśna (=mysz leśna)

myszarka zaroślowa (=mysz zaroślowa)

myszołów zwyczajny

myszołów włochaty

nadrzewek długoskrzydły

nagodnik wycinek (=nagodnik wierzbiniak

naklonek

nalistnik czerwieniejący

nalistnik zielony (=krzyżak zielony)

naliściak sp.

nalotnik sp.

nałanek zbożowy

namiastek sp.

namiotnik czeremszaczek

namiotnik jabłoniaczek

namiotnik owocowiaczek

namiotnik trzmieliniaczek

napierśnik pospolity

napójka łąkówka

naprętnik nibyślepek

narożnica zbrojówka

nartnik sp.

narzępik koński

nasierszyca różnobarwna (=nasierszyca brzozówka)

nasosznik sp.

nastrosz lipowiec

nastrosz półpawik

nastrosz topolowiec

nerkosz sp.

niedźwiedziówka kaja

niekrasek myszatek

nierówienka listnik (=listnik zmiennobarwny, nierówienka zmienna)

niestrudek czteroplamiec

niestrudek glinik

niestrudek karlik

niestrzęp głogowiec

nimfa stawowa

niżbik diabeł

nocek Brandta

nocek duży

nocek Natterera

nocek rudy

nocek wąsatek

norka amerykańska

nornica ruda

nornik bury

nornik północny

nornik zwyczajny (polnik)

nur czarnoszyi

nur rdzawoszyi

nurogęś (=tracz nurogęś)

nutria amerykańska

obnażacz różówka

obnażacz stepowiec

obnażacz złotolitka

obwiązek

ochotka sp.

ociernica czarna

oczlik sp.

oczobarwnica większa

odorek jednobarwek

odorek zieleniak

ogłodek brzozowiec

ogłodek dębowiec

ogłodek wielorzędowy

ogniczek większy

ogniczek grzebykoczułki

ogończyk śliwowiec

ogończyk wiązowiec

ogrodnica niszczylistka

oknówka (=jaskółka oknówka)

okoń

oleica fioletowa

oleica krówka

omacnica sianowianka

omarlica smutna

omięk powolny

omomiłek czarny

omomiłek wiejski

omrzel piaskowy

opiętek sp.

opończak ciemnorogi

oprzędzik łubinowy

ortolan

orzesznica leszczynowa

osa dachowa

osa pospolita

osadnik egeria

osadnik megera

osnuja sp.

osnuwik pospolity

ostrolot muszlowiak

oszynda leszczynowiec

ośliczka pospolita

otrupek sp.

ozimica ochrówka (=morka wierzbówka)

pachnica dębowa

paciepnica malachitówka (=krzyżówka malachitówka)

padalec zwyczajny

padlinówka cesarska

palik trędownikowy

pałątka pospolita

pałkowiak plamisty

pasikonik ogoniasty

pasikonik spiewający

pasikonik zielony

paszkot

paśnica okazała

paśnik goździeniak

paśnik maliniak

paśnik zieleniak

pazik brzozowiec

pazik dębowiec

paź królowej

pchliczka wodna

pełzacz leśny

pełzacz ogrodowy

perkoz dwuczuby

perkoz rdzawoszyi

perkozek (=perkozek zwyczajny)

perłowiec malinowiec (=dostojka malinowiec, perłowiec królewicz)

pędźka sp.

piecuszek

piegża

pienik sp.

pierwiosnek

pierzchotek przybrzeżnik (=pierzchotek pobrzeżnik)

pierzchotek przybrzeżny

pieszek czarnogłowy

pieszek polny

pieszek zbożowiec

pieszek żółtonogi

piędzik przedzimek

pijawka lekarska

pijawka rybia

pióronóg zwykły

pióroróg sp.

piskorz

piżmak

plamiec leśniak

plamiec nabuczak

plamówka malinówka

plądrak czarny

plądrownik sp.

pleszka

pliszka górska

pliszka siwa

pliszka żółta

plug zmienny

plujka pospolita

plusknia jagodziak

pluskolec sp.

pluszówka agatka

płaskonos

płaskowiak zmienny (=ściga dębowa)

płast sp.

płochlica księżycówka

płoć

płomienka purpurowa (=omacnica purpurowianka)

płoszczyca szara

pływak żółtobrzeżek

pochwik modrzewiaczek

poczwarówka alpejska

poczwarówka jajowata

poczwarówka zwężona

podgorzałka (=kaczka podgorzałka)

podgrzybnica ruda

podkrzewin szary

podłatczyn białoplamek

podłatczyn łąkowy (=p. Roesela)

podłużnik długonogi

podróżniczek

podryj dębowiec

podrzut szary (=p. myszaty)

pogoniec łowczak

pokląskwa

pokłonnik kamila (=pokłonnik wróż)

pokrzywnica (=płochacz pokrzywnica)

polnica szachowniczka

polowiec szachownica

pomiernik komosiak (=paśnik komosiak)

pomrów czarniawy

pomrów wielki

ponęc lśniący (= ponęc kruszcowy, zaciosek kruszcowy)

popielica

poproch cetyniak

poproch pylinkowiak

porobnica naglinka (=porobnica mularka, porobnica murarka)

porobnica wiosenna (=porobnica włochatka)

poskrzypka cebulowa

pospieszek serduszak

postojak wiesiołkowiec

poślizg sp.

potrzeszcz

potrzos

potul kłosowiec

potwora buczynówka (=widłogonka bukówka)

powrózka dwuplamka

pręgowiec gniłunowaty

prężec ostrożny

proporzyca marzymłódka

prosionek szorstki

prusak (=karaczan prusak)

przekrasek mróweczka

przepiórka

przestrojnik jurtina (=przestrojnik wielki)

przestrojnik trawnik

przezierka pokrzywianka

przeziernik osowiec

przeziernik wilczomleczowiec

przyczepka jeziorna (=przytulik jeziorny) 

przylepek sp.

przypłaszczek granatek

pseudosmuklik przetacznikowiec

psotnik książkowy

pstrokówka kreskówka (=dopaska kreskówka)

pszczolinka niebieskawa

pszczolinka ruda

pszczolinka świerzbnicówka

pszczolinka wiosenna

pszczoła miodna

puklica rudnica

pustułka

puszczyk

pyrgun nazielny

racicznica zmienna

rak błotny

rak pręgowaty

raniuszek

rączyca rdzawa

rączyk leszczyniak

remiz

rewiś nadębek

rewiś numizmatek (=rewiś dębownik)

rębacz sosnowiec (=rębacz pstry)

rębacz pniowiec (=rębacz szary)

rokitniczka

rolnica panewka

rolnica tasiemka

ropucha szara

ropucha zielona

rozciągnik mchuś

rozdepka rzeczna

rozdętka pospolita

rozpiórek grzybowaty

rożeniec

różanka

ruczajnik sp.

rudzik

rusałka admirał

rusałka ceik

rusałka drzewoszek

rusałka kratkowiec

rusałka osetnik

rusałka pawik

rusałka pokrzywnik

rusałka wierzbowiec

rusałka żałobnik

rybik cukrowy

rybitwa białoskrzydła

rybitwa białowąsa

rybitwa czarna

rybitwa rzeczna

rybołów

rycyk (=szlamnik rycyk)

ryjówka aksamitna

ryjówka malutka

rynnica dwudziestokropkowa

rynnica topolówka

rynnica olszowa

ryś europejski

rytel pospolity

rytownik sp.

rzęsorek rzeczek

sadzanka rumienica

samotnik (=brodziec samotny, stalugwa)

sandacz

sarna europejska

selednica sosnowa

serduszak krwistoplecy

siedliszek dwubarwny

sierpoń sp.

sierpówka (=synogarlica turecka)

sieweczka rzeczna

siewka złota

sikora uboga

siniak (=gołąb siniak)

siodłówka czerwonogrzbieta

siwoszek błękitny

skakun arlekinowy

skakun szydłówka

skalnik wszędobylski

skoczek skromny

skoczek szary

skorek pospolity

skorobieżek brązowy

skorobieżek wydmowy

skowronek (=skowronek polny)

skójka zaostrzona

skórnik słoniniec

skrzydliniak rudogłowy

skrzypionka zbożowa

słodyszek rzepakowy

słonecznica

słonik żołędziowiec

słonka

słońcówka sp.

słowik rdzawy

słowik szary (=bekwarek)

smolik drągowinowiec

smolik sosnowiec

smukleniec komarnicowaty

smuklik sp.

smukwa kosmata (=smukwa okazała)

smużynka

smyczyk mrówkownik

snówek brązowy

snówek okazały

sosnówka (=sikora sosnówka)

sośnianka żywiczaneczka (=zwójka żywiczaneczka)

sójka

spachacz zielonawy

splewka karpiowa

sprężyk sosnowy

spuszczel domowy

srogoń baldaszkowiec

srogoń napastnik

sroka

srokosz

stonka ziemniaczana

stonoga murowa

strangalia czarna

strangalia czarniawa

strangalia przepasana

straszka pospolita

straszyk łąkowy

strojnica włoska

strumieniówka

strzępotek glicerion

strzępotek perełkowiec

strzępotek ruczajnik

strzygonia choinówka

strzyżyk

sudamek szczawiak

sum europejski

susówka sp.

swędosz pajęczarz

sykrzytek dereniak

szablak krwisty

szablak zwyczajny

szafranka czerwona

szaroń pospolity

szastaj gładysz

szczeciorożek ostrewnik

szczerbatek sp.

szczerbówka ksieni

szczerklina piaskowa

szczeżuja wielka

szczękoząbek sp.

szczotecznica szarawka

szczupak

szczur wędrowny

szczygieł

szeliniak sosnowiec

szerszeń europejski

szewnica miętówka

szklarka zielona

szlachar (=tracz długodzioby)

szlaczkoń siarecznik

szmeronia wałczatkówka

szpak

szpeciel jesionowiec

szrotówek kasztanowcowiaczek

szubak dwukropek

szubarga pięciokropka

szuwarówka zdobna

szykoń ciemny

szykoń czarny

szykoń łęgowiec

szykoń przybrzeżny

szykoń średni

szypszyniec różany

ścierwica mięsówka

ścierwiec

ściółek nieparek

ślepak czarnożółty

ślimak przydrożny

ślimak winniczek

ślimak zaroślowy

ślimakówka pomrowik

ślinik luzytański

ślinik rdzawy

ślinik wielki

ślipień trzmielowiec

śliz pospolity

ślizgun nieparek

śmieszka (=mewa śmieszka)

śpicolotek pięćpiór

śpiewak (=drozd śpiewak)

świdrzyk sp.

świergotek leśny

świergotek łąkowy

świerszcz polny

świerszczak

świetlik świętojański

świętek plamkowany

świstun

świstunka leśna (=ksykacz)

świtezianka błyszcząca

tarczówka rudonoga

tarczyk komosowy

tarczyk zielony

taszczyn pszczeli

tchórz zwyczajny

tężnica wytworna

tłustosz zielonobrzuchy

toniak żeberkowany

topielnica

torzyśniad kasztanówka

traszka grzebieniasta

traszka zwyczajna

trawianka

trawnikowiec pospolity

trociniarka czerwica

trzciniak

trzcinniczek

trzmiel kamienik

trzmiel łąkowy

trzmiel parkowy

trzmiel rudy

trzmiel ziemny

trzmielojad

trzmielówka leśna

trzmielówka łąkowa

trzmielówka wielka

trznadel

trzpiennik olbrzym

trzyszcz piaskowy

turkawka

turkuć podjadek

tutkarz brzozowiec

tutkarz topolowiec

tycz cieśla

tygrzyk paskowany

ukleja

ukrzeniec rynniec (=puklica rynniec)

uszatka

wachlarzyk łąkowy

walgina rdestniak

wałczatka dwuguzka

wałęsak leśny

wałęsak łąkowy

wałęsak tygrysi

warcabnik ślazowiec

warzywnica jednobarwna

warzywnica kapustna

ważka czarnoplama

ważka płaskobrzucha

ważka ruda (=ważka żółta)

wąsateczka lśniaczek

wąsateczka zawilczaneczka

wąsatka

wąsik zieloniaczek

wątlik kropkowany (=w. charłaj)

wątlik prążkowany

wciornastek sp.

wełnowiec szklarniowiec

wepa marmurkowa

wesz głowowa

węgarnik słomny

węgorz

wiechetka wielbłądka

wieczernica strzałówka

wieczernica szczawiówka

wielbłądka sp.

wierzbinowiec rozetek

wierzchołówka żółtowłosa

wiewiórka ruda

wij drewniak

wilga

wilk szary

wilkosz grubonogi

wilkosz włóczykij

wioślak sp.

witalnik borowiak (=witalnik sosnowiak)

witalnik dębiniak

witalnik nostrzak (=bażantek nostrzak)

włochacz sp.

włodarka chorągiewka (=niedźwiedziówka włodarka)

wodnik

wodożytka nowozelandzka

wojsiłka pospolita

wonnica piżmówka

wrona siwa

wróbel domowy

wrzeciążka

wrzecień wysmukły

wstęgówka jesionówka

wstęgówka pąsówka

wstężyk gajowy

wstężyk ogrodowy

wścieklica sp.

wtyk amerykański

wtyk nakrzewny

wtyk straszyk

wujek okazały

wycinka sierpianka

wydra

wygłoba koniczynówka

wygłodek biedronkowaty

wykarczak sosnowiec

wymyk lamparci

wyroślówka ostowa

wysmuga pięciopunktowa

wyślepek czwórpasy

wywilżna karłowata (=muszka owocówka, octówka)

wzdręga

wzdryk przebieżek

wzjeżka łozówka

zabielica pokrzywnik

zadomka leśna

zadomka polna

zadrzechnia fioletowa

zaganiacz

zagrzebka pospolita

zając szarak

zakorek czarny

zaleszczotek sp.

zalęszczyca kuzkowata

zalotka większa

zaroślarka pospolita

zaskroniec zwyczajny

zasnuja ozdobna

zatoczek białawy

zatoczek białowargi

zatoczek gładki

zatoczek lśniący

zatoczek łamliwy

zatoczek malutki

zatoczek obrzeżony

zatoczek ostrokrawędzisty

zatoczek pospolity

zatoczek rogowy

zatoczek skręcony

zatoczek spłaszczony

zausznik

zawijak osnuwikowaty

zawijak żółtawy

zawisak borowiec

zawisak tawulec

zawójka płaska

zawójka pospolita

zawójka przypłaszczona

zażartka drzewna

zażartka mrówkowata

zbójca gajowy (=próchniaczek czarniawy)

zbójniczka sp.

zbrojec dwuzębny

zębiełek karliczek

zgarb rogaty

zgniłówka pokojowa

zgrzytnica zielonkawowłosa

zielenucha kształtna

zieleńczyk ostrężyniec

zielonka (=kureczka zielona)

zięba

zimień chłodolub

zimorodek

zimowek ogołotniak

zimowek pozłotnik

złotawek nieparek

złotka lnicowa

złotka sp.

złotolitka błękitna

złotolitka lśniącobrzucha

złotolitka ognista

złotook pospolity

zmienik ziemniaczak

zmięk żółty

zmorsznik czerwony

zmorsznik mały

zmrocznik gładysz (=zmrocznik ułankowiec)

zmrocznik pazik

zmrocznik przytuliak

zmrocznik wilczomleczek

zmróżka sp.

zmróżek kameleon (=lwinka kameleon)

znamionówka tarniówka

zniczek

zorzynek rzeżuchowiec

zrąbień dębowiec

zwijacz cygarowiec

zwójka tęczowana

zwójka zieloneczka

zyzuś sp.

żaba jeziorkowa

żaba moczarowa

żaba trawna

żaba wodna

żagiew ruda

żagnica jesienna

żagnica południowa

żagnica sina

żagniczka wiosenna

żarlinek pobrzeżnik

żerdzianka sp.

żmija zygzakowata

żółw błotny

żółwinek zbożowy

żółwinek żółwik

żubr

żuchwień

żuk leśny

żuk wiosenny

żuraw

życiorek sp.

żylenica nadwodna

żyrytwa pluskwowata

żyworodka pospolita (=żyworodka jeziorna, żyworódka paskowana)

Abramis brama

Abraxas sylvata

Abrostola tripartita

Abrostola triplasia

Acanthis flammea

Acantholyda sp.

Acanthosoma haemorrhoidale

Acarus farris

Acarus siro compl.

Accipiter gentilis

Accipiter nisus

Acontia trabealis

Acrocephalus arundinaceus

Acrocephalus palustris

Acrocephalus schoenobaenus

Acrocephalus scirpaceus

Acroloxus lacustris

Acronicta aceris

Acronicta alni

Acronicta auricoma

Acronicta leporina

Acronicta megacephala

Acronicta psi

Acronicta rumicis

Acronicta strigosa

Acroperus elongatus

Acroperus harpae

Actinotia polyodon

Actitis hypoleucos

Adalia bipunctata

Adela croesella

Adoristes ovatus

Adscita statices

Aegithalos caudatus

Aelia acuminata

Aetheria bicolorata

Agabus sp.

Agelastica alni

Agelena labyrinthica

Aglais io

Aglais urticae

Agonum fuliginosum

Agonum hypocrita

Agonum lugens

Agonum thoreyi

Agonum viduum

Agrilus sp.

Agriope bruennichi

Agriopis aurantiaria

Agrochola circellaris

Agrochola helvola

Agrochola laevis

Agrochola litura

Agrochola lota

Agrochola lychnidis

Agrochola macilenta

Agrochola nitida

Agroeca brunnea

Agrotis crassa

Agrotis exclamationis

Agrotis ipsilon

Agrotis segetum

Agrotis vestigialis

Agrypnus murinus

Agyneta affinis

Agyneta fuscipalpis

Agyneta subtilis

Alauda arvensis

Alces alces

Allomengea vidua

Allophyes oxyacanthae

Alona affinis

Alona gutatta

Alona quadrangularis

Alona rectangula

Alonella excisa

Alonella exigua

Alonella nana

Alopecosa accentuata

Alopecosa cuneata

Alopecosa pulverulenta

Altica sp.

Alydus calcaratus

Amara apricaria

Amara bifrons

Amara equestris

Amara plebeja

Amara spreta

Amara tibialis

Ammophila sabulosa

Ampedus balteatus

Ampedus sanguineus

Amphimallon solstitiale

Amphipoe fucosa

Amphipyra berbera

Amphipyra livida

Amphipyra pyramidea

Amphipyra tragopoginis

Anaglyptus mysticus

Anania hortulana

Anaplectoides prasina

Anas acuta

Anas crecca

Anas platyrhynchos

Anatis ocellata

Anax imperator

Anax parthenope

Ancistrocerus antilope

Andrena cineraria

Andrena fulva

Andrena haemorrhoa

Andrena hattorfiana

Andricus foecundatrix

Andricus quercuscalicis

Angerona prunaria

Anguis fragilis

Anisus leucostoma

Anisus vortex

Anodonta cygnea

Anomala dubia

Anoplius viaticus

Anser albifrons

Anser anser

Anser fabalis

Anser serrirostris

Anthaxia nitidula

Anthidium sp.

Anthophora plagiata

Anthophora plumipes

Anthus pratensis

Anthus trivialis

Anyphaena accentuata

Apamea anceps

Apamea crenata

Apamea epomidion

Apamea lateritia

Apamea lithoxylaea

Apamea monoglypha

Apamea ophiogramma

Apamea remissa

Apamea scolopacina

Apamea sordens

Apamea sublustris

Apatura ilia

Apatura iris

Aphantopus hyperantus

Aphodius distinctus

Apis mellifera

Apodemus agrarius

Apodemus flavicollis

Apodemus sylvaticus

Apoderus coryli

Aporia crataegi

Apus apus

Aradus depressus

Araeoncus humilis

Araneus diadematus

Araneus marmoreus

Araneus quadratus

Araniella cucurbitina

Araniella displicata

Arashnia levana

Archanara dissoluta

Archanara geminipuncta

Archiearis parthenias

Arctia caja

Arctia villica

Arctosa leopardus

Ardea alba

Ardea cinerea

Arenostola phragmitidis

Arge cyanocrocea

Arge melanochra

Arge ochropus

Argenna subnigra

Argulus foliaceus

Argynnis paphia

Aricia agestis

Armadillidium vulgare

Armiger crista

Arvicola amphibius

Asagena phalerata

Asellus aquaticus

Astacus leptodactylus

Asteroscopus sphinx

Attelabus nitens

Attulus pubescens

Autographa bractea

Autographa gamma

Autographa pulchrina

Axylia putris

Aythya collaris

Aythya ferina

Aythya fuligula

Aythya nyroca

Barbastella barbastellus

Barbatula barbatula

Bathyomphalus contortus

Bathyphantes approximatus

Bathyphantes gracilis

Bdella strandi

Bembidion assimile

Bembidion doris

Bembidion properans

Bembidion pygmaeum

Bembidion quadrimaculatum

Bena bicolorana

Bibio hortulanus

Bibio marci

Biorhiza pallida

Bison bonasus

Bithynia tentaculata

Blatta orientalis

Blattella germanica

Blepharita satura

Blera fallax

Blethisa multipunctata

Blicca bjoerkna

Boloria dia

Bombina bombina

Bombycilla garrulus

Bombylius major

Bosmina coregoni

Bosmina longirostris

Bosmina longispina

Bostrichus capucinus

Botaurus stelaris

Brachionycha nubeculosa

Brachyderes incanus

Brachypalpus sp.

Branta leucopsis

Brassicogethes aeneus

Brenthis ino

Bucephala clangula

Bufo bufo

Bufotes viridis

Bupalus piniaria

Buteo buteo

Buteo lagopus

Byrrhus sp.

Cabera exanthemata

Cabera pusaria

Calamia tridens

Calathus ambiguus

Calathus erratus

Calathus fuscipes

Calathus melanocephalus

Callimorpha dominula

Calliphora vicina

Callistege mi

Calliteara pudibunda

Callopistra juventina

Calophasia lunula

Calvia decemguttata

Campaea margaritaria

Camponotus sp.

Camptocercus rectirostris

Camptogramma bilineata

Canis lupus

Cantharis obscura

Cantharis rustica

Capreolus capreolus

Caprimulgus europaeus

Carabus coriaceus

Carabus glabratus

Carabus granulatus

Caradrina morpheus

Carassius carassius

Carassius gibelio

Cardiophorus ruficollis

Carduelis carduelis

Carpocoris fuscispinus

Carpocoris purpureipennis

Carychium minimum

Castor fiber

Catocala fraxini

Catocala fulminea

Catocala nupta

Catocala sponsa

Celaena leucostigma

Celastrina argiolus

Centromerus sylvaticus

Cerapteryx graminis

Cerastis leucographa

Cerastis rubricosa

Ceratinella brevis

Ceratozetoides sp.

Cercidia prominens

Cercopis vulnerata

Ceriana conopsoides

Certhia brachydactyla

Certhia familiaris

Cervus elaphus

Cetonia aurata

Chaetopteroplia segetum

Chalcophora mariana

Chamaesphecia empiformis

Chamobates borealis

Charadrius dubius

Charagmus gressorius

Charanyca trigrammica

Cheilosia mutabilis

Cheiracanthium punctorium

Chelostoma maxillosum

Cheyletus eruditus

Chilodes maritima

Chironomus sp.

Chlaenius nigricornis

Chlidonias hybridus

Chlidonias leucopterus

Chlidonias niger

Chloris chloris

Chlorochroa pinicola

Chorthippus albomarginatus

Chorthippus apricarius

Chorthippus biguttulus

Chorthippus brunneus

Chorthippus dorsatus

Chorthippus mollis

Chorthippus vagans

Chortodes fluxa

Chortodes pygmina

Chrysis fulgida

Chrysis ignita

Chrysis sybarita

Chrysochraon dispar

Chrysomela populi

Chrysomela vigintipunctata

Chrysotoxum cautum

Chydorus gibbus

Chydorus globosus

Chydorus piger

Chydorus sphaericus

Ciconia ciconia

Ciconia nigra

Cimbex sp.

Circus aeruginosus

Circus cyaneus

Circus pygargus

Clitellaria ephippium

Clubiona lutescens

Clubiona pallidula

Clubiona phragmitis

Clubiona terrestris

Clytra laeviuscula

Clytus arietis

Cobitis taenia

Coccinella septempunctata

Coccinula quatuordecimpustulata

Coccothraustes coccothraustes

Coenagrion puella

Coenagrion pulchellum

Coenonympha arcania

Coenonympha glycerion

Coenonympha pamphilus

Coleophora laricella

Colias hyale

Colletes cunicularius

Colletes daviesanus

Colobochyla salicalis

Colocasia coryli

Colostygia pectinataria

Colotois pennaria

Columba oenas

Columba palumbus

Conistra erythrocephala

Conistra ligula

Conistra rubiginea

Conistra rubiginosa

Conistra vaccinii

Conocephalus fuscus

Cordulia aenea

Coremacera marginata

Corizus hyoscyami

Corvus corax

Corvus cornix

Corvus frugilegus

Corvus monedula

Cosmia affinis

Cosmia diffinis

Cosmia pyralina

Cosmia trapezina

Cottus gobio

Coturnix coturnix

Crabro nigrimus

Craniophora ligustri

Crex crex

Crocidura suaveolens

Crocothemis erythraea

Crossocerus quadrimaculatus

Cryphia algae

Cryphia fraudatricula

Cryptococcus fagisuga

Cteniopus sulphureus

Ctenopharyngodon idella

Ctenophora sp.

Cucullia absinthii

Cucullia artemisiae

Cucullia fraudatrix

Cucullia scrophulariae

Cucullia tanaceti

Cucullia umbratica

Cuculus canorus

Culex sp.

Curculio glandium

Curruca communis

Curruca curruca

Curruca nisoria

Cyanistes caeruleus

Cyclops sp.

Cyclosa conica

Cydalima perspectalis

Cygnus olor

Cynips longiventris

Cynips quercusfolii

Cyphostethus tristriatus

Cyprinus carpio

Dalopius marginatus

Dama dama

Daphnia pulex

Dasypogon diadema

Decticus verrucivorus

Delichon urbicum

Deltote bankiana

Deltote deceptoria

Deltote uncula

Dendrocopos major

Dendrocoptes medius

Dendrolimus pini

Dermanyssus gallinae

Dermatophagoides farinae

Dermatophagoides pteronyssinus

Dermestes lardarius 

Diachrysia chrysitis

Diaea dorsata

Diaperis boleti

Diapterobatis humeralis

Diarsia brunnea

Diarsia rubi

Dichonia aprilina

Dicymbium tibiale

Diloba caeruleocephala

Dioctria sp.

Diplocephalus picinus

Diplostyla concolor

Diprion pini

Diprion similis

Discestra trifolii

Dolichomitus imperator

Dolomedes fimbriatus

Dolycoris baccarum

Dorcus parallelipipedus

Drassodes pubescens

Drassyllus lutetianus

Drassyllus praeficus

Drassyllus pusillus

Dreissena polymorpha

Drepanepteryx phalaenoides

Dryobotodes eremita

Dryocopus martius

Dryobates minor

Dypterygia scabriuscula

Dytiscus marginalis

Earias clorana

Egira conspicillaris

Egretta garzetta

Eilema sp.

Elaphria venustula

Elaphrus cupreus

Elaphrus riparius

Elasmostethus interstinctus

Elasmucha ferrugata

Elasmucha grisea

Ematurga atomaria

Emberiza calandra

Emberiza citrinella

Emberiza hortulana

Emberiza schoeniclus

Emmelia trabealis

Emys orbicularis

Enallagma cyathigerum

Enargia paleacea

Endromis versicolora

Ennomos alniaria

Ennomos autumnaria

Enoplognatha thoracica

Epilecta linogrisea

Epione repandaria

Epistrophe eligans

Episyrphus balteatus

Eptesicus serotinus

Erannis defoliaria

Eratigena atrica

Erigona atra

Erigona dentipalpis

Erinaceus europaeus

Eristalis arbustorum

Eristalis nemorum

Eristalis oestracea

Eristalis tenax

Erithacus rubecula

Erythrina erythrina

Erythromma najas

Esox lucius

Eublemma minutata

Eucarta virgo

Euclidia glyphica

Euglesa milium

Euglesa nitida

Euglesa obtusalis

Eumenes sp.

Euodynerus notatus

Euplexia lucipara

Euproctis chrysorrhoea

Euproctis similis

Eupsilia transversa

Eurycercus lamellatus

Euryopis flavomaculata

Euthrix potatoria

Euxoa nigricans

Euxoa tritici

Evarcha arcuata

Exochomus quadripustulatus

Falco subbuteo

Falco tinnunculus

Fannia canicularis

Favonius quercus

Ficedula hypoleuca

Filinia longiseta

Forficula auricularia

Formica polyctena

Formica rufa

Fringilla coelebs

Fringilla montifringilla

Fulica atra

Galba truncatula

Galerida cristata

Gallinago gallinago

Gallinula chloropus

Gammarus sp.

Garrulus glandarius

Gasterosteus aculeatus

Gavia arctica

Gavia stellata

Geometra papilionaria

Gerris sp.

Glaucopsyche alexis

Glis glis

Glycyphagus domesticus

Glycyphagus privatus

Gnathonarium dentatum

Gobio gobio

Gohieria fusca

Gonepteryx rhamni

Gongylidium rufipes

Gonocerus acuteangulatus

Gortyna flavago

Graphomya maculata

Graphosoma italicum

Graptoleberis testudinaria

Grus grus

Gryllotalpa gryllotalpa

Gryllus campestris

Gymnocephalus cernua

Gyraulus acronicus

Gyraulus albus

Gyraulus laevis

Habrosyne pyritoides

Hada nana

Hadena bicruris

Hadena rivularis

Haematopota pluvialis

Haliaeetus albicilla

Halictus sp.

Haplodrassus signifer

Haplodrassus  silvestris

Haplodrassus soerenseni

Harmonia axyridis

Harpactea rubicunda

Harpalus autumnalis

Harpalus griseus

Harpalus rufipes

Harpalus signaticornis

Harpalus smaragdinus

Harpalus tardus

Hartigiola annulipes

Helicoverpa armigera

Heliophobus reticulata

Heliothis viriplaca

Helophilus pendulus

Hemaris fuciformis

Hemipenthes morio

Heptatoma pellucens

Heriades truncorum

Hermina grisealis

Hermina tersicrinalis

Himacerus apterus

Himacerus mirmicoides

Hippeutis complanatus

Hippobosca equina

Hirudo medicinalis

Hirundo rustica

Hispa atra

Hister quadrinotatus

Holostaspis oophila

Hoplodrina ambigua

Hoplodrina blanda

Hoplodrina octogenarian

Hoplophthiracarus vanderhammeni

Hydraecia micacea

Hydrometra sp.

Hydrophilus sp.

Hylecoetus dermestoides

Hylesinus crenatus

Hylesinus varius

Hylobius abietis

Hylotrupes bajulus

Hylyphantes graminicola

Hypena crassalis

Hypena probascidalis

Hypena rostralis

Hypochthonius rufulus

Hypomecis sp.

Hypsopygia costalis

Hypsosigna heri

Ilyocoris cimicoides

Ipimorpha retusa

Ipimorpha subtusa

Ips acuminatus

Issoria lathonia

Ixobrychus minutus

Ixodes ricinus

Jynx torquilla

Keratella cochlearis

Lacanobia contigua

Lacanobia oleracea

Lacanobia splendens

Lacanobia suasa

Lacanobia thalasina

Lacanobia w-latinum

Lacerta agilis

Lagria hirta

Lanius collurio

Lanius excubitor

Laothoe populi

Larus argentatus

Larus cachinnans

Larus canus

Lasioglossum morio

Lasioglossum nitidiusculum

Lasiommata megera

Lasius fuliginosus

Laspeyria flexula

Leiobunum blackwalii

Lepidoglyphus destructor

Lepisma saccharina

Leptinotarsa decemlineata

Leptodora kindti

Leptoglossus occidentalis

Leptophyes albovittata

Leptophyes punctatissima

Leptura quadrifasciata

Lepus europaeus

Lestes sponsa

Leucaspius delineatus

Leuciscus idus

Leuciscus leuciscus

Leydigia leydigi

Licinus depressus

Lilioceris merdigera

Limax cinereoniger

Limax maximus

Limenitis camilla

Limodromeus longiventris

Limosa limosa

Linaria cannabina

Linyphia triangularis

Liocranoeca striata

Lipoptena cervi

Liposcelis bostrychophilus

Lithophane furcifera

Lithophane ornitopus

Lithophane socia

Lithosia quadra

Lixus iridis

Locustella fluviatilis

Locustella luscinioides

Locustella naevia

Lomaspilis marginata

Lophophanes cristatus

Lophopilio palpinalis

Loricera pilicornis

Lorryia woolleyi

Lota lota

Loxia curvirostra

Lucilia caesar

Lullula arborea

Luperina testacea

Luscinia luscinia

Luscinia megarhynhos

Luscinia svecica

Lutra lutra

Lycaena alciphron

Lycaena dispar

Lycaena phlaeas

Lycaena virgaureae

Lycophotia porphyrea

Lygephila pastinum

Lygistopterus sanguineus

Lymantria dispar

Lymantria monacha

Lymnaea stagnalis

Lynx lynx

Lythria cruentaria

Macdunnoughia confusa

Macroglossum stellatarum

Macrophya punctumalbum

Macrothylacia rubi

Malachius sp.

Maladera holosericea

Malthinus sp.

Mamestra brassicae

Mangora acalypha

Maniola jurtina

Mantis religiosa

Mareca penelope

Mareca strepera

Marpissa muscosa

Martes foina

Martes martes

Meconema thalassinum

Mecynargus foveatus

Megachile versicolor

Meganola albula

Meganola strigula

Megatoma undata

Melanargia galathea

Melanchra persicariae

Melanchra pisi

Melanozetes mollicomus

Melecta albifrons

Meles meles

Mellinus arvensis

Meloe proscarabeus

Meloe violaceus

Melolontha melolontha

Mergus merganser

Mergus serrator

Mesapamea secalis

Mesogona oxalina

Mesoleuca albicillata

Mesoligia furuncula

Metalinella brevicornis

Metellina mengei

Metellina segmentata

Metopobactrus prominulus

Micaria pulicaria

Micrargus herbigradus

Microlestes minutulus

Microlinyphia pusilla

Micrommata virescens

Micronecta griseola

Micronecta minutissima

Micropterix calthella

Microtus agrestis

Microtus arvalis

Microtus oeconomus

Mikiola fagi

Miltochrista miniata

Milvus migrans

Milvus milvus

Mimas tiliae

Minoa murinata

Minucia lunaris

Misgurnus fossilis

Misumena vatia

Mitopus morio

Molorchus minor

Moma alpium

Monospilus dispar

Motacilla alba

Motacilla cinerea

Motacilla flava

Mus musculus

Musca autumnalis

Musca domestica

Muscardinus avellanarius

Muscicapa striata

Mustela erminea

Mustela nivalis

Mustela putorius

Myathropa florea

Myocastor coypus

Myodes glareolus

Myotis brandtii

Myotis daubentonii

Myotis myotis

Myotis mystacinus

Myotis nattereri

Myrmica sp.

Myrmeleon formicarius

Myrmeleotettix maculatus

Mythimna albipuncta

Mythimna comma

Mythimna conigera

Mythimna ferrago

Mythimna impura

Mythimna l-album

Mythimna obsoleta

Mythimna pallens

Mythimna pudorina

Mythimna straminea

Mythimna turca

Myzia oblongoguttata

Natrix natrix

Neides tipularius

Nemastoma lugubre

Nematus (Craesus) sp.

Neomys fodiens

Neoscona adianta

Neovison vison

Nepa cinerea

Nephrotoma sp.

Neriene clathrata

Neriene montana

Neuroterus numismalis

Neuroterus quercusbaccarum

Nicrophorus vespillo

Noctua comes

Noctua fimbriata

Noctua interjecta

Noctua interposita

Noctua janthe

Noctua janthina

Noctua orbona

Noctua pronuba

Nola cucullatella

Nomada sp.

Nonagria typhae

Nothrus palustris

Notonecta sp.

Notoxus monoceros

Numenius arquata

Nyctalus leisleri

Nyctalus noctula

Nycteola revayana

Nyctereutes procyonoides

Nymphalis antiopa

Nymphalis polychloros

Nymphalis xanthomelas

Oberea oculata

Ochlodes venatus

Ochropleura plecta

Odynerus reniformis

Oedathorax apicatus

Oedathorax fuscus

Oedathorax retusus

Oedipoda caerulescens

Oenanthe oenanthe

Oligia fasciuncula

Oligia strigilis

Oligolophus tridens

Ommatoiulus sabulosus

Omocestus haemorrhoidalis

Ondatra zibethicus

Oniscus asellus

Ontholestes tesselatus

Oodes helopioides

Opatrum sabulosum

Operophtera brumata

Ophion sp.

Opisthograptis luteolata

Orconectes limosus

Orthesia urticae

Orthetrum cancellatum

Orthosia cerasi

Orthosia cruda

Orthosia gothica

Orthosia gracilis

Orthosia incerta

Orthosia miniosa

Orthosia munda

Orthosia opima

Oryctolagus cuniculus

Osmia caerulescens

Osmia fulviventris

Osmia rufa

Osmoderma eremita

Oulema melanopus

Oxyporus rufus

Oxypselaphus obscurus

Oxythyrea funesta

Ozyptila claveata

Ozyptila praticola

Ozyptila scabricula

Ozyptila trux

Pachygnatha clercki

Pachygnatha degeeri

Pachygnatha listeri

Palliduphantes alutacius

Palomena prasina

Palomena viridissima

Panagaeus bipustulatus

Panameria tenebrata

Pandion haliaetus

Panolis flammea

Panthea coenobita

Papilio machaon

Paracolax tristalis

Paradrina clavipalpis

Paradrina selini

Pararge aegeria

Parascotia fuliginaria

Parastichtis suspecta

Parastichtis ypsilon

Parasyrphus annulatus

Pardosa agrestis

Pardosa lugubris

Pardosa monticola

Pardosa palustris

Pardosa prativaga

Pardosa saltans

Parectopa robiniella

Parhelophilus versicolor

Parthenolecanium rufulum

Parus major

Patania ruralis

Passer domesticus

Passer montanus

Pchoenicurus ochruros

Pchoenicurus pchoenicurus

Pechipogo strigilata 

Pelobates fuscus

Perca fluviatilis

Perccottus glenii

Perdix perdix

Pergamasus sp.

Periparus ater

Phaenops cyanea

Phalacrocorax carbo

Phalangium opilio

Phalera bucephala

Phaneroptera falcata

Phasia hemiptera

Phasianus colchicus

Philaenus sp.

Phlagophora meticulosa

Phlegra fasciata

Phlogophora meticulosa

Pholcus sp.

Pholidoptera griseoaptera

Phorodon humuli

Phragmatiphila nexa

Phragmatobia fuliginosa

Phrurolithus festivus

Phyllaphis fagi

Phyllobius sp.

Phyllopertha horticola

Phylloscopus collybita

Phylloscopus trochilus

Phymatodes testaceus

Physa fontinalis

Pica pica

Picus canus

Picus viridis

Pieris brassicae

Pieris napi

Pieris rapae

Pipistrellus nathusii

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrellus pygmaeus

Pirata latitans

Pirata piraticus

Pirata piscatorius

Pirata tenuitarsis

Piratula hygrophila

Pisaura mirabilis

Piscicola sp.

Pissodes pini

Pissodes piniphilus

Pityogenes sp.

Plagiosterna aenea

Plagodis dolabraria

Planorbis carinatus

Planorbis planorbis

Platycleis albopunctata

Platycnemis pennipes

Platynus assimilis

Platystomos albinus

Plecotus auritus

Plecotus austriacus

Pleuroxus trigonellus

Pleuroxus uncinatus

Plumatella fungosa

Plusia festucae

Plusia putnami

Pluvialis apricaria

Pocadicnemis juncea

Podiceps cristatus

Podiceps grisegena

Podura aquatica

Poecile montanus

Poecile palustris

Poecilus cupreus

Poecilus lepidus

Poecilus versicolor

Polia nebulosa

Polistes dominula

Polyarthra dolichoptera

Polygonia c-album

Polyommatus icarus

Polypogon tentacularia

Pontia daplidice

Porcelio scaber

Porzana porzana

Potamopyrgus antipodarum

Prionus coriarius

Proserpinus proserpina

Prostemma aeneicolle

Protaetia speciosissima

Protodeltote pygarga

Prunella modularis

Pseudeustrotia candidula

Pseudochorthippus montanus

Pseudochorthippus paralellus

Pseudoips prasinana

Pseudolorryia edwardbakeri

Pseudorasbora parva

Psychoda sp.

Psyllobora vigintiduopunctata

Pterostichus anthracinus

Pterostichus melanarius

Pterostichus minor

Pterostichus niger

Pterostichus nigrita

Pterostichus strenuus

Pyrausta purpuralis

Pyrochroa coccinea

Pyrrhia umbra

Pyrrhocoris apterus

Pyrrhosoma nymphula

Pyrrhula pyrrhula

Radix balthica

Rattus norvegicus

Regulus ignicapilla

Regulus regulus

Remiz pendulinus

Retinia resinella

Rhagio scolopaceus

Rhagium inquisitor

Rhagium mordax

Rhaphigaster nebulosa

Rhizedra lutosa

Rhodeus amarus

Rhogogaster sp.

Rhynocoris annulatus

Rhynocoris iracundus

Rhyparochromus vulgaris

Rilaena triangularis

Riparia riparia

Rivula sericealis

Robertus lividus

Roeseliana roeselii

Rutilus rutilus

Rutpela maculata

Rusina ferruginea

Salticus scenicus

Sander lucioperca

Sapyga quinquepunctata

Sapygina decemguttata

Satyrium pruni

Satyrium w-album

Savignia frontata

Saxicola rubetra

Saxicola rubicola

Scaeva pyrastri

Scheloribates laevigatus

Schizotus pectinicornis

Sciurus vulgaris

Scolia hirta

Scoliopteryx libatrix

Scolopax rusticola

Scolytus intricatus

Scolytus multistriatus

Scolytus ratzeburgii

Scotopteryx chenopodiata

Sedina buettneri

Segestria senoculata

Segmentina nitida

Selatosomus aeneus

Selenia tetralunaria

Serica brunnea

Serinus serinus

Sesia apiformis

Shargacucullia lychnitis

Shargacucullia verbasci

Sida crystallina

Sideridis albicolon

Silometopus reussi

Silpha tristis

Silurus glanis

Simulium sp.

Simyra albovenosa

Simyra nervosa

Sitta europaea

Smerinthus ocellata

Somatochlora metallica

Sorex araneus

Sorex minutus

Spaelotis ravida

Spatula clypeata

Spatula querquedula

Sphaerium corneum

Sphaerophoria scripta

Spilosoma lubricipeda

Spinus spinus

Spiris striata

Spondylis buprestoides

Squalius cephalus

Stagnicola palustris

Stagnicola turricula

Staphylinus ceasareus

Staurophora celsia

Stauropus fagi

Stelis breviuscula

Stelis phaeoptera

Stemonyphantes lineatus

Stenobothrus lineatus

Stenolophus mixtus

Stenurella bifasciata

Stenurella melanura

Stenurella nigra

Sterna hirundo

Stethophyma grossum

Stictocephala bisonia

Streptopelia decaocto

Streptopelia turtur

Strix aluco

Styloctetor stativus

Succinea putris

Suctobelba sp.

Sus scrofa

Sylvia atricapilla

Sylvia borin

Symmorphus sp.

Sympecma fusca

Sympetrum sanguineum

Sympetrum vulgatum

Synchaeta kitina

Synchaeta pectinata

Synuchus vivalis

Syromastus rhombeus

Syrphus ribesii

Tabanus bovinus

Tachina fera

Tachybaptus ruficollis

Talavera aperta

Talpa europaea

Tanyptera sp.

Tapinocyba insecta

Tarsonemus waitei

Temnostoma meridionale

Tenthredo scrophulariae

Tenuiphantes flavipes

Tenuiphantes mengei

Tenuiphantes tenebricola

Tenuiphantes tenuis

Tetragnatha dearmata

Tetragnatha extensa

Tetragnatha montana

Tetragnatha obtusa

Tetranychus urticae

Tetrix subulata

Tettigonia cantans

Tettigonia caudata

Tettigonia viridissima

Thalpophila matura

Thanasimus formicarius

Thecla betulae

Theodoxus fluviatilis

Tholera cespitis

Tholera decimalis

Thyatira batis

Theodoxus fluviatilis

Thymelicus lineola

Thymelicus sylvestris

Tibellus oblongus

Tinca tinca

Tipula maxima

Tipula oleracea

Tomicus minor

Tomicus piniperda

Trachea atriplicis

Trialeurodes vaporariorum

Trichrysis cyanea

Tringa glareola

Tringa ochropus

Tringa stagnalis

Tringa totanus

Triophtydeus immanis

Trisateles emortualis

Tritomegas bicolor

Trochosa ruricola

Trochosa terricola

Troglodytes troglodytes

Trombidium holosericeum

Tropinota hirta

Trypoxylon clavicerum

Trypoxylon figulus

Turdus iliacus

Turdus merula

Turdus philomelos

Turdus pilaris

Turdus viscivorus

Tyria jacobaeae

Tyta luctuosa

Unio tumidus

Upupa epops

Valgus hemipterus

Valvata cristata

Valvata piscinalis

Valvata pulchella

Vanellus gregarius

Vanellus vanellus

Vanessa atalanta

Vanessa cardui

Vertigo alpestris

Vertigo angustior

Vertigo moulinsiana

Vespa crabro

Vespula germanica

Vespula vulgaris

Villa sp.

Vipera berus

Viviparus viviparus

Vulpes vulpes

Walckenaeria dysderoides

Walckenaeria nudipalpis

Walckenaeria obtusa

Xanthia aurago

Xanthia citrago

Xanthia gilvago

Xanthia icteritia

Xanthia togata

Xerolycosa miniata

Xestia baja

Xestia c-nigrum

Xestia ditrapezium

Xestia rhomboidea

Xestia sexstrigata

Xestia triangulum

Xestia xanthographa

Xylota segnis

Xylota sylvarum

Xysticus cristatus

Xysticus kochi

Xysticus lanio

Xysticus luctator

Xysticus striatipes

Xysticus ulmi

Yponomeuta cagnagella

Yponomeuta evonymella

Yponomeuta malinellus

Yponomeuta padella

Zabrus tenebrioides

Zanclognatha tersipennalis

Zapornia parva

Zelotes aeneus

Zelotes electus

Zelotes latreillei

Zelotes longipes

Zelotes subterraneus

Zootoca vivipara

Zora spinimana

Zygaena ephialtes

Zygaena loti

Zygaena minos

EX – wymarłe

cietrzew

kraska

sokół wędrowny

 

CR – skrajnie rzadkie

błotniak zbożowy

czajka stepowa

czapla nadobna

czerniczka

dreptacz obrzeżony

kulik wielki

nur czarnoszyi

nur rdzawoszyi

ryś europejski

szlachar

Talavera aperta

żubr

 

 

VR – bardzo rzadkie

błotniak łąkowy

bocian czarny

borowiec leśny (=borowiaczek)

ciemięga błękitnooka

Drassyllus praeficus

dziwonia

głowacz białopłetwy

koza

lelek

Mecynargus foveatus

mewa siwa

Ozyptila scabricula

piskorz

podróżniczek

postojak wiesiołkowiec

rożeniec

rybołów

śliz

świstun

włodarka chorągiewka

Xysticus luctator

zausznik

 

R – rzadkie

bagnik przybrzeżny

bączek

bielik

jelec

miętus

Ozyptila claveata

Silometopus reussi

Styloctetor stativus

Zelotes electus

 

 

# – częste

bąk bydlęcy

Gatunki rodzime dla tej części Europy

siodełkowce (Clitellata)

pijawkowate Hirudinidae

ślimaki (Gastropoda)

rozdepkowate Neritidae

żyworodkowate Viviparidae

zawójkowate Valvatidae

zagrzebkowate Bithyniidae

białkowate Ellobiidae

rozdętkowate Physidae

błotniarkowate Lymnaeidae

poczwarówkowate Vertiginidae

zatoczkowate Planorbidae

przytulikowate Ancylidae

świdrzykowate Clausiliidae

ślimakowate Helicidae

Hygromiidae

zaroślarkowate Bradybaenidae

pomrowiowate Limacidae

ślinikowate Arionidae

Oxychilidae

bursztynkowate Succineidae

małże (Bivalvia)

skójkowate Unionidae

kulkówkowate Sphaeriidae

skrzelonogi (Branchiopoda)

Bosminidae

Chydoridae

Daphnidae

Leptodoridae

Sididae

(Maxillopoda)

pancerzowce (Malacostraca)

Cambaridae

rakowate Astacidae

pajęczaki (Arachnida)

kleszczowate Ixodidae

lądzieniowate Trombidiidae

szpecielowate Eriophyidae

Damaeidae

Phytoseiidae

komórczakowate Dysderidae

omatnikowate Theridiidae

osnuwikowate Linyphiidae

kwadratnikowate Tetragnathidae

krzyżakowate Araneidae

pogońcowate Lycosidae

spachaczowate Sparassidae

spachacz 4

spachacz zielonawy

Micrommata virescens

darownikowate Pisauridae

trawnikowcowate Miturgidae

ciemieńcowate Dictynidae

motaczowate Anyphaenidae

obniżowate Liocranidae

aksamitnikowate Clubionidae

Phrurolithidae

worczakowate Gnaphosidae

ślizgunowate Philodromidae

ukośnikowate Thomisidae

skakunowate Salticidae

czarnuszkowate Nemastomatidae

Sclerosomatidae

kosarzowate Phalangiidae

dwuparce (Diplopoda)

krocionogowate Julidae

pareczniki (Chilopoda)

drewniakowate Lithobiidae

skrytoszczękie (Entognatha)

pchliczkowate Poduridae

owady (Insecta)

rybikowate Lepismatidae

świteziankowate Calopterygidae

pałątkowate Lestidae

Straszka pospolita w okolicach miejscowości Bugaj. Fot. Piotr Fonfara 30.07.2016 r.

straszka pospolita

Sympecma fusca

pióronogowate Platycnemidae

łątkowate Coenagrionidae

Samiec łunicy czerwonej, okolice zal. Kowalskie, Jerzykowo, fot. Piotr Fonfara

łunica czerwona

Pyrrhosoma nymphula

żagnicowate Aeshnidae

szklarkowate Cordulidae

ważkowate Libellulidae

skorkowate Forficulidae

modliszkowate Mantidae

zadomkowate Ectobiidae

prusakowate Blatteliidae

karaczanowate Blattidae

pasikonikowate Tettigoniidae

turkuciowate Gryllotalpidae

świerszczowate Gryllidae

skakunowate Tetrigidae

szarańczowate Acrididae

Liposcelidae

puklicowate Acanthosomatidae

smyczykowate Alydidae

korowcowate Aradidae

smukleńcowate Berytidae

wtykowate Coreidae

wioślakowate Corixidae

ziemikowate Cydnidae

nartnikowate Gerridae

poślizgowate Hydrometridae

tasznikowate Miridae

zażartkowate Nabidae

żyrytwowate Naucoridae

płoszczycowate Nepidae

pluskolcowate Notonectidae

tarczówkowate Pentatomidae

kowalowate Pyrrhocoridae

zajadkowate Reduviidae

srogoń 1

srogoń baldaszkowiec

Rhynocoris iracundus

wysysowate Rhopalidae

brudźcowate Rhyparochromidae

żółwinkowate Scutelleridae

pienikowate Aphrophoridae

krasankowate Cercopidae

zgarbkowate Membracidae

mszycowate Aphididae

zabielicowate Ortheziidae

wełnowcowate Pseudococcidae

misecznikowate Coccidae

mączlikowate Aleyrodidae

żylenicowate Sialidae

wielbłądkowate Raphidiidae

mrówkolwowate Myrmeleontidae

złotookowate Chrysopidae

życiorkowate Hemerobiidae

biegaczowate Carabidae

flisakowate Haliplidae

pływakowate Dytiscidae

krętakowate Gyrinidae

kałużnicowate Hydrophilidae

omarlicowate Silphidae

kusakowate Staphylinidae

gnilikowate Histeridae

świetlikowate Lampyridae

omomiłkowate Cantharidae

bęblikowate Malachiidae

przekraskowate Cleridae

drwionkowate Lymexylonidae

sprężykowate Elateridae

bogatkowate Buprestidae

skórnikowate Dermestidae

otrupkowate Byrrhidae

łyszczynkowate Nitidulidae

biedronkowate Coccinellidae

kapturnikowate Bostrichidae

kołatkowate Anobiidae

majkowate Meloidae

czarnuchowate Tenebrionidae

jelonkowate Lucanidae

gnojarzowate Geotrupidae

poświętnikowate Scarabaeidae

kuzkowate Cerambycidae

stonkowate Chrysomelidae

podryjowate Attelabidae

ryjkowcowate Curculionidae

osnujowate Pamphiliidae

obnażaczowate Argidae

bryzgunowate Cimbicidae

borecznikowate Diprionidae

pilarzowate Tenthredinidae

trzpiennikowate Siricidae

gąsienicznikowate Ichneumonidae

męczelkowate Braconidae

galasówkowate Cynipidae

smukwowate Scoliidae

mrówkowate Formicidae

osowate Vespidae

wysmugowate Sapygidae

złotolitkowate Chrysididae

kopułkowate Eumenidae

nastecznikowate Pompilidae

grzebaczowate Specidae

lepiarkowate Colletidae

smuklikowate Halictidae

pszczolinkowate Andrenidae

miesierkowate Megachilidae

porobnicowate Anthophoridae

pszczołowate Apidae

niprzyrówkowate Leptoceridae

skrzydliniakowate Micropterigidae

namiotnikowate Yponomeutidae

przeziernikowate Sesiidae

zwójkowate Tortricidae

piórolotkowate Pterophoridae

omacnicowate Pyralidae

kraśnikowate Zygaenidae

garbatkowate Notodontidae

miernikowcowate Geometridae

zawisakowate Sphingidae

barczatkowate Lasiocampidae

mrocznicowate Erebidae

sówkowate Noctuidae

rusałkowate Nymphalidae

modraszkowate Lycaenidae

powszelatkowate Hesperiidae

paziowate Papilionidae

bielinkowate Pieridae

wojsiłkowate Panorpidae

koziułkowate Tipulidae

komarowate Culicidae

meszkowate Simuliidae

leniowate Bibionidae

lwinkowate Stratiomyidae

bąkowate Tabanidae

łowikowate Asilidae

bujankowate Bombyliidae

bzygowate Syrphidae

nasionnicowate Tephritidae

wywilżnowate Drosophilidae

muchowate Muscidae

narzępikowate Hippoboscidae

plujkowate Calliphoridae

ścierwicowate Sarcophagidae

rączycowate Tachinidae

pchłowate Pulicidae

ryby (Pisces)

węgorzowate Anguillidae

ślizowate Nemacheilidae

kozowate Cobitidae

karpiowate Cyprinidae

sumowate Siluridae

szczupakowate Esocidae

dorszowate Gadidae

ciernikowate Gasterosteidae

okoniowate Percidae

głowaczowate Cottidae

płazy (Amphibia)

salamandrowate Salamandridae

kumakowate Bombinatoridae

grzebiuszkowate Pelobatidae

ropuchowate Bufonidae

rzekotkowate Hylidae

żabowate Ranidae

żaba moczarowa_Jez. Drążynek_13.07.2014_fot. Piotr Fonfara

żaba moczarowa

Rana arvalis

żaba trawna_Jerzykowo_27.10.2013_fot. Piotr Fonfara

żaba trawna

Rana temporaria

gady (Reptilia)

żółwie błotne Emydidae

padalcowate Anguidae

jaszczurkowate Lacertidae

połozowate Colubridae

żmijowate Viperidae

ptaki(Aves)

kaczkowate Anatidae

kurowate Phasianidae

perkozowate Podicipedidae

gołębiowate Columbidae

kukułkowate Cuculidae

lelkowate Caprimulgidae

jerzykowate Apodidae

chruściele Rallidae

żurawie Gruidae

sieweczkowate Charadriidae

bekasowate Scolopacidae

mewowate Laridae

nury Gaviidae

bociany Ciconiidae

kormorany Phalacrocoracidae

czaplowate Ardeidae

rybołowy Pandionidae

jastrzębiowate Accipitridae

płomykówkowate Tytonidae

puszczykowate Strigidae

dudki Upupidae

dzięciołowate Picidae

kraski Coracidae

zimorodkowate Alcedinidae

sokołowate Falconidae

pustułka

pustułka

Falco tinnunculus

kobuz

Falco subbuteo

wilgowate Oriolidae

dzierzby Laniidae

krukowate Corvidae

sikory Paridae

remizy Remizidae

skowronki Alaudidae

wąsatki Panuridae

trzciniaki Acrocephalidae

świerszczaki Locustellidae

jaskółkowate Hirundinidae

świstunki Phylloscopidae

raniuszki Aegithalidae

raniuszek 1

raniuszek

Aegithalos caudatus

pokrzewki Sylviidae

mysikróliki Regulidae

jemiołuszki Bombycillidae

kowaliki Sittidae

pełzacze Certhiidae

strzyżyki Troglodytidae

szpakowate Sturnidae

muchołówkowate Muscicapidae

drozdowate Turdidae

płochacze Prunellidae

wróble Passeridae

pliszkowate Motacillidae

łuszczakowate Fringillidae

trznadle Emberizidae

ssaki (Mammalia)

kretowate Talpidae

ryjówkowate Soricidae

jeżowate Erinaceidae

mroczkowate Vespertilionidae

zającowate Leporidae

bobrowate Castoridae

chomikowate Cricetidae

myszowate Muridae

popielicowate Gliridae

wiewiórkowate Sciuridae

psowate Canidae

łasicowate Mustelidae

łasica

Mustela nivalis

borsuk

Meles meles

kotowate Felidae

świniowate Suidae

jeleniowate Cervidae

wołowate Bovidae

Gatunki obce dla tej części Europy

ślimaki (Gastropoda)

Tateidae

małże (Bivalvia)

racicznicowate Dreissenidae

ryby (Pisces)

Odontobutidae

karpiowate Cyprinidae