Rośliny

wilczomlecz sosnka

Euphorbia cyparissias

synonimy:

rodzina: wilczomleczowate Euphorbiaceae

ochrona prawna: brak

Czerwona Lista Roślin i Grzybów Polski:

wilczomlecz sosnka w okolicach Lednogóry, fot. Maciej Jędrzejczak

Występowanie

Rośnie na murawach, w zaroślach, na skrajach lasów, w lasach. Spotkamy go w siedliskach ruderalnych. Preferuje suche, piaszczyste i krzemiankowe gleby bogate w węglan wapnia. Występuje w całej Polsce, poza częścią północno-wschodnią. Rośnie dziko w środkowej i południowej Europie.

Informacje dodatkowe

Zawiera trujący sok mleczny. Kiedyś był używany w medycynie na kurzajki, brodawki czy wypadanie włosów. Często dochodziło jednak do zatruć z powodu nieumiejętnego stosowania.

Źródła

dane własne inwentaryzacyjne: –
dane ze zgłoszeń: –
dane literaturowe: –

Sytuacja gatunku w regionie

Zasoby

Gatunek szeroko spotykany w całej Kasztelanii Ostrowskiej. Najczęściej spotykany na piaszczystych przydrożach, ciepłych pagórkach i skarpach. Notowany między innymi w ciągu moren czołowych koło Lednogóry, Imielna i Imielenka. Występuje na wygrzanych okrajkach w Kapalicy, Biskupicach, Wierzycach i Górze. Spotykany na obrywach nad brzegami Zalewu Kowalskie w Jerzykowie. Licznie spotykany na suchych skarpach wzdłuż linii kolejowej Biskupice-Fałkowo.

Status na Czerwonej Liście Regionu

/// – rozproszone lub częste, odnotowane w ostatnich latach na ponad 15 stanowiskach

Zagrożenia i możliwości ochrony

Do zagrożeń dla gatunku należy:

1. Największym zagrożeniem dla gatunku jest niszczenie jego siedlisk – otwartych, wygrzanych i suchych miejsc.

Data aktualizacji wpisu w Bazie

2021.11.06