Obszar Kasztelanii Ostrowskiej podlegał intensywnym wpływom człowieka w ciągu ostatnich dwóch tysięcy lat. Mimo tego obecne są tu stanowiska gatunków rzadkich lub skrajnie rzadkich w skali całej Polski.

babka lancetowata

babka zwyczajna

brzoza brodawkowata

brzoza omszona

dąb bezszypułkowy

dąb szypułkowy

języcznik zwyczajny

kłoć wiechowata

konwalia majowa

lipa drobnolistna

lipiennik Loesela

nasięźrzał pospolity

obuwik pospolity

rumian barwierski

szczeć sukiennicza

tajęża jednostronna

tojeść rozesłana

wawrzynek wilczełyko

wrotycz pospolity

zawilec gajowy

Anemone nemorosa

Anthemis tinctoria

Cladium mariscus

Convallaria majalis

Dipsacus sativus

Ophioglossum vulgatum

Phyllitis scolopendrium

Tanacetum vulgare

EX – wymarłe

CR – skrajnie rzadkie

kłoć wiechowata

języcznik zwyczajny

nasięźrzał pospolity

VR – bardzo rzadkie

rumian barwierski

R – rzadkie

# – częste

wrotycz pospolity

Gatunki rodzime dla tej części Europy

paprotniki

zanokcicowate Aspleniaceae

języcznik zwyczajny w łęgu olszowym, we wschodniej części regionu, fot. Maciej Jędrzejczak

języcznik zwyczajny

Phyllitis scolopendrium

nasięźrzałowate Ophioglossaceae

Rameta nasięźrzała w fazie dojrzewania przed wykształceniem części sporofilowej,  ze wschodniej części regionu, fot. Natalia Jędrzejczak

nasięźrzał pospolity

Ophioglossum vulgatum

okrytonasienne

amarylkowate Amarylidaceae

foto. Maciej Jędrzejczak

śnieżyczka przebiśnieg

Galanthus nivalis

astrowate Asteraceae

murawy ciepłolubne w Lednogórze

kocanki piaskowe

Helichrysum arenarium

20200915 (Kopiowanie)

nawłoć pospolita

Solidago virgaurea

anthemis_tinctoria_1

rumian barwierski

Anthemis tinctoria

Wrotycz pospolity w fazie kwitnienia, centrum wsi Sanniki, fot. Maciej Jędrzejczak

wrotycz pospolity

Tanacetum vulgare

ciborowate Cyperaceae

Pokrój kwiatostanu kłoci wiechowatej na stanowisku koło Tuczna, fot. Wiktoria Jędrzejczak

kłoć wiechowata

Cladium mariscus

jaskrowate Ranunculaceae

anemone_nemorosa_(1)

zawilec gajowy

Anemone nemorosa

marzanowate Rubiaceae

ciepłe łąki w dolinie rzeki Główny

przytulia właściwa

Galium verum

marzanka wonna w grądach

przytulia wonna

Galium odoratum

przewiertniowate Caprifoliaceae

Kwiatostan szczeci sukienniczej koło ???, fot. ???

szczeć sukiennicza

Dipsacus sativus

rosiczkowate Droseraceae

foto. Maciej Jędrzejczak

rosiczka okrągłolistna

Drosera rotundifolia

storczykowate Orchidaceae

20150725_170120

kruszczyk szerokolistny

Epipactis helleborine

szparagowate Asparagaceae

Kwiat konwalii majowej w pobliżu ???, fot. ???

konwalia majowa

Convallaria majalis

wawrzynkowate Thymelaeaceae

TO TO DSC_1565_3

wawrzynek wilczełyko

Daphne mezereum

wilczomleczowate Euphorbiaceae

wilczomlecz sosnka w okolicach Lednogóry, fot. Maciej Jędrzejczak

wilczomlecz sosnka

Euphorbia cyparissias

zarazowate Orobanchaceae

DSCF7712

pszeniec gajowy

Melampyrum nemorosum

żabiściekowate Hydrocharitaceae

foto. Wikipedia

jezierza morska

Najas marina