Zabytki

Stary cmentarz we Wronczynie

miejscowość: Wronczyn

rodzaj zabytku: cmentarz

typ obiektu: architektura sakralna i funeralna

chronologia: założenie w XVIII wieku, cały czas pozostaje czynny

rejestr zabytków:

wronczyn_stary_cmentarz_1

Opis obiektu

Cmentarz znajduje się przy asfaltowej drodze zaraz obok Jeziora Wronczyńskiego Dużego. Jest to obiekt funkcjonujący do dzisiaj. Nagrobki z XXI wieku są nieraz wymieszane z tymi z wieku XIX lub XX.  Jeden z nagrobków został poświęcony upamiętnieniu starego cmentarza z inicjatywy lokalnej parafii. Cały obszar jest ogrodzony nowym płotem oraz pozostaje posprzątany. Elementem charakterystycznym dla tego miejsca jest zróżnicowanie wysokości terenu na jego obszarze. Część nagrobków znajduje się w niższej jego części. Niestety podczas spaceru dookoła ogrodzenia można zauważyć kamienne fragmenty starego cmentarza utopione w jeziorze lub leżące przy jego brzegu. 

Informacje dodatkowe

Na terenie cmentarza leży pochowany uczestnik walk o niepodległość Walenty Michalak.  

Źródła

dane własne inwentaryzacyjne: Tadeusz Panowicz (2021 dane spisane), Filip Biegański (2022 dane terenowe)
dane ze zgłoszeń: –
dane literaturowe: –

Sytuacja obiektu w regionie

Stan zachowania

Cmentarz pozostaje zachowany w bardzo dobrym stanie. Jego stara część nie jest zarośnięta oraz jest łatwy bezpośredni dostęp do wszystkich stojących nagrobków. Niestety największy smutek wzbudzają nagrobki pochodzące ze starego cmentarza, które zostały wrzucone do pobliskiego jeziora. 

Zagrożenia i możliwości ochrony

Nie występują zagrożenia zniszczenia lub całkowitego zarośnięcia cmentarza dzięki cyklicznym pracom mających na celu utrzymanie go w dobrej kondycji. Część zabytkowych płyt nagrobnych i elementów architektury cmentarnej poza granica cmentarza narażona jest na wandalizm. Bez zabezpieczenia ich należy spodziewać się ich dalszego niszczenia. Problemem dla zachowania gleby i roślin cmentarnych jest także miejscowe stosowanie herbicydów i sypanie soli. Zabiegi te wpływają negatywnie na ruń w obrębie cmentarza.

Data aktualizacji wpisu w Bazie

2022.07.29 Filip Biegański