Zabytki

Stary cmentarz w Wierzycach

miejscowość: Wierzyce

rodzaj zabytku: cmentarz

typ obiektu: architektura sakralna i funeralna

chronologia: powstanie w XIX wieku, zamknięcie po II wojnie światowej

rejestr zabytków:

wierzyce_stary_cmentarz_1

Opis obiektu

Cmentarz ludności niemieckiej, która żyła na tutejszych ziemiach. Zbudowany został na planie kwadratu. Jest obiektem śródpolnym znajdującym się 150 metrów na zachód od trasy S5. Ceglany mur, część nagrobków oraz płyt napisowych zachowała się do dzisiaj. Część nazwisk i dat z kamiennych płyt można odczytać. Dodatkowo dookoła jednego z kamiennych nagrobków przetrwał stalowy płot. Elementami charakterystycznymi cmentarza są kamienne tablice z czytelnymi napisami, których ustawienie jest często przypadkowe.  Dzisiaj obiekt pozostaje opuszczony. 

Informacje dodatkowe

Cmentarz jest miejscem ogólnodostępnym. Aby dostać się na jego teren należy przejść przez pole.

 

Źródła

dane własne inwentaryzacyjne: Tadeusz Panowicz (2021 dane spisane), Filip Biegański (2022 dane terenowe)
dane ze zgłoszeń: –
dane literaturowe: –

Sytuacja obiektu w regionie

Stan zachowania

Wiele elementów obiektu jest uszkodzonych lub zarośniętych w dużym stopniu. Obszar cmentarza nie jest zupełnie zajęty przez roślinność i można w całości go przejść, natomiast nie zachował się pierwotny układ alejek.

Zagrożenia i możliwości ochrony

Głównym zagrożeniem jest całkowite zarośnięcie cmentarza, które uniemożliwiłoby dostanie się na jego teren. Możliwością ochrony jest regularne przycinanie roślinności, co jest aktualnie praktykowane przez okolicznych mieszkańców. 

Data aktualizacji wpisu w Bazie

2022.07.29 Filip Biegański