Zabytki

Stary cmentarz w Borowie-Młyn

miejscowość: Borowo-Młyn

rodzaj zabytku: cmentarz

typ obiektu: architektura sakralna i funeralna

chronologia: założenie w XIX wieku, ostatni pochówek w 1964

rejestr zabytków:

borowo-mlyn_stary_cmentarz_1

Opis obiektu

Lokalny cmentarz ewangelicki. Znajduje się po zachodniej stronie ulicy Starych Wierzb.  Funkcjonował do roku 1964. Po ostatnim pochówku jaki się na nim odbył postępowała dewastacja, a obszar należący do obiektu funkcjonował jako śmietnisko. Rozkradano płyty nagrobne oraz kute ogrodzenia. Do dzisiaj zachowały się fragmenty nagrobków oraz kamienne ramy płyt nagrobnych. 

Informacje dodatkowe

W roku 2019 teren został zrewitalizowany przez członków stowarzyszenia „Twoja Ziemia Pobiedziska”, przy wsparciu pobiedziskich przedsiębiorców. W pracach porządkowych pomogli również mieszkańcy sołectwa. W ramach przedsięwzięcia, poza wysprzątaniem, postawiono drewniany krzyż oraz kamień pamiątkowy przypominający, iż jest to miejsce pochówku dawnych mieszkańców okolicznej ziemi.

Źródła

dane własne inwentaryzacyjne: Tadeusz Panowicz (2021 dane spisane), Filip Biegański (2022 dane terenowe)
dane ze zgłoszeń: –
dane literaturowe: –

Sytuacja obiektu w regionie

Stan zachowania

Do dzisiaj zachowały się mocno zniszczone elementy nagrobków. Oprócz prac rewitalizacyjnych prowadzone są regularne pielęgnacje roślinności, dzięki czemu obszar cmentarza nie jest zarośnięty.  

Zagrożenia i możliwości ochrony

Zagrożeniem dla cmentarza jest zarastanie roślinnością oraz zaśmiecenie. Najlepszą możliwością ochrony jest kontynuowanie działań lokalnej społeczności, aby utrzymać obiekt w aktualnym dobrym stanie. 

Data aktualizacji wpisu w Bazie

2022.07.29 Filip Biegański