Kasztelania Ostrowska w średniowieczu …

Kasztelania Ostrowska w średniowieczu …

Jak wyglądała Kasztelania Ostrowska, zanim rozwinęły się ludzkie osiedla w średniowieczu?

Pora na krajobraz rzadszy, bo związany z wysokim poziomem wody. Zabagnione lasy olszowe (olsy) występują również współcześnie blisko jezior i w obniżeniach terenu między wzgórzami. Także one są pozostałością dawnych lasów puszczańskich Kasztelanii Ostrowskiej. W takich polskich „dżunglach” rozwijają się gatunki leśne oraz wodno-bagienne np. dzikie kosaćce (pop. irysy), nawodne gatunki rzęsy czy dzika porzeczka czarna. Na kępach drzewa, a między nimi woda czasem po pas! Tutaj nasi przodkowie doszukiwali się miejsc przebywania zbłąkanych duchów, Szyszymór czy wciągającego w wodę Wodnika. Tajemnicze te olsy…

Coraz mniej takich dzikich ostoi. Każda jest cenna w dzisiejszych czasach, a już szczególnie w środkowej Wielkopolsce. Piękno takich miejsc zachwyca wrażliwych ludzi.

Na fotografii tytułowej – okolice Wronczyna. Kasztelania Ostrowska.

Dodaj komentarz