Światowy Dzień Zwierząt

Światowy Dzień Zwierząt

W Światowym Dniu Zwierząt przychodzi nam ważna refleksja.
Będziemy mogli dalej zachwycać się ich różnorodnością, jeśli zadbamy o ich ostoje. To dzień refleksji nie tylko o tym co jeszcze mamy, ale o tym, czy należycie troszczymy się o ich przyszłość z nami / między nami.

A wcale tak pozytywnie nie jest pod względem trendów krajobrazowych…

Rycina – zróżnicowanie gatunkowe zwierząt w różnych typach krajobrazu przyrodniczego. Na dole wariant z dominacją jednogatunkowych, wielkoobszarowych upraw rolnych.

Dodaj komentarz