Panel lidera

Kroki milowe na najbliższy czas

1. Opracować i wdrażać diagnozę

2. Opracować branding

3. Przygotować ofertę współpracy dla podmiotów i zrealizować spotkania z nimi noworoczne

4. Opracować kodeks etyczny z oczekiwaniami – GOTOWY

5. Partnerstwo dla Regionu (oparte o tymczasowy Katalog Współpracy), w tym w przypadku wybrania regularnego wsparcia finansowego lub rzeczowego Mecenat (wyczyścić nazewnictwo i kategorie, wzór umowy współpracy max z opcją usuwania, materiały do autoprezentacji w tym PDF o Partnerstwie dla Regionu oraz prezentacja i wizja jej realizacji)

Organizery jednostek

Zarząd / liderzy główni

 • termin Walnego Zgromadzenia Członków w marcu, ogłoszone ankietą – Maciej
 • spotkanie robocze członków zwyczajnych – ustalić jak i kiedy – Maciej

ostatnia ewaluacja 2021.04.12

Promocja i Rozwój

– pilnować bardziej wpisywania raz za razem

Młodzi Przyrodnicy

– w przypadku zmian / odwołania zajęć / szybciej wrzucać na s

Kasztelanki

– brak wpisanych terminów inicjatyw / należy zaangażować liderki

– brak wyznaczania spotkań roboczych

KO_Pracownia

– brak części terminów

– brak aktualizacji w przypadku zawieszenia zajęć

Barwiarnia

– brak części terminów

– za mało spotkań roboczych

Dzikie Dziedzictwo

– brak wpisanych niektórych terminów

Wolontariat i Praktyki

 • aktualizacja regulaminu zadań w jednostach zgodnie z nowym kodowanie i dorzucenie tego do regulaminów Zespołu, Zarządu i PiR – Maciej
 • złożenie dzi. gospo. do KRS – Natalia
 • przygotować kartę jednostki Zarząd – Maciej
 • zamknąć księgowość wynagrodzeń pod sprawozdanie – Natalia
 • założyć archiwalny segregator – Maciej

ostatnia ewaluacja 2021.04.12

2021.03.15

– WSZYSCY LIDERZY GŁÓWNI – przenosimy organizery jednostek do panelu lidera na stronie internetowej

– przygotować kodeks etyczny

– przygotować pytania i odpowiedzi na przegadane już tematy

Promocja i Rozwój

– brak przeniesionego w całości organizera zadań bieżących z Dropa

 brak diagnozy do maja

– brak wskaźników

Młodzi Przyrodnicy

Kasztelanki

– brak przeniesionego w całości organizera zadań bieżących z Dropa

– niepełna i aktualna karta jednostki

KO_Pracownia

– brak przeniesionego w całości organizera zadań bieżących z Dropa

– niepełna i aktualna karta jednostki

– brak wskaźników

– cele do recenzji

– błędy graficzne w pliku

Barwiarnia

– brak przeniesionego w całości organizera zadań bieżących z Dropa

– brak poprawionej i wpisanej diagnozy

– błedy w nazwie pliku Karty

Dzikie Dziedzictwo

– 

Wolontariat i Praktyki

ostatnia ewaluacja 2021.04.12

2021.03.15

Promocja i Rozwój

– problem z egzekwowaniem zapisów regulaminu, należy na spotkaniu roboczym, które zadania z Regulaminu są priorytetowe i rutynowe

– brak ewaluacji, przedyskutować na zebraniu roboczym PiR metody ewaluacji

Młodzi Przyrodnicy

– ewaluacja kwartału

Kasztelanki

– brak ewaluacji

KO_Pracownia

– brak ewaluacji

Barwiarnia

– brak ewaluacji

Dzikie Dziedzictwo

– brak ewaluacji

Wolontariat i Praktyki

– brak ewaluacji

– uregulowanie sytuacji z liderami, z którymi nie ma dobrego kontaktu oraz nie wywiązaują się z zadań  (dot. Wiktorii i Patrycji J.) – Betty

– aktualizacja składu zarzadu do KRS – Betty

– ankieta aktualizacji członkostwa na pierwsze półrocze 2022 – Betty

– przegląd, kto ma do których mediów komunikacji dostęp – Betty

– zasadniczy problem 1. „otwarte” deklaracje osób które już nie są aktywne = trzeba je zamknąć

– zasadniczy problem 2. do dzisiaj brak dostarczonych deklaracji = muszą dostarczyć

– zasadniczy problem 3. wirtualna baza uczestników grupy nie zgadza się z papierowymi = przejrzeć i uzgodnić dwie wersje

– zasadniczy problem 4. AKTUALNY skład uczestników grupy, wynikający z deklaracji nie pokrywa się ze składem grup na Messenger = zaktualizować skład grup razem z AKTUALNĄ lista uczestników

– zasadniczy problem 5. źle rozumiemy znaczenie uczestników grupy, szczególnie w kontekście przedziałów wiekowych = jest JEDNA grupa uczestników, których można RAZEM na różne sposoby angażować oraz należy tłumaczyć, co aktualnie robimy

– zasadniczy problem 6. za mało proponujemy i tłumaczymy uczestnikom grupy oraz innym osobom o możliwości bycia liderem = co jakiś czas ogłaszać nabory oraz rekrutować personalnie

*** zasadniczy problem 7. za mało angażujemy i informujemy o naszych działaniach uczestników grupy

Młodzi Przyrodnicy

Kasztelanki

– bałagan z uczestnikami grupy pod względem deklaracji, ich aktualności, grupy Mess i informowania / angażowania

KO_Pracownia

– bałagan z uczestnikami grupy pod względem deklaracji, ich aktualności, grupy Mess i informowania / angażowania

Barwiarnia

– bałagan z uczestnikami grupy pod względem deklaracji, ich aktualności, grupy Mess i informowania / angażowania

Dzikie Dziedzictwo

– bałagan z uczestnikami grupy pod względem deklaracji, ich aktualności, grupy Mess i informowania / angażowania

Wolontariat i Praktyki

– rozliczyć zbiórki – Natalia

– strategia mecenatu na 2022 rok – dla kogo, jak technicznie, zasady, profity, kampania z dotarciem do osób – Natalia

 

Młodzi Przyrodnicy

– 

Kasztelanki

– proszę przekazywać informacje o dofinansowania

– brak odpisywania w przypadku wstawiania oferty

KO_Pracownia

– proszę przekazywać informacje o dofinansowania

– brak odpisywania w przypadku wstawiania oferty

Barwiarnia

– proszę przekazywać informacje o dofinansowania

– brak odpisywania w przypadku wstawiania oferty

Dzikie Dziedzictwo

– proszę przekazywać informacje o dofinansowania

– brak odpisywania w przypadku wstawiania oferty

Wolontariat i Praktyki

– proszę przekazywać informacje o dofinansowania

– brak odpisywania w przypadku wstawiania oferty

Zarząd / liderzy zastępcy

– stan składek i egzekwowanie zaległych składek, do 15 grudnia na opłacenie Natalia

Promocja i Rozwój

– pilnować bardziej wpisywania raz za razem

Młodzi Przyrodnicy

– w przypadku zmian / odwołania zajęć / szybciej wrzucać na s

Kasztelanki

– brak wpisanych terminów inicjatyw / należy zaangażować liderki

– brak wyznaczania spotkań roboczych

KO_Pracownia

– brak części terminów

– brak aktualizacji w przypadku zawieszenia zajęć

Barwiarnia

– brak części terminów

– za mało spotkań roboczych

Dzikie Dziedzictwo

– brak wpisanych niektórych terminów

Wolontariat i Praktyki

 • złożenie dzi. gospo. do KRS
 • przygotowac kartę jednostki Zarząd Maciej
 • zmienić wzory dokumentów Maciej
 • uchwała ws składki członkowskiej Maciej
 • uchwała ws wysokości środków na PiR
 • ogłoszenie o aktualizacji regulaminów jednostek z terminem na wykonanie Maciej
 • konsultacje projektu uchwały ws składek
 • zamknąć księgowość i wszelkie zaległości pod sprawozdanie Natalia

 

 

ostatnia ewaluacja 2021.04.12

2021.03.15

– WSZYSCY LIDERZY GŁÓWNI – przenosimy organizery jednostek do panelu lidera na stronie internetowej

– przygotować kodeks etyczny

– przygotować pytania i odpowiedzi na przegadane już tematy

Promocja i Rozwój

– brak przeniesionego w całości organizera zadań bieżących z Dropa

 brak diagnozy do maja

– brak wskaźników

Młodzi Przyrodnicy

Kasztelanki

– brak przeniesionego w całości organizera zadań bieżących z Dropa

– niepełna i aktualna karta jednostki

KO_Pracownia

– brak przeniesionego w całości organizera zadań bieżących z Dropa

– niepełna i aktualna karta jednostki

– brak wskaźników

– cele do recenzji

– błędy graficzne w pliku

Barwiarnia

– brak przeniesionego w całości organizera zadań bieżących z Dropa

– brak poprawionej i wpisanej diagnozy

– błedy w nazwie pliku Karty

Dzikie Dziedzictwo

– 

Wolontariat i Praktyki

– przedłużenie dotacji EKS – Natalia

ostatnia ewaluacja 2021.04.12

Promocja i Rozwój

– problem z egzekwowaniem zapisów regulaminu, należy na spotkaniu roboczym, które zadania z Regulaminu są priorytetowe i rutynowe

– brak ewaluacji, przedyskutować na zebraniu roboczym PiR metody ewaluacji

Młodzi Przyrodnicy

– ewaluacja kwartału

Kasztelanki

– brak ewaluacji

KO_Pracownia

– brak ewaluacji

Barwiarnia

– brak ewaluacji

Dzikie Dziedzictwo

– brak ewaluacji

Wolontariat i Praktyki

– brak ewaluacji

– stan inwentarza

– naprawy

Młodzi Przyrodnicy

Kasztelanki

– bałagan z uczestnikami grupy pod względem deklaracji, ich aktualności, grupy Mess i informowania / angażowania

KO_Pracownia

– bałagan z uczestnikami grupy pod względem deklaracji, ich aktualności, grupy Mess i informowania / angażowania

Barwiarnia

– bałagan z uczestnikami grupy pod względem deklaracji, ich aktualności, grupy Mess i informowania / angażowania

Dzikie Dziedzictwo

– bałagan z uczestnikami grupy pod względem deklaracji, ich aktualności, grupy Mess i informowania / angażowania

Wolontariat i Praktyki

– monitorowanie Goździkowej Ostoi

– sprawdzić do kiedy jest umowa

Młodzi Przyrodnicy

– 

Kasztelanki

– proszę przekazywać informacje o dofinansowania

– brak odpisywania w przypadku wstawiania oferty

KO_Pracownia

– proszę przekazywać informacje o dofinansowania

– brak odpisywania w przypadku wstawiania oferty

Barwiarnia

– proszę przekazywać informacje o dofinansowania

– brak odpisywania w przypadku wstawiania oferty

Dzikie Dziedzictwo

– proszę przekazywać informacje o dofinansowania

– brak odpisywania w przypadku wstawiania oferty

Wolontariat i Praktyki

– proszę przekazywać informacje o dofinansowania

– brak odpisywania w przypadku wstawiania oferty

Promocja i Rozwój

– Maciej, branding z Darią, wysłać foto stacji, DD listę gatunków, KKI listę gatunków

– wszyscy, zmiana opisu grup na Facebooku zgodnie z wytycznymi (uspójnić i skrócić opis ze strony internetowej)
– Betty, uruchomienie Instagrama KO
– wszyscy, zacząć korzystać z opcji wrzucania pomysłów w dziale 2. w folderze C1, np.. wrzucić fotkę, która jest fajna na promo w przyszłości

– wszyscy, dokończyć wdrążanie diagnozy – termin do ustalenia

Młodzi Przyrodnicy

– udział w Sobótce 2021 19.06.2021, pomysły: teatrzyk o nasięźrzale – Agnieszka, opowieść bajaną i sensoryczną o paprociach – Maciej, paprocie pod mikroskopem – Patrycja, podchody paprociowe – Wiktoria 

– zajęcia otwarte w ramach dotacji UMiG Pobiedziska profilaktyka „Alkohol to nie przelewki”:

z cyklu Chemia nie taka straszna „Budowa i rozpoznawanie alkoholi”, z Zdrowe ciało, zdrowy duch „Fizjologia wpływu alkoholu”, z cyklu Naturoinspirowalni „Psychologia uzależnień”

4 miejscowości x 3 zajęcia x 300 zł = 3600 zł

wycieczka terenowa z cyklu Naturoinspirowalni „Rośliny i grzyby trujące” = 1400 zł

– gadżet edukacyjny z napisem jak alkohol psuje komórki, który zrobi Daria = 5000 zł

– montaż filmu o nasięźrzale i goździkowej ostoi  – Wiktoria

KO_Pracownia

thin-tank inwentaryzacji obiektów

 mapa inwentaryzowanych obiektów 

TABLICE EDUKACYJNE DO WYKONANIA:

 • Biskupice / cmentarz
 • Kociałkowa Górka / orzesznica
 • Sanniki / pszczolinka
 • Pobiedziska / jezierza i gwiazdosz

TABLICE WJAZDOWE

KAFLE

– zin – sprawdzić i rozplanować pierwsze wydanie, żeby wydać już pierwszą część (kilka stron tylko)

następnie zaplanować drugie

– ulotka z obiektami w KO

koszulki dla kop – Wiki zbiera info o rozmiarach 

ulotka o nas

– oferta rzeczy które oferujemy – październik

KANDYDACI:

– Inka Cybowska/ Pat

– Daria Cybowska/ Wiki

– Paulina Górska/ Pat

– Mikołaj Żabicki/ Hela

– Joanna Dąbrowska/ Maciej 

– Zbigniew Daszkiewicz/ Pat

– Maurycy Kustra/ Pat 

odezwać się do 5.09.2021

 

prezent dla Tadziora / Tosia

Dzikie Dziedzictwo

– inwentaryzacje cmentarzy z Koimeterion, przygotować wyniki, funga – Basia, flora – Maciej i Natalia, Basia – 06-07.04.2021, Natalia i Maciek – 08.04.2021

– ogłosić na różnych grupach i stronach możliwość zgłoszenia obiektu do BDoR link https://forms.gle/L7e5giEwLW4DvWRZ6 – Patrycja – po uruchomieniu Bazy Danych o Regionie

– przygotowanie strony internetowej – informacja jak zgłaszać / link itp. – jak wyżej, przygotować na czas przygotowania Bazy Danych o Regionie – Patrycja przygotowuje wizję

– podział sektorów na poligony, generujemy mapy poligonów i skorowidz poligonów wszystkich Maciej, poprawić sektor C z podziałem na S5 – wykonane

– sprawdzić czy są dokończone sektory E i F – ……..

– przygotowanie plików bazodanowych w QGIS, Maciej – toczy się, będzie przygotowane zgodnie z metodyką

– przygotować krótki raport o ochronie cmentarzy w Siedleczku i Brzeźnie dla mieszkańców i Koimeteriona

– pismo do PKP ws obsadzeń peronów jarzębiną, Patrycja przysyła do recenzji gotowe pismo do DD do 26 marca, Basia koordynuje ostateczne pismo do recenzji (jest na Dropie)

– zgłoszenia cennych miejsc od instytucji, przygotować wzór pisma zgłoszeniowego, Maciej

– zgłoszenia cennych miejsc od instytucji, zgłosić stanowiska grzybowe z Dziećmiarek, Basia

– czekamy na branding o wtedy ruszymy te sprawy

– diagnoza wśród liderów oczekiwań wobec uruchomienia przygotowań do Społecznego Raportu o Stanie Środowiska – zrobione

– nabory liderów do podgrupy roboczej liderów StowKo – tu będzie puszczona ankieta zgłoszeniowa, będzie spotkanie z wszystkimi zainteresowanymi liderami StowKo

– uszykować pismo z zaproszeniem dla liderów StowKO i profesorów, Alicja

 
 

– ruszyć z opublikowanie przyrodniczej części BDoR 1 kwietnia, Maciej

 – przesuwamy na 10 kwietnia, Basia – funga! do 10 kwietnia

– gadżety z naszymi stworkami – zeszyt komiksowy 32 kartki, Betty szykuje projekt gotowy z zamówieniem na 10.12, Patrycja domyka wycenę 550 netto x 100 szt. – poszło do Alicji, Alicja kieruje do druku

– gadżety z naszymi stworkami – zakładki, Patrycja, do 26 marca wysyłamy do drukarni po poprawkach – wysłane 01.04.2021 do druku

– magnesy, Maciej ma podesłać – Maciej zrobi nakładkę z napisami

– film z Promna – nie kończyć

–  zrobić scenariusz nowego filmu, nakręcić go jak najszybciej i zmontować

– pilotować temat wystawy w MPPP Gniezno – są na mailu wytyczne od Magdy do tego tematu – ruszyć po Świętach

– do końca lockdown nie będzie

– z Rafałem Szymczykiem o porostach

Założenia ogólne:
– jedna wycieczka w miesiącu
– układ wycieczek w serie tematyczne
– regularność, ważne żeby ludzie przyzwyczaili się
– dwa typy: z dojazdem własnym „Poznaj region”  i autokarowe dalekie „Tu i tam” 
– wycenić usługi z nawiązką, budżet na prowadzących
– stały tydzień miesiąca
– limity?

Przykładowe tematy:
– Leszek od małych ssaków (Ania)
– dr Janyszek, botanik z UP, pasjonat historii, prowadził badania na terenie gminy (Ania)
– Mateusz Heliński, przemiany w przyrodzie jesienią, zwierzęta i rośliny
– Tomek Knioła, Klub Przyrpodników (Maciej)
– Maciej Jędrzejczak, Wycieczka Szlakiem Ostoi, zachód i wschód osobno (Maciej)
– Maciej Jędrzejczak, Rodzaje ekosystemów (Maciej)
– Maciej Jędrzejczak, Metody ochrony przyrody (Maciej)
– Maciej Jędrzejczak, gatunki rzadkie, chronione (Maciej)
– autorka ścieżki edukacyjnej koło Tuczna, tamta trasa (Ania)
– Natalia Jędrzejczak, paprocie (Natalia)
– drzewa i krzewy, Pobiedziska (Natalia)
– Zbigniew Celka, grodziska i rośliny kulturowe, Ostrów Lednicki (Natalia) 
– Emilia Sokołowska, ptaki Doliny Cybiny (Natalia)
– Maciej Jędrzejczak, łąki tu i tam, jednodniowy wyjazd porównawczy punkt u nas i punkt w Dolinie Warty (Maciej)
– Maciej Jędrzejczak, grądy tu i tam, jednodniowy wyjazd porównawczy punkt u nas i punkt w Grabienie WPN (Maciej)
– ???, sowy tu i tam, jednodniowy wyjazd porównawczy punkt u nas i punkt w Środa Wielkopolska (Natalia)
– Jan Kucharzyk, mokradła (Maciej)
– Alicja, regionalne pasieki (Alicja)
– Mikołaj Charchuta, grzyby (Maciej)
– uprawy ekologiczne objazdówka (Alicja) 
– Katarzyna Żołnierowicz, przetrwanie zimy (Alicja)

 
 

Założenia ogólne:
– jeden wykład w miesiącu
– układ wycieczek w serie tematyczne korespondują z wycieczkami
– technicznie: stacjonarnie w CER Pobiedziska bez nagrania (najniższej rangi), stacjonarnie w CER Pobiedziska z nagraniem wrzucanym potem do neta (średnia ranga), stacjonarnie w CER Pobiedziska lub inna sala widowiskowa z nagraniem na żywo i streaming (najwyższa ranga)
– wymyślić 2-3 świeckie „rytuały” na stałe w ramach oprawy np. zbiórka na szczytny cel, fajna herbatka
– typy (formuły): (1) wykład z pytaniami po prelekcja, (2) dyskusja panelowa w formie debaty, (3) dyskusja konstancka dla młodzieży, (4) wywiady online z zadawaniem pytań w komentarzach

Przykładowe tematy:
– prelekcje ws dużych ssaków, Alicja da znać, może dwa tygodnie po świętach – potrzebna Alicja do wyjaśnienia planów
– plantacjocen (Alicja)
– antropocen (Alicja)
– Ewa Bińczyk (Alicja)
– Adam Wajrak, wywiad (Natalia)
– cykl o antropocenie, wykład (Alicja)
– zrównoważony rozwój, panel (Alicja)
– płazy, wykład, Mikołaj Kaczmarski (Alicja)
– etnobotanika, Łukasz Łuczaj, wykład (Helenka)
– Łukasz Skalski, lasy, wywiad (Maciej)
– Jan Kucharzyk, bagna, wywiad (Maciej)
– o klimacie, debata, Nauka o klimacie (Maciej)

Wszelkie propozycje mailowo do koordynatorek.

 
 

– spotkanie zdalne ws brandingu 27 marca o 17:00 – odbyło się, Daria pracuje nad naszym brandingiem DD

– wysłać do Darii listy gatunków, funga od Basi jest na mali StowKo

– dotacja FIO – ocena formalna pozytywna – gratki dla Maćka

– nabór powszechny ludzi od przyrody (fotografowie przyrody, badania, pasjonaci przyrody, osoby którym bliskim jest przyroda i jej ochrona), Maciej, wstawił na grupę Rodzinka Pobiedziska – są zgłoszenia od około 15-17 osób, osoby są proszone o kontakt telefoniczny, do 7 kwietnia mają dać znać, czy chcą uczestniczyć w spotkaniu roboczym dla kandydatów, spotkanie on-line odbędzie się w ustalonym terminie