Barbara Kudławiec

Członkini Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, specjalistka od grzybów w Stowarzyszeniu Kasztelania Ostrowska, chemiczka, pasjonatka przyrody. Swoje doświadczenie w rozpoznawaniu rodzimych gatunków grzybów zdobywała podczas licznych wycieczek po całej Polsce, warsztatów specjalistycznych i seminariów biologicznych m.in. w Gorcach, Górach Stołowych, Puszczy Boreckiej oraz lasach województwa zachodniopomorskiego. Zajmuje się w naszym regionie dokumentowaniem mykobioty i wyznaczeniem ostoi przyrody w ramach makroprojektu Baza Danych o Regionie, a także popularyzacją wiedzy o funkcjonowaniu i zmienności grzybów w ramach grupy Dzikie Dziedzictwo. Koordynatorka grupy Dzikie Dziedzictwo.

 

„Jestem pasjonatem mykologii i wieloletnim uczestnikiem ruchu mykologicznego przy portalu internetowym grzyby.pl. Jestem także członkiem Polskiego Towarzystwa Mykologicznego (PTMyk), w tym Sekcji Różnorodność i Ochrona Grzybów. Aktualnie należę do działającej pod egidą PTMyk Komisji ds. Polskiego Nazewnictwa Grzybów, w obecnej kadencji działalności Komisji 2020-2024.

O istnieniu Stowarzyszenia Kasztelania Ostrowska dowiedziałam się z ówczesnej strony internetowej, na przełomie 2016/2017 r. Wówczas nawiązałam kontakt ze Stowarzyszeniem korzystając z danych kontaktowych podanych na stronie www. I tak to się zaczęło. Moje zainteresowanie działalnością Stowarzyszenia Kasztelania Ostrowska pogłębiało się, gdy wyczułam od działających tam osób mnóstwo pozytywnej energii! Ponadto przyciągnęły mnie, zgodne z profilem moich zainteresowań – przyrodnicze aspekty działalności.

Co chcę zdziałać wspólnie ze Stowarzyszeniem Kasztelania Ostrowska? Chcę obserwować i poznawać mykobiotę regionu, realizując w ten sposób swoje zainteresowania mykologiczne. Chcę to realizować poprzez obserwacje terenowe, notowanie napotkanych grzybów, ich oznaczanie i budowanie przyrodniczej bazy wiedzy o Regionie w jej aspekcie mykologicznym. Nie jest mi też obce upowszechnianie, propagowanie wiedzy przyrodniczej w jej aspekcie mykologicznym, co chętnie i z dziećmi, i z dorosłymi, mogę realizować wspólnie z Kasztelanią Ostrowską.”

Moje artykuły