Barbara Kudławiec

Z zawodu chemik, od kilkunastu lat interesuje się mykologią. Członkini Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Z różnorodnością świata grzybów zaznajamia się podczas wizyt terenowych własnych, a także podczas sesji terenowych PTMyk np. w Górach Stołowych, Puszczy Boreckiej czy Lasach Janowskich. W Stowarzyszeniu Promocji Dziedzictwa „Kasztelania Ostrowska” koordynatorka grupy Dzikie Dziedzictwo. Zajmuje się w naszym regionie dokumentowaniem mykobioty i wyznaczaniem ostoi przyrody w ramach makroprojektu Baza Danych o Regionie, a także popularyzacją wiedzy o funkcjonowaniu i zmienności grzybów.

„Jestem pasjonatem mykologii i wieloletnim uczestnikiem amatorskiego ruchu mykologicznego przy portalu internetowym grzyby.pl. Jestem także członkiem Polskiego Towarzystwa Mykologicznego (PTMyk), w tym Sekcji Różnorodność i Ochrona Grzybów.

O istnieniu Stowarzyszenia Kasztelania Ostrowska dowiedziałam się z ówczesnej strony internetowej, na przełomie 2016/2017 r. Wówczas nawiązałam kontakt ze Stowarzyszeniem korzystając z danych kontaktowych podanych na stronie www. I tak to się zaczęło. Moje zainteresowanie działalnością Stowarzyszenia Kasztelania Ostrowska pogłębiało się, gdy wyczułam od działających tam osób mnóstwo pozytywnej energii! Ponadto przyciągnęły mnie, zgodne z profilem moich zainteresowań – przyrodnicze aspekty działalności.

Co chcę zdziałać wspólnie ze Stowarzyszeniem Kasztelania Ostrowska? Chcę obserwować i poznawać mykobiotę regionu, realizując w ten sposób swoje zainteresowania mykologiczne. Chcę to realizować poprzez obserwacje terenowe, notowanie napotkanych grzybów, ich oznaczanie i budowanie przyrodniczej bazy wiedzy o Regionie w jej aspekcie mykologicznym. Nie jest mi też obce upowszechnianie, propagowanie wiedzy przyrodniczej w jej aspekcie mykologicznym, co chętnie, i z dziećmi, i z dorosłymi, mogę realizować wspólnie z Kasztelanią Ostrowską.”

Moje artykuły