O nas

Cele ogólne stowarzyszenia

Zajmujemy się regionem Kasztelanii Ostrowskiej. Nasze stowarzyszenie założyliśmy w 2015 roku. Jest to oddolna, obywatelska, niezależna organizacja pozarządowa skupiająca się na działaniu regionalnym, które jest pomostem dla współdziałania osób z różnych miejscowości, w różnym wieku i o różnych umiejętnościach. Zależy nam na rozwoju zespołu społeczników, dla których ważne jest ich otoczenie i to co dzieje się z jego mieszkańcami, krajobrazem, dziedzictwem. Zakopujemy podziały i stawiamy na współdziałanie pod szyldem regionu. Misją członków stowarzyszenia jest ukazywanie piękna naszego regionalnego dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego, integracja mieszkańców i społeczników regionu Kasztelanii Ostrowskiej, prowadzenie badań specjalistycznych w zakresie nauk przyrodniczych i nauk o sztuce oraz edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych. Dotychczasowe inicjatywy pokazały nam, że wokół naszych idei gromadzi się wielu ludzi chcących z zapałem realizować społeczną działalność na rzecz wspólnej przestrzeni – regionu Kasztelanii Ostrowskiej.

Co możesz z nami robić?

Z naszym stowarzyszeniem wiążą się różne osoby, podmioty i instytucje, którym bliska jest idea działania w tym regionie oraz są chętne brać udział w inicjowanych przez nas działaniach. Jesteśmy otwartą grupą na nowe osoby i partnerów

#1. ZAPRASZAMY NA INICJATYWY OTWARTE ORAZ NA ZAPISY

Warto śledzić różne inicjatywy, które organizują nasze grupy tematyczne. Każda z nich to osobna sekcja w regionie, która specjalizuje się w odmiennych tematach. Na spotkania otwarte wystarczy przyjść bez zapowiedzi. Na spotkania na zapisy przygotowujemy ograniczoną liczbę miejsc. Zapisanie się daje nam możliwość zaplanowania materiałów oraz stworzenia komfortowych warunków udziału. Zapisy są zazwyczaj telefonicznie lub przez e-mail. O naszych grupach poczytasz tutaj:

2#. ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM NASZYCH GRUP

Nasze grupy tematyczne realizują wiele swoich celów w gronie stałych uczestników. Wystarczy złożyć bez dodatkowych opłat deklarację uczestnika grupy, a w przypadku niektórych spotkań zrzucamy się na nie w postaci karnetu. Korzystać można wtedy ze spotkań kameralnych, podczas których skupiamy się na długofalowych celach i bardziej wyspecjalizowanych działaniach. Informacje o dołączania jako uczestnik opisane są na podstronach grup w rubryce UCZESTNICTWO W GRUPIE.

3#. LIDERUJ ZMIANOM W REGIONIE – DOŁĄCZ DO ZESPOŁU

Liderzy Kasztelanii Ostrowskiej to członkowie stałego zespołu stowarzyszenia, działający wolontaryjnie przy kreowaniu inicjatyw. To idealne miejsce dla osób, które chcą aktywnie planować działania grup od kuchni, opracować terminy wydarzeń, kształtować cele i koordynować inicjatywy w regionie, zajmować się kontaktem z mieszkańcami i promocją. Nasi liderzy składają deklarację członka wspierającego lub zwyczajnego. Mamy półroczne składki członkowskie. Na spotkaniach roboczych wyzwalamy pokłady kreatywności i mamy wpływ na realizację wspólnych działań zespołu. Dużym atutem naszego zespołu jest otwarcie na osoby z różnych miejscowości, dzięki czemu unikamy hermetyzacji. Uczymy się od siebie nawzajem i wspieramy. Nie trzeba być u nas od początku specjalistą, żeby nauczyć się koordynować inicjatywy na najwyższym poziomie. O tym, jak dołączyć poczytasz niżej.

4#. WSPÓŁDZIAŁAJ Z NAMI – BĄDŹMY PARTNERAMI

Jesteśmy otwarci na różne formy współpracy. Skontaktuj się z nami, jeśli zainteresowały Cię nasze działania i chcesz zrealizować coś razem na nami. O możliwościach współpracy z poszczególnymi naszymi grupami poczytasz więcej na ich podstronach w rubryce MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY. Realizujemy w stowarzyszeniu także wolontariat i praktyki, o czym więcej tutaj:

5#. WSPIERAJ NAS JAKO PATRON – PARTNERSTWO DLA REGIONU

Wiele z naszych działań nie byłoby możliwych, gdyby nie wsparcie naszych patronów. Dzięki wsparciu rzeczowemu, osobowemu, medialnemu oraz wsparciu finansowemu możliwe było tak wiele działań przez ostatnie lata. Za każdym razem omawiamy zakres wsparcia z naszymi patronami i jego przeznaczenie. Przejrzystość działań jest dla nas bardzo ważna. Dzięki wsparciu patronów powstawały wydawnictwa, tablice edukacyjne, odbywały się dodatkowe wyjazdy oraz możliwy był rozwój zaplecza w Centrach Edukacji Regionalnej.

6#. SKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY 

Edukacja o regionie, ukazywanie jego walorów i mało znanych miejsc oraz przygotowanie produktów regionalnych to nasza ogromna pasja. Prowadzimy warsztaty, prelekcje, przewodnictwo turystyczne, wycieczki szkolne oraz dla grup zorganizowanych. Opracowujemy materiały edukacyjne i dzielimy się produktami przygotowanymi w naszych pracowniach. Nasza stała oferta dostępna będzie od sierpnia, a już teraz zachęcamy do indywidualnego kontaktu w sprawie edukacji regionalnej – warsztatów, wycieczek, prelekcji.

Jak dołączyć lub współpracować?

Osoby i podmioty zainteresowane współdziałaniem z nami zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi liderami grup. Informacje o tych osobach znajdziecie na podstronach poszczególnych grup w rubryce LIDERZY GRUPY. 

Dołączenie do naszych działań odbywa się przez członkostwo jako uczestnik grupy (uczestnik spotkań regularnych) lub jako lider (członek wspierający lub zwyczajny; aktywny udział w kreowaniu działań, w pracach kameralnych stowarzyszenia, ustalanie grafiku inicjatyw, udział w spotkaniach roboczych zespołu). Informacje o dołączania jako uczestnik opisane są na podstronach grup w rubryce UCZESTNICTWO W GRUPIE.

Najważniejsze to przekazać nam, że jesteś zainteresowany działaniem w którejś z naszych grup lub liderowaniem  stowarzyszeniu. Potem jest już z górki. Deklaracje dostarcza się na gotowych wzorach. W przypadku członków wspierających i zwyczajnych realizujemy półroczne składki członkowskie. Każda osoba po dołączeniu wybiera swoją ulubioną tematykę i formy działań.

Jak działamy?
Co robimy?

Kasztelania Ostrowska to nazwa regionu, ale też stowarzyszenia społeczników z nim związanych. Stowarzyszenie jest organizacją oddolnie założoną przez mieszkańców. Organizacje pozarządowe mogą realizować działania społeczne podobnie jak instytucje rządowe, samorządowe, domy kultury lub jednostki badawcze. Tworzą zespoły społeczników, uzupełniających zadania urzędów gminnych, ale przede wszystkim poszerzają je o nowe, dodatkowe cele. W stowarzyszeniu łączymy osoby z różnych części regionu i jego otoczenia, dzięki czemu we wspólne koordynowanie inicjatyw może angażować się więcej osób niezależnie od miejscowości zamieszkania. 

Nasze działania skupiają się wokół pomysłów bieżących i planów długofalowych. Nasze inicjatywy obejmują warsztaty, wycieczki, prelekcje, debaty, dyskusje, badania terenowe i kameralne, przewodnictwo, diagnozy społeczne, akcje ochrony, kampanie, filmy i wiele innych. To od naszych pomysłów i aktualnych celów zależą dobrane formy działania. Na podstronach grup opisane są w dwóch rubrykach cele długofalowe oraz aktualne kierunki działania. O tym, jak działają poszczególne grupy dowiesz się tutaj wchodząc następnie na ich podstrony:

Jak skontaktować się z nami?

Najszybciej skontaktować się z nami bezpośrednio telefonicznie (tel. 519 731 322 lub 344), mailowo na adres kasztelaniaostrowska@gmail.com i kontakt.kasztelaniaostrowska@gmail.com lub osobiście w Centrum Edukacji Regionalnej w Lednogórze i Pobiedziskach. Kontakt do poszczególnych grup znajdziesz w rubryce LIDERZY na ich podstronach. Pełne dane kontaktowe do stowarzyszenia znajdziesz tutaj:

Członkowie zespołu

Poznajcie nasz Zespół, naszych stałych wolontariuszy oraz osoby zaangażowane w koordynowanie grupy tematycznych, działających w regionie Kasztelanii Ostrowskiej.

Zarząd 2020-2024

Maciej Jędrzejczak

prezes zarządu

Elizabet Khmellier

wiceprezeska