Wolontariat i praktyki

o nas

Celem jednostki Wolontariat i Praktyki jest włączanie osób rozpoczynających swoją aktywność społeczną w kształtowanie otoczenia, nabywanie wiedzy i nowych umiejętności oraz wdrażanie w późniejsze samodzielne realizowanie inicjatyw. Jednostka zajmuje się ponadto formułowaniem oczekiwań społecznych, koordynacją formalno-prawną wolontariatu i praktyk oraz ich ewaluacją i dokumentacją.

WiP 2019.05.07

Patrycja Jerzyńska – koordynatorka grupy, tel. 600 299 159, e-mail kasztelaniaostrowska@gmail.com – w tytule warto wpisać „Wolontariat i Praktyki”, opiekunka wolontariatu i praktyk w Dzikim Dziedzictwie oraz Fundacji Inspekt

Helena Zenker – opiekunka wolontariatu i praktyk w KO_Pracowni

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w działaniach wolontariatu i praktyk przyjmujemy drogą:
a) poczta elektroniczna vip.kasztelaniaostrowska@gmail.com,
b) osobiście w Centrum Edukacji Regionalnej w Lednogórze (Lednogóra 15, pomieszczenia na parterze dworca, wejście od torów) lub w Pobiedziskach (ul. Kazimierza Odnowiciela 12)
c) telefonicznie pod numerem 519 731 322, 519 731 344 lub 600 299 159,
d) komunikatorem Messenger (www.facebook.com/kasztelaniaostrowska),
e) osobiście przez liderów jednostki Wolontariat i Praktyki.

Nabór do wolontariatu i praktyk jest ciągły – można zgłaszać się w dowolnym terminie w ciągu roku lub podczas spotkań otwartych, podczas których przedstawiane są założenia wolontariatu i praktyk oraz prowadzony jest nabór.

Aby zostać wolontariuszem lub praktykantem należy:
a) zgłosić chęć uczestnictwa w działaniach wolontariatu do liderów wolontariatu
b) uzyskać pozytywną opinię większości liderów jednostki Wolontariat i Praktyki,
c) podpisać deklarację wolontariusza okresowego lub podpisać umowę praktyk (okres trwania, zakres zadań są ustalane indywidualnie).

Umowa wolontariatu lub praktyk może być rozwiązana wcześniej niż wynika to z jej zapisów przez pisemne oświadczenie o rezygnacji.

Udział w wolontariacie i praktykach jest bezpłatny, natomiast w przypadku inicjatyw wyjazdowych, szkoleń oraz pozostałych wybranych inicjatyw mogą być zbierane środki na pokrycie dojazdów, noclegów i wyżywienia.

Realizacja praktyk:
a) rekrutacja – na tym etapie:
– dostarczenie podania o praktyki w formie papierowej lub drogą mailową
– uzyskanie pozytywnej opinii większości liderów jednostki Wolontariat
i Praktyki na temat kandydata
– zapoznanie kandydata z ,,Katalogiem oferty praktyk”
– zapoznanie kandydata ze ,,Strukturą działania organizacji” i celami jednostek organizacyjnych
– dostarczenie CV lub bio z opisem zainteresowań
– dostarczenie zdjęcia w formie papierowej lub elektronicznej
– sprawdzenie zgodności z założeniami praktyk zawartych w regulaminie praktyk instytucji delegującej praktykanta, w przypadku gdy odbywane będą praktyki obowiązkowe (w tym zawodowe)
– założenie kartoteki praktykanta
b) Przygotowanie do praktyk – na tym etapie:
– podpisanie umowy praktyk na własnym wzorze lub na wzorze instytucji, delegującej praktykanta
– ukierunkowanie tematu praktyk przez wybór jednostek i zadań z ,,Katalogu oferty praktyk” – utworzenie „Grafiku Praktykanta”
– wybór Opiekuna Praktyk spośród liderów jednostki Wolontariat i Praktyki
– zapoznanie praktykanta z miejscem praktyk
– zapoznanie praktykanta z narzędziami pracy
– ustalenie metod komunikacji
c) Realizacja praktyk – na tym etapie:
– realizacja zadań z „Grafiku Praktykanta”
– prowadzenie „Dziennika praktyk” lub listy obecności na własnym wzorze lub na wzorze instytucji, delegującej praktykanta
d) Podsumowanie praktyk – na tym etapie:
– przedstawienie i zgranie zdjęć z prowadzonych warsztatów i utworzonych inicjatyw
– podpisywanie przez Opiekuna Praktyk „Dziennika praktyk” (zaliczenie)
– przedstawienie wyników pracy ze zrealizowanych praktyk lub przygotowanie sprawozdania z praktyk dla instytucji delegującej praktykanta, w przypadku, gdy odbywane będą praktyki obowiązkowe (w tym zawodowe)
– dyplom i/lub zaświadczenie o praktykach

nasi wolontariusze i praktykanci

zdjęcie

Antonina Kozaczko

2021 – Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie

Jestem obecnie aktywną studentką komunikacji europejskiej, prowadzę wiele projektów studenckich, działam w czasopiśmie studenckim SpIKEr, udzielam się w stowarzyszeniu Towarzystwo Bambrów Poznańskich i Muzeum, które mu podlega, animując życie lokalne w Poznaniu, promując historię lokalną i kulturę.

zdjecie

Mateusz Heliński

2021 – Wydział Biologii UAM w Poznaniu

Wśród moich biologicznych zainteresowań najważniejszym jest paleobotanika, a w szerszym pojęciu – cała botanika, przede wszystkim w aspekcie systematycznym i środowiskowym. Zależałoby mi na nauce rozpoznawania roślin w terenie, choć moje dotychczasowe umiejętności z tego zakresu są bliskie zeru. Interesuję się również szeroko rozumianą ekologią – zarówno w aspekcie ewolucyjnym jak i środowiskowym. Interakcje między organizmami, wpływ czynników fizycznych i chemicznych na zbiorowiska roślinne a także populacje zwierząt wydają mi się zagadnieniem bardzo istotnym dla lepszego zrozumienia świata istot żywych. Aspekt ekologiczny leży również u podstaw ochrony przyrody, która – zwłaszcza w obliczu ostatnich i nadchodzących kryzysów – jest kluczowa dla przeciwdziałania zniszczenia tego, co mamy najcenniejszego – planety Ziemi. 

Wśród pozostałych zainteresowań oscylujących wokół biologii najważniejszym będzie pasja do nauczania. Pragnienie jak najlepszego wyjaśnienia zjawisk zachodzących w przyrodzie będę wykorzystywać już na etapie pracy zawodowej w charakterze nauczyciela. To szczególnie ważne, by w przystępny sposób przekazać wiedzę o świecie istot żywych kolejnym pokoleniom i budować u nich wrażliwość, bez której człowiek wydaje się być pusty.

 

zdjęcieCV - Maianna Hopcia

Marianna Hopcia

2020 – Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie

Interesuję się obróbką graficzną zdjęć, kulturą Turcji oraz makijażem.
W wolnych chwilach lubię gotować, śpiewać oraz jeździć na longboardzie.

 

zdjęcie Joanna Mecler

Joanna Mecler

2020 – Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie

 Uwielbiam pracę z dziećmi. Jestem osobą cierpliwą i spokojną. Chętnie angażuję się w przygotowywanie projektów kulturalnych. Podczas studiów wielokrotnie miałam okazję pracować projektowo podczas różnego rodzaju zajęć. Lubię pracę w grupie.