Młodzi Przyrodnicy

o nas

To już pięć lat, od kiedy powołaliśmy tę grupę i prowadzimy popularyzację nauki. Celem jej jest edukacja oraz integracja dzieci i młodzieży wokół nauk przyrodniczych oraz poznawania swojego regionu. Zajęcia z dziedzin nauk ścisłych prowadzą osoby z wykształceniem kierunkowym wyższym, dyplomowani badacze i praktycy, doświadczeni animatorzy (autorzy publikacji, osoby afiliowane przy ośrodkach badawczych).

Maciej Jędrzejczak – koordynator grupy, popularyzator nauki, tel. 519 731 344, e-mail kasztelaniaostrowska@gmail.com – w tytule warto wpisać „Młodzi Przyrodnicy”

Natalia Jędrzejczak – promocja, media, tel. 519 731 344, e-mail kasztelaniaostrowska@gmail.com – w tytule warto wpisać „Młodzi Przyrodnicy”

Kamila Kruk – edukatorka, koordynatorka Akademii Bardzo Młodych Przyrodników

 1. Zależy nam na kształceniu osób myślących w sposób naukowy, edukacja przez doświadczenie, kontakt ze specjalistami stawiającymi na wysoki poziom merytoryczny oraz ze sprzętem specjalistycznym.
 2. Opracowujemy ramy programowe Młodych Przyrodników, które wykraczające poza szkolne wytyczne nauczania o regionie i naukach przyrodniczych.
 3. Dodatkowo wśród młodych ludzi szukamy osób, który będą z nami aktywny w dorosłości oraz podejmie samodzielnie nowe inicjatywy społeczne.
 4. Stawiamy na wykształcenie w regionie grupy młodych ludzi, którzy wykazują się postawami obywatelskimi – zainteresowania swoimi otoczeniem i troski o wspólne dobra.

Tematyka zajęć obejmuje nauki ścisłe, w szczególności biologię, chemię, geografię, medycynę oraz nauki pokrewne. Treści realizowane są według następujących cykli:

 • Bioróżnorodność form – zajęcia dotyczące różnorodności gatunkowej, grup ewolucyjnych, zmienności organizmów, taksonomii.
 • Arena życia – zajęcia dotyczące przystosowań organizmów, budowy morfologicznej i anatomicznej, zmienności tkanek i organów, zjawisk kształtujących różnice funkcjonalne.
 • Biomy i ekosystemy – zajęcia dotyczą interakcji między organizmami, genezy siedlisk i funkcjonowania ekosystemów, typologii biocenoz, podziału i funkcjonowania biomów.
 • Chemia nie taka straszna – zajęcia dotyczą różnorodności związków chemicznych, ich podziału systematycznego, grup funkcyjnych, metod prowadzenia doświadczeń chemicznych, znaczeniu chemii w gospodarce człowieka i w środowisku przyrodniczym.
 • Z prędkością światła – zajęcia dotyczą zjawisk fizycznych, metod prowadzenia doświadczeń fizycznych, teorii budowy i funkcjonowania wszechświata, kosmologii i astronomii.
 • Zdrowe ciało, zdrowy duch – zajęcia dotyczą anatomii i fizjologii człowieka, medycznych podstaw chorób, farmakologii, zdrowego funkcjonowania, zasad związanych z etyką lekarzy i funkcjonowania opieki medycznej.

Dla stałych uczestników działa Akademia Młodych Przyrodników. Zajęcia w Centrum Edukacji Regionalnej odbywają się w grupach wiekowych 3-6 lat (środy 17:00-18:00), 7-13 lat (9:30-10:30), 11-19 lat (piątki 18:30-20:00). Dołączyć można z karnetem w ciągu roku akademickiego. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny 519 731 344.

 • Uczestnictwo w zajęciach Akademii Młodych Przyrodników wymaga dołączenia do grona studentów Akademii Młodych Przyrodników.
 • Studentem Akademii Młodych Przyrodników można zostać po spełnieniu łącznie następujących warunków:
  a) należy uczestniczyć w spotkaniu informacyjnym o zasadach funkcjonowania Akademii Młodych Przyrodników (indywidualna rozmowa lub organizowane przez nas spotkania informacyjne)
  b) należy złożyć na piśmie deklarację uczestnika grupy
  c) należy opłacić karnet (kwota ustalana na dany semestr)
 • Zapisy na otwarte zajęcia oraz zgłoszenie do Akademii Młodych Przyrodników przyjmujemy drogą:
  a) poczta elektroniczna kasztelaniaostrowska@gmail.com
  b) osobiście w Centrum Edukacji Regionalnej w Lednogórze (Lednogóra 15, pomieszczenia na parterze dworca, wejście od torów)
  c) telefonicznie pod numerem 519 731 322 lub 519 731 344.
 • Opłaty za zajęcia zbierane są, aby pokryć koszty materiałów edukacyjnych oraz utrzymania Centrum Edukacji Regionalnej. Uczestnictwo w regularnych zajęciach Akademii Młodych Przyrodników realizujemy z karnetem w kwocie 280 zł obejmującego:
  a) cykl spotkań do wykorzystania w przeciągu najbliższych 10 spotkań (możliwe 2 nieobecności),
  b) w przypadku członków wspierających do wykorzystania w przeciągu najbliższych 14 spotkań (możliwe 3 nieobecności).
 • W przypadku rodzeństwa drugi i kolejny uczestnik zajęć Akademii Młodych Przyrodników otrzymuje 20% zniżki od wartości karnetu.

Nasze stałe grupy liczą do 10 osób. To optymalna liczba w naszym modelu Akademii. O liczbie wolnych miejsc dowiesz się w zakładce poniżej „Akademia Młodych Przyrodników”.

Aktualnie mamy 7 wolnych miejsca dla nowych uczestników.

Centrum Edukacji Regionalnej w Pobiedziskach:

 • grupa w środy (najmłodsza) – środa co dwa tygodnie 17:00-18:00 Oliwia, Maksymilian, Anastazja (3 wolne miejsce)

Centrum Edukacji Regionalnej w Lednogórze:

 • grupa w piątki (najstarsza) – piątek 18:30-19:45 Karol, Michalina i Jan, Hania i Helena, Antoni, Helena, Tosia, Zosia, Aniu Sz. (brak wolnych miejsc)
 • grupa w soboty (środkowa) – sobota 9:30-10:30 Marianna i Tomasz, Ania P., Maurycy, Natan, Laura, Olga, Janek K. (1 wolne miejsce)

Finlandia SPOT w Klinach:

 • grupa środkowa – wtorek co dwa tygodnie 17:30-18:30 Daniel, Igor, Olivia, Piotr (3 wolne miejsce)

regularne spotkania Akademii MP

kontynuujemy cotygodniowe spotkania dla studentów w Centrum Edukacji Regionalnej

Wolna Szkoła przy Akademii Młodych Przyrodników

zajęcia alternatywne dla szkoły tradycyjnej, gdzie z biologii i chemii rozwijają się z nami uczniowie w edukacji domowej

Komplety Akademickie z chemii dla maturzystów

cotygodniowe spotkania przygotowujące do matury z chemii i korepetycje z chemii w CER Pobiedziska

Zachęcamy do wspierania działań edukacyjnych Młodych Przyrodników. Myślałeś o współpracy z nami?

 • jeśli interesuje cię uczestniczenie w zajęciach otwartych w różnych miejscowościach (terenowych lub w sali) sprawdzaj aktulne ogłoszenia o naszych spotkaniach otwartych

 • jeśli chcesz uczestniczyć w stałych zajęciach Akademii Młodych Przyrodników zajrzyj do działów wyżej „Uczestnictwo w grupie” i „Akademia Młodych Przyrodników”

 • możesz zaprosić Młodych Przyrodników do swojej miejscowości, instytucji, w tym użyczyć lokal na zajęcia

 • jeśli chcesz razem z nami realizować misję edukacyjną, to możesz koordynować zajęcia jako lider Młodych Przyrodników – napisz lub zadzwoń do nas w tej sprawie

 • możesz zgłosić się do nas jako prowadzący zajęcia lub zaprosić uczestników Młodych Przyrodników do siebie

 • możesz zgłosić nam propozycji prowadzącego lub tematu zajęć

 • możesz realizować u nas wolontariat i praktyki studenckie lub zawodowe – kilka osób już tego miało okazję spróbować

 • możesz przygotować samodzielnie lub z nami materiały dydaktycznych na zajęcia (modele, tablice edukacyjne, fotografie, schematy itp.)

 • możesz wesprzeć nas rzeczowo (materiały biurowe, plastyczne, edukacyjne, możliwość drukowania materiałów) lub finansowo – dzięki takiemu wsparciu realizujemy zajęcia edukacyjne w sposób ciągły od kilku lat

Aktualności