KO Pracownia

o nas

Zajmujemy się poznawaniem i promocją regionu Kasztelanii Ostrowskiej oraz rozwojem umiejętności praktycznych i poszerzaniu wiedzy o regionie w zakresie zabytków, krajobrazu i osobliwych historii z naszego terenu. Działania koncentrujemy wokół inwentaryzacji regionu, ochrony dóbr regionalnych, kształtowania infrastruktury turystycznej i edukacji o regionie

Helena Zenker – koordynatorka grupy, tel. 519 731 344, e-mail kasztelaniaostrowska@gmail.com – w tytule warto wpisać „KO Pracownia”

Inka Cybowska – promocja, media, tel. 519 731 344, e-mail kasztelaniaostrowska@gmail.com – w tytule warto wpisać „KO Pracownia”

Maciej Jędrzejczak

Tadeusz Panowicz

Natalia Didina

 1. utworzenie centralnego rejestru miejsc i obiektów cennych historycznie i kulturowo w regionie,
 2. stworzenie skoordynowanego regionalnie systemu ścieżek turystyczno-edukacyjnych,
 3. opracowanie centralnych usług z zakresu informacji i obsługi turystycznej o regionie, w tym współpraca z wszystkimi chętnymi podmiotami w regionie,
 4. jednolite oznakowanie atrakcji i granic regionu, przez opracowanie spójnych wytycznych o wysokim poziomie wartości estetycznych i merytorycznych,
 5. działalność edukacyjna, aby jak najwięcej mieszkańców dowiedziało się o pochodzeniu nazwy naszego regionu i jego głównych walorach,
 6. utworzenie i prowadzenie muzeum regionu,
 7. stworzyć ważne miejsce w regionie inkubowania inicjatyw obywatelskich.
 • Kulturowa Baza Danych o Regionie – cykl, który polega na zdobywaniu wszelkich informacji dotyczących obiektów w regionie, spisywaniu ich i przechowywaniu,
 • Drogowskazy i tablice – cykl, który skupia się natworzeniu oznakowań, tablic edukacyjnych, szyldów, stawianych w regionie, w ważnych miejscach turystyczno-kulturowych
 • Wydawnictwa o regionie – cykl zajmujący się publikacjami o regionie oraz tworzeniu przedmiotów związanymi z naszym regionem
 • Pracownia region – cykl dotyczący edukacji historyczno-kulturowo-turystycznej, organizowania i uczestniczenia w wydarzeniach tematycznych, a także reprezentowania całej jednostki

„KO Pracownia” jest grupą dla:

 • wszystkich miłośników historii i kultury,
 • edukatorów historyczno-kulturowo-turystycznych,
 • fotografów zabytków,
 • badaczy związanych lub chętnym się związać z terenem Kasztelanii Ostrowskiej.

Zapraszamy i zachęcamy do działania z nami osoby, którym tematy wyżej wymienione są bliskie oraz chcą pomóc i współdziałać na rzecz ich ochrony. Do naszej stałej grupy można dołączyć przez cały rok. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny na numer 519 731 344.

 • Uczestnictwo w jednostce „KO Pracownia” jest bezpłatne, trzeba tylko złożyć deklaracje uczestnika grupy
 • W przypadku chęci zostania liderem wspierającym lub zwyczajnym, wymagana jest deklaracja członkowska oraz składka w wysokości 80,00 lub 160,00 złotych płacone raz na pół roku
 • Najlepszymi kanałami komunikacji dla osób chętnych jest:
  a) dołączenie przy okazji organizowanych przez nas inicjatyw (warsztatów, wycieczek, prelekcji)
  b) poczta elektroniczna kasztelaniaostrowska@gmail.com
  c) osobiście w Centrum Edukacji Regionalnej w Lednogórze (Lednogóra 15, pomieszczenia na parterze dworca, wejście od torów)
  d) telefonicznie pod numerem 519 731 322 lub 519 731 344.

Część naszych inicjatyw ma charakter zamknięty właśnie dla stałych uczestników. Serdecznie zapraszamy do współdziałania w naszej grupie historyczno-kulturowo-turystycznej.

Dokumentujemy historię, opisujemy cenne obiekty i historie ludzi z regionu, czego wyniki możecie poznać w kulturowej części Bazy Danych o Regionie

zbieramy dane do Bazy danych o regionie

podczas spotkań w 2022 r.  zamierzamy rozwijać naszą bazę, żeby było w niej jak najwięcej informacji o zabytkach z naszego regionu

ochrona grodziska

zajmujemy się sprawą grodziska w Kociałkowej Górce; chcemy je ochronić i zapobiec dalszemu wyniszczaniu

stawiamy tablice i wieszamy kafle

planujemy w regionie postawić samodzielnie przygotowane tablice informacyjne oraz rozwiesić własnoręcznie robione kafle

U nas każdy miłośnik kultury, historii i regionu znajdzie coś dla siebie.

KO_Pracownia organizuje trzy rodzaje wydarzeń: otwarte (w tym także na zapisy i czasem odpłatne), dla uczestników grupy i dla liderów. Jako jednostka organizujemy warsztaty (np. z inwentaryzacji zabytków), zbieramy informacje do bazy danych o regionie, bierzemy udział w różnych szkoleniach i projektach, jeździmy na plenery fotograficzne i robimy wycieczki turystyczne po regionie.

Uczestnik grupy ma prawo do udziału w wydarzeniach otwartych i dla uczestników grupy. Zazwyczaj są to wspólne wyjazdy w teren, szkolenia czy warsztaty. Do ekipy KO_Pracowni może dołączyć każdy. Uczestnik grupy może uczestniczyć w projektach historycznych, kulturowych bądź społecznych z ramienia Stowarzyszenia.

Lider główny prowadzi swój własny cykl wydarzeń i inicjatyw związanych z konkretnym tematem, jak np. „Baza danych o regionie” – cykl polegający na zbieraniu i archiwizacji informacji dotyczących historycznych i kulturowych walorów Kasztelanii Ostrowskiej. Lider główny koordynuje przebieg i tematykę spotkań, wyznacza ich terminy i, jeżeli jest taka potrzeba, zaprasza gości. Lider wspierający nie prowadzi własnego cyklu – wspomaga w tym lidera głównego. Liderzy są zobowiązani do wpłaty składek członkowskich, ponieważ są pełnoprawnymi członkami Stowarzyszenia. Dzięki swej funkcji, są zwolnieni z opłat za niektóre zajęcia.

Artykuły