Dzikie Dziedzictwo

o nas

Zajmujemy się poznawaniem zasobów przyrodniczych i wsparciem ich ochrony. Każdy z nas pasjonował się naturą na różne sposoby, aż wreszcie postanowiliśmy połączyć swoje pasje w jednej grupie. Fotografujemy przyrodę, opisujemy ciekawe miejsca, zabiegamy o ochronę ostoi i ginących gatunków, prowadzimy działania edukacyjne. Włączamy różne osoby do planowania krajobrazu regionu oraz zapewniamy opiekę ostojom przyrody. Tematyka naszych zainteresowań dotyczy przyrody, edukacja przyrodniczej, badań przyrodniczy, roślin, zwierząt, grzybów, ochrony ostoi i krajobrazu Kasztelanii Ostrowskiej. W tej formie działamy od 2014 roku.

Barbara Kudławiec – koordynatorka główna grupy, e-mail przyroda.kasztelaniaostrowska@gmail.com

Maciej Jędrzejczak – koordynator zastępca, tel. 519 731 344, e-mail przyroda.kasztelaniaostrowska@gmail.com

Natalia Jędrzejczak

Piotr Fonfara

Katarzyna Włoch

 1. utworzenie spójnej regionalnie koncepcji ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych w Kasztelanii Ostrowskiej,
 2. działalność edukacyjna, dzięki której jak najwięcej mieszkańców zna flagowe gatunki regionu, najcenniejsze jego ostoje przyrody oraz potrafi wyjaśnić zagrożenia na dziedzictwa przyrodniczego i metody ochrony,
 3. stworzenie centralnej bazy danych o walorach i zagrożeniach dla środowiska regionu, w tym o obiektach cennych przyrodniczo (siedliska i gatunki),
 4. objęcie wszystkich cennych przyrodniczo ostoi i cennych gatunków opieką,
 5. diagnoza i ochrona cennych krajobrazowo obszarów, w tym przeciwdziałanie chaotycznej urbanizacji i niszczeniu cennych alei drzew, oczek śródpolnych, kęp zadrzewień,
 6. propagowanie postaw ponadpokoleniowych i popularyzacja naukowego opisu otoczenia.
 • Inwentaryzacje i badania terenowe, w tym prowadzenie inwentaryzacji przyrodniczych w regionie Kasztelanii Ostrowskiej, angażowanie mieszkańców w opisywanie zasobów przyrodniczych, katalogowanie danych w Bazie Danych o Regionie, określenie zagrożeń i planów ochrony dla ostoi.
 • Wdrażanie ochrony siedlisk i gatunków, w tym akcje ochrony czynnej, zgłoszenia cennych miejsc do instytucji, współpraca w zespołach międzysektorowych, interwencje związane z ochroną.
 • Promowanie i edukacja o dziedzictwie przyrodniczym regionu przez publikacje i ścieżki dydaktyczne, w tym rozwój internetowy atlas przyrody, przygotowanie publikacji popularnonaukowych, publikacje fachowe, opracowanie materiałów dydaktycznych.
 • Edukacja bezpośrednia o dziedzictwie przyrodniczym regionu, w tym spotkania warsztatowe „Warsztat przyrodnika”, wycieczki „Na szlakach regionu”, prelekcje „Nasięźrzałowe wieści”.

„Dzikie Dziedzictwo” to grupa dla:

 • wszystkich miłośników przyrody,
 • wędrowców,
 • edukatorów przyrodniczych,
 • fotografów natury,
 • badaczy związanych lub chcących związać się badawczo z terenem Kasztelanii Ostrowskiej.

Zapraszamy do działania z nami osoby, którym przyroda jest bliska i chęć współpracy w jej ochronie. Można dołączyć do naszej stałej grupy przez cały rok. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny 519 731 344.

 • Uczestnictwo w grupie „Dzikie Dziedzictwo” jest bezpłatne.
 • Wystarczy złożyć podpisaną deklarację uczestnika grupy
 • Najlepszymi kanałami komunikacji dla osób chętnych jest:
  a) dołączenie przy okazji organizowanych przez nas inicjatyw (warsztatów, wycieczek, prelekcji)
  b) poczta elektroniczna kasztelaniaostrowska@gmail.com
  c) osobiście w Centrum Edukacji Regionalnej w Lednogórze (Lednogóra 15, pomieszczenia na parterze dworca, wejście od torów)
  d) telefonicznie pod numerem 519 731 322 lub 519 731 344.

Część naszych inicjatyw ma charakter zamknięty właśnie dla stałych uczestników. Serdecznie zapraszamy do współdziałania w naszej przyrodniczej grupie.

zbieranie danych terenowych

odwiedzamy ostoje w regionie, w których dokumentujemy zasoby przyrodnicze do Bazy Danych o Regionie

filmy przyrodnicze

zbieramy materiał terenowy, dzięki któremu niedługo poznacie pierwsze filmy przyrodnicze z KO

zakładki z symbolami regionu

przygotowaliśmy magnesy i zakładki do książek, którymi chcemy się z Wami podzielić

Jesteśmy otwarci na współpracę z różnymi osobami i podmiotami. Dotychczas  realizowaliśmy działania edukacyjne i badania terenowe z mieszkańcami różnych miejscowości, muzeami i instytucjami kultury, samorządami, szkołami, szkołami wyższymi, państwowymi instutucjami naukowymi oraz organami ochrony środowiska. Myślałeś o współpracy z nami?

 • jeśli interesuje cię uczestniczenie w organizowanych przez nas wycieczkach, warsztatach lub prelekcjach to sprawdzaj aktualne ogłoszenia o nich w zakładce „Wydarzenia” na naszej stronie internetowej lub w aktualnościach grupy Dzikie Dziedzictwo
 • jeśli chcesz uczestniczyć w dodatkowych spotkaniach dla stałych uczestników grupy dołącz do nas – zajrzyj powyżej w „Uczestnictwo w grupie”
 • jeśli chcesz razem z nami koordynować działania przyrodnicze i brać udział w spotkaniach roboczych, to możesz dołączyć do grona liderów Dzikiego Dziedzictwa – zapraszamy do naszej grupy, napisz lub zadzwoń do nas w tej sprawie
 • możesz zaprosić nas do swojej miejscowości lub instytucji, aby prowadzić działania edukacyjne, przygotować wystawę lub stworzyć i skonsultować merytorycznie swój pomysł
 • możesz zaprosić nas do swojej miejscowości lub instytucji, aby prowadzić działania związane z badaniami zasobów przyrodniczych, ekspertyzami przyrodniczymi, inwentaryzacjami
 • możesz zgłosić się do nas jako prowadzący warsztaty doszkalające, prelekcje lub wycieczki lub zaprosić nas do siebie
 • możesz zgłosić nam cenny przyrodniczo obszar lub stanowisko rzadkich gatunków – wpiszemy je do Bazy Danych o Regionie i uwzględnimy w budowaniu strategii ochrony przyrody w Kasztelanii Ostrowskiej
 • możesz zgłosić nam interwencję przyrodniczą lub zaangażować nas do zajęcia się wspólnie ważnym przyrodniczo tematem
 • możesz realizować u nas wolontariat i praktyki studenckie lub zawodowe – kilka osób już tego miało okazję spróbować
 • możesz przygotować samodzielnie lub z nami materiały dydaktycznych na zajęcia (modele, tablice edukacyjne, fotografie, schematy itp.)
 • możesz wesprzeć nas rzeczowo (materiały biurowe, archiwizacyjne, możliwość drukowania materiałów) lub finansowo – dzięki takiemu wsparciu możemy rozbudowywać Bazę Danych o Regionie, rozwijać zaplecze dydaktyczne oraz prowadzić poszerzone inwentaryzacje terenowe w regionie.

Preferujemy osobiste spotkania, na które najlepiej umówić się wcześniej z nami telefonicznie. Spotkacie nas w Centrum Edukacji Regionalnej w Lednogórze i Pobiedziskach. Można też do nas napisać na naszym profilu na Facebooku „Przyroda regionu Kasztelanii Ostrowskiej”.

Aktualności z naszej grupy