Nasze grupy

...czyli o organizacji stowarzyszenia

W naszym regionie zajmujemy się różnymi dziedzinami. Z nich zrodziły się nasze grupy, które realizują swoje cele, zachowując jednocześnie możliwość współdziałania w jednym, dużym zespole regionalnym.

Stowarzyszenie podzielone jest na jednostki (grupy), które różnią się od siebie poruszaną tematyką i odbiorcami. Łączy je współpraca w ramach jednej organizacji, ale przy tym zachowują wyróżniający przedmiot działań, niepowtarzalny w innych jednostkach. Każda jednostka funkcjonuje częściowo autonomicznie, samodzielnie podejmując decyzje o kierunkach działania we własnym gronie liderów oraz uczestników grupy.

Tak ogromna różnorodność to nie tylko potencjał, ale także konieczność skanalizowania określonych energii, tak, aby można było je w jak najlepiej wykorzystać w realizacji założonych przez stowarzyszenie celów. Właśnie dlatego wyodrębniono jednostki angażujące osoby o podobnych zainteresowaniach. 

Dzięki temu powstały takie jednostki jak Barwiarnia, Młodzi Przyrodnicy, KO_Pracownia, Kasztelanki, Dzikie Dziedzictwo. Wszystkie te grupy tworzą przestrzenie otwarte na ludzi połączonych przez wspólne pasje. Dzięki wspólnym, ukierunkowanym na tworzenie aktywnościom, członkowie grup zdobywają interesującą wiedzę dotyczącą regionu Kasztelanii Ostrowskiej, którego bogactwo i historia są wspaniałym dziedzictwem. Realizujemy kilka równoległych płaszczyzn, które są szczególnie ważne w działaniach. Staramy się wspierać inicjatywę społeczną, zrzeszać ludzi aktywnych i wspólnie promować region oraz jego kulturę. Robimy to na wiele różnych sposobów, ponieważ wiemy, że dla różnych osób bliskie są inne formy wyrazu. Dlatego działamy poprzez sztukę, naukę i spotkania plenerowo-poznawcze. 

Jako stowarzyszenie nie zamykamy się na nikogo. Unikamy zbędnych podziałów wiekowych, płciowych, czy klasowych. Głęboko wierzymy, że najlepsze rzeczy powstają, gdy połączy się wspaniałą wiedzę i ogromne doświadczenie starszych mieszkańców z młodzieńczą energią i kreatywnością. Dzięki wielopokoleniowej współpracy powstają szczególne pod względem historycznym i kulturowym opisy otaczającej nas przyrody, zabytków i rozwoju społecznego. Spacerując po lasach odkrywamy ślady pierwszych osad średniowiecznych, wyjątkowe gatunki roślin i zwierząt, zbieramy dzikie zioła i owoce, które wykorzystujemy później do gotowania pysznych potraw, a także barwienia tkanin naturalnych. Ważną rolę odgrywa podczas naszych spacerów fotografia i wiedza z zakresu biologii, dzięki którym sporządzamy szczegółowe relacje z naszych podróży, będące wartościowym materiałem poznawczym.

DSCF4194 (Kopiowanie)

Jesteśmy grupą dzieci i młodzieży, która pod czujnym okiem naukowców odkrywa tajemnice przyrody. Uczymy się działać w grupie, zdobywamy wiedzę, dowiadujemy się tajemnic biologii i chemii, chodzimy na wycieczki, a także nawiązujemy nowe przyjaźnie

edukacja przyrodnicza, doświadczenia naukowe, biologia, chemia, fizyka, dzieci, młodzież, popularyzacja nauki

 • Bioróżnorodność form – zajęcia dotyczące różnorodności gatunkowej, grup ewolucyjnych, zmienności organizmów, taksonomii.
 • Arena życia – zajęcia dotyczące przystosowań organizmów, budowy morfologicznej i anatomicznej, zmienności tkanek i organów, zjawisk kształtujących różnice funkcjonalne.
 • Biomy i ekosystemy – zajęcia dotyczą interakcji między organizmami, genezy siedlisk i funkcjonowania ekosystemów, typologii biocenoz, podziału i funkcjonowania biomów.
 • Chemia nie taka straszna – zajęcia dotyczą różnorodności związków chemicznych, ich podziału systematycznego, grup funkcyjnych, metod prowadzenia doświadczeń chemicznych, znaczeniu chemii w gospodarce człowieka i w środowisku przyrodniczym.
 • Z prędkością światła – zajęcia dotyczą zjawisk fizycznych, metod prowadzenia doświadczeń fizycznych, teorii budowy i funkcjonowania wszechświata, kosmologii i astronomii.
 • Zdrowe ciało, zdrowy duch – zajęcia dotyczą anatomii i fizjologii człowieka, medycznych podstaw chorób, farmakologii, zdrowego funkcjonowania, zasad związanych z etyką lekarzy i funkcjonowania opieki medycznej.
essential-oils-2884618

Grupa kobiet z regionu, które łączą wspólne zainteresowania, jak zielarstwo, dzika kuchnia czy roślinne kosmetyki. Tym, co pomaga nam działać razem są lokalne tradycje, autentyczne produkty regionalne i aktywizacja mieszkanek

kobiety, zielarstwo, kuchnia, kuchnia roślinna, rośliny, tradycje, etnobotanika, etnografia, aktywizacja, kosmetyki, produkty regionalne

 • Marzanka wonna – tworzymy produkty lokalne na bazie marzanki wonnej Galium odoratum. Rośliny, która rośnie w lasach liściastych naszego regionu. Jej niesamowity aromat, chcemy zamknąć w różnych produktach i przepisach kulinarnych.
 • Kuchnia roślinna – gotujemy z dzikich roślin, bazując na dawnej kuchni wielkopolskiej, jak i na współczesnych przepisach. Nasze receptury umieszczamy w „Kasztelańskim receptularzu”. 
 • Fitoterapia – zgodnie z kalendarzem zbioru ziół udajemy się na regularne spacery zielarkie. Zioła przetwarzamy i wykonujemy z nich preparaty zielarskie. Podczas spotkań przekazujemy wiedzę z zakresu botaniki i farmakognozji.
71803930_104422714306478_3501926615863001088_o-1

Nasze działania skupiamy wokół bogatej historii i kultury regionu. Odkrywamy na nowo zabytki, inwentaryzujemy je, tropimy legendy, a także rozbudowujemy ofertę turystyczną regionu

historia, kultura, dziedzictwo, turystyka, zabytki, tradycje,
legendy, zwyczaje, edukacja humanistyczna, walory regionalne, dokumentacja

 • Oswajanie regionu – cykl dotyczący poznawania regionu, edukacji o nim, zdobywania nowych informacji na temat miejsc w regionie,
 • Baza Danych o Regionie – cykl, który polega na zdobywaniu wszelkich informacji dotyczących obiektów w regionie, spisywaniu ich i przechowywaniu,
 • Ochrona dóbr regionalnych – cykl, który zajmuję się ochroną zagrożonych i niszczonych obiektów w regionie,
 • Drogowskazy i tablice – cykl, który skupia się na tworzeniu oznakowań, tablic edukacyjnych, szyldów, stawianych w regionie, w ważnych miejscach turystyczno-kulturowych
 • Wydawnictwa o regionie – cykl zajmujący się publikacjami o regionie oraz tworzeniu przedmiotów związanymi z naszym regionem
 • Pracownia region – cykl dotyczący edukacji historyczno-kulturowo-turystycznej, organizowania i uczestniczenia w wydarzeniach tematycznych, a także reprezentowania całej jednostki
 • Na szlakach regionu – cykl zajmujący się prowadzeniem wycieczek dla turystów oraz stworzeniem spisu miejsc ciekawych do zobaczenia
BAR 2019.11.09_3

Projektujemy, kreujemy, inspirujemy. Jesteśmy grupą lokalnych twórców - specjalistów i amatorów. Realizujemy się w malarstwie, grafice, ceramice, barwieniu naturalnym, pracy z tkaniną czy muzyce. Tworzymy projekty interdyscyplinarne

sztuka, kultura, edukacja artystyczna, ceramika, malarstwo, rysunek, grafika, barwienie tkanin, szycie, śpiew biały, muzyka, projekty w grupie

 • Pracownia Rysunku, Grafiki, Malarstwa – projektowanie i realizacja projektów graficznych inspirowanych symbolami regionu 
 • Pracownia Ceramiki – projektowanie, lepienie oraz glazurowanie wyrobów glinianych
 • Pracownia Tkanin i Splotów – zgłębianie metod naturalnego barwienia oraz łączenie starych technik krawieckich razem z nową technologią
 • Pracownia Dźwięku – nauka pieśni ludowych oraz białego śpiewu wraz ze specjalistą

Pracownie prowadzą również działania kierowane dla dzieci. Odbywa się one w formie zajęć Młodej Barwiarni, gdzie najmłodsi zgłębiają swoją wiedzę z zakresu wszystkich wyżej wymienionych pracowni.

DSCF4628-Kopiowanie

Dbamy o przyrodę regionu i chcemy ją jak najlepiej chronić. Badamy florę, faunę i fungę. Edukujemy mieszkańców i przybliżamy im walory przyrodnicze. Włączamy różne osoby do planowania krajobrazu regionu oraz zapewniamy opiekę ostojom przyrody

przyroda, edukacja przyrodnicza, natura, biologia, badania przyrody, rośliny, zwierzęta, grzyby, ochrona ostoi, krajobraz

 • Inwentaryzacje i badania terenowe, w tym prowadzenie inwentaryzacji przyrodniczych w regionie Kasztelanii Ostrowskiej, angażowanie mieszkańców w opisywanie zasobów przyrodniczych, katalogowanie danych w Bazie Danych o Regionie, określenie zagrożeń i planów ochrony dla ostoi.
 • Wdrażanie ochrony siedlisk i gatunków, w tym akcje ochrony czynnej, zgłoszenia cennych miejsc do instytucji, współpraca w zespołach międzysektorowych, interwencje związane z ochroną.
 • Promowanie i edukacja o dziedzictwie przyrodniczym regionu przez publikacje i ścieżki dydaktyczne, w tym rozwój internetowy atlas przyrody, przygotowanie publikacji popularnonaukowych, publikacje fachowe, opracowanie materiałów dydaktycznych.
 • Edukacja bezpośrednia o dziedzictwie przyrodniczym regionu, w tym spotkania warsztatowe „Warsztat przyrodnika”, wycieczki „Na szlakach regionu”, prelekcje „Nasięźrzałowe wieści”.
Ekspertyza przyrodnicza_2019

Fundacja założona przy stowarzyszeniu. Działa na terenie całej Polski. Bada rośliny, interpretuje je, opowiada o nich, tworzy autorskie produkty roślinne

fitoterapia, plant-design, wystawy, projektowanie, badania naukowe, ekspertyzy przyrodnicze, wycieczki
z biologami, popularyzacja nauki w Europie

72762463_116617976420285_4845436181833318400_o

Zdobywamy doświadczenie społeczne i uczymy się działać w grupie. Wymyślamy i realizujemy własne inicjatywy, a także pomagamy innym w ich pomysłach. Poznajemy metody dokumentacji oraz edukacji przyrodniczej i artystycznej. Realizujemy praktyki studenckie i zawodowe. Wspieramy wolontariat młodzieży oraz seniorów

wolontariat, praktyki, edukacja, działania społeczne, aktywność społeczna, młodzież, działanie w grupie