Zapraszamy do nas! Członkostwo i współpraca ze stowarzyszeniem | POBIEDZISKA | 27.06.2024 | spotkanie informacyjne

Zapraszamy do nas! Członkostwo i współpraca ze stowarzyszeniem | POBIEDZISKA | 27.06.2024 | spotkanie informacyjne

7

CZERWCA

18:00

Lednogóra

Centrum Edukacji Regionalnej, zabytkowy budynek dworca

Zespół 2022.12.27 logo

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla osób, które chcą dowiedzieć się więcej o misji i sposobie działania Stowarzyszenia „Kasztelania Ostrowska”. Będzie to również okazja do poznania grup i podgrup stowarzyszenia, tego jak działają i co planują, oraz dołączenia do stowarzyszenia lub zawiązania współpracy – o tych sześciu możliwościach piszemy niżej. 

Jeżeli nie możesz dotrzeć na spotkanie 27 czerwca to skontaktuj się z nami dodatkowo (e-mail kasztelaniaostrowska@gmail.com lub zadzwoń 519 731 344), spotkaj się z nami osobiście, oczekuj kolejnych okazji do spotkań informacyjnych lub wypełnij formularz członkowski online TUTAJ

POROZMAWIAMY O MOŻLIWOŚCIACH

Jest kilka tematów, które przedstawimy na spotkaniu. Zawierają one w w sobie konkretne informacje jak wyglądają różne rodzaje członkostwa, co daje to każdemu z nas a jak wpływa to na realizację działań w miejscowościach, omówimy różne możliwości zaangażowania i szczeble włączania się w działania okazjonalne oraz większe projekty. Przedstawimy też, jak wyglądać może współpraca ze stowarzyszeniem. 

1. DOŁĄCZENIA DO STOWARZYSZENIA JAKO CZŁONEK SYMPATYK

Jak zostać na dobry początek członkiem/członkinią stowarzyszenia, aby poczuć radość płynięcia na jednym pokładzie „Kasztelanii Ostrowskiej”? Bywacie na naszych warsztatach, wyprawach i innych inicjatywach? Członkowie sympatycy są zapisaną statutowo formą członkostwa, która daje możliwość przystąpienia do organizacji, możliwości nazywania się oficjalnie jej członkiem oraz umożliwia korzystanie z przewidywanych ulg i zwolnień (z opłat okazjonalnych); udziału w tym w Walnym Zgromadzeniu Członków; zaangażowani w komunikację wewnętrzną w stowarzyszeniu (szybszy dostęp do informacji i pierwszeństwo zapisów). Umożliwiamy ułatwiony, szybki kontakt w gronie wszystkich członków stowarzyszenia (w tym przez grupę Messenger). Jako sympatyk cały czas możesz liczyć na kontakt i wsparcie członków stałego Zespołu stowarzyszenia. W tym gronie dostępne będą także planowane dodatkowe materiały dla członków, jak okazjonalne koszulki zespołowe , wydawnictwa i inne materiały limitowane. Planujemy, aby członkowie sympatycy wpłacali symboliczną składkę członkowską w kwocie 30 zł na pół roku – środki te zasilą statutowy, podstawowy budżet organizacji. Dołączenie w tej formie realizowane jest przez wypełnienie elektronicznej deklaracji członkowskiej i opłacenie składki – TUTAJ MOŻESZ WYPEŁNIĆ FORMULARZ ONLINE i zostać sympatykiem już teraz.

2. WŁĄCZANIA MŁODYCH OSÓB W DZIAŁANIA SPOŁECZNE I WOLONTARIAT

Młode osoby od 13 lat mogą dołączać do grona członków stowarzyszenia jako sympatycy i członkowie wspierający. Zaangażowanie młodzieży w działania społeczne przy stowarzyszeniu uwzględnia wolontariat osób młodych przy bardziej doświadczonych wolontariuszach (w stowarzyszeniu nie mamy obecnie zatrudnionych osób – wszyscy u swoich podstaw działamy społecznie tutaj). O tym, jakie są możliwości działania i jak chcemy dać młodym ludziom więcej przestrzeni do organizacji swoich inicjatyw opowiemy na spotkaniu.

3. DOŁĄCZENIA DO ZESPOŁU STOWARZYSZENIA,
W TYM REALIZACJI WŁASNYCH PROJEKTÓW

Rozmawialiśmy z wieloma osobami, które chcą więcej zaangażować się społecznie, dołączyć do naszych stałych grup oraz chcą angażować się w działania kasztelańskiego zespołu, lecz nie wiedzą czy mają dostatecznie dużo wiedzy, doświadczenia lub nie są pewni „czy będą przydatni” – nic bardziej mylnego! Warto spróbować działania w zespole regionalnym. W naszym zespole każdy może znaleźć swoje miejsce, a osoby dłużej działające wprowadzą go do działań. W podgrupach planujemy inicjatywy, naradzamy się, odwiedzamy na spotkaniach roboczych, kreatywnie tworzymy nowe działania. Dołączając do naszego zespołu jako członek wspierający można realizować swoje projekty. Z biegiem czasu można wybrać bycie członkiem zwyczajnym, aby jeszcze szerzej realizować misję społeczną. O tym, czym jest nasz zespół, jak wygląda działanie w podgrupach oraz wspieranie się będzie na spotkaniu. 

Członkowie wspierający i zwyczajni są zapisaną statutowo formą członkostwa. Dołączenie jako członek wspierający daje możliwość przystąpienia do organizacji, nazywanie się oficjalnie członkiem stałego zespołu oraz umożliwia realizację swoich pasji oraz dodatkowo rozwiązują szersze diagnozy społeczne. Członkowie wspierający mogą korzystać z przewidywanych ulg i zwolnień (z opłat okazjonalnych); biorą udział w inicjatywach stowarzyszenia (w tym w Walnym Zgromadzeniu Członków; wyjazdach zamkniętych; aktywnie planują i realizują inicjatywy społeczne); są zaangażowani w komunikację wewnętrzną w stowarzyszeniu (włączenie do podgrup roboczych; szybszy dostęp do informacji i pierwszeństwo zapisów). Dołączenie w tej formie realizowane jest przez wypełnienie papierowej deklaracji członkowskiej i opłacenie składki 90 zł na pół roku (formularz elektroniczny zgłoszenia chęci dołączenia w tej formie uruchomimy od 7 czerwca 2024 r. na spotkaniu otwartym).

4. TWORZENIA ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA
W MIEJSCOWOŚCI LUB KILKU MIEJSCOWOŚCIACH

Stowarzyszenie może tworzyć oddziały. To sposób na zachowanie spójności działań i wsparcia w ramach organizacji regionalnej. Jak utworzyć oddział w swojej miejscowości lub kilku miejscowościach, kto nim kieruje, co nam daje działanie w tej formie dowiesz się na spotkaniu informacyjnym. To forma działania, która wzmacnia lokalne współdziałanie.

5. BYCIA LIDERAMI W MIEJSCOWOŚCIACH,  CZYLI ZAANGAŻOWANIA OSÓB WŁĄCZAJĄCYCH SWOJĄ MIEJSCOWOŚĆ W DZIAŁANIA REGIONALNE,
W TYM KORZYSTANIE ZE WSPARCIA POZOSTAŁYCH LOKALNYCH LIDERÓW

Działanie regionalne, to działanie obejmujące różne części jego obszaru, które korzysta z synchronizacji planów i włącza osoby z różnych miejscowości. Od początku naszego działania mieliśmy odważną wizję tego, jak liderzy z różnych zakątków Kasztelanii Ostrowskiej kreują wspólnie inicjatywy i odwiedzają różne lokalizacje. Liderzy w danej miejscowości mogą rozwijać pomysły w swoim otoczeniu, wdrażać wspólne plany w kilku lokalizacjach równocześnie, dzięki współdziałaniu tworzyć większe formy działań angażujące równolegle kilka miejsc, a przy tym korzystają ze wspólnych zasobów rzeczowych, finansowych i osobowych organizacji. Jeśli Twojej miejscowości jeszcze nie ma na mapie działań kasztelańskich, to warto przyjść i zobaczyć jak można razem rozwinąć inicjatywy i większe projekty.

6. ZAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY I PARTNERSTWA
Z PODMIOTAMI I OSOBAMI, ZAINTERESOWANYMI WSPÓŁPRACĄ ZE STOWARZYSZENIEM

Zapraszamy do współpracy z nami osoby i podmioty. W ramach Partnerstwa dla Regionu możliwe jest stałe, ramowe współdziałanie. O tym także będzie na spotkaniu informacyjnym. W tej sprawie można z nami kontaktować się również przez cały rok mailowo i telefonicznie. W sprawie szczegółów możemy dodatkowo spotkać się osobiście. 

STOWARZYSZENIE OTWARTE I REGIONALNE – POZNAJ TŁO SPOŁECZNE

Spotkanie jest okazją do włączania kolejnych osób w działania stowarzyszenia oraz związywania współpracy. Kiedy rozpoczynaliśmy ponad 10 lat temu nasze działania od początku chcieliśmy wypełnić potrzebę stworzenia przestrzeni łączącej ludzi z różnych miejscowości, o różnych umiejętnościach oraz chcących poznawać region Kasztelanii Ostrowskiej i rozwijać wspólną drogę – współdziałanie jest bardzo ważnym komponentem powstania stowarzyszenia. Mija dekada, a tamte obserwacje są nadal aktualne. Potrzeba organizacji pozarządowej, która ujmuje w swoich założeniach powszechny, otwarty udział mieszkańców regionu i osób z nim związanych. Jesteśmy jedynym na tych terenach stowarzyszeniem regionalnym, który przyjął tak szeroką formułę tematów integrujących ludzi wokół regionu Kasztelanii Ostrowskiej. Po dziesięciu latach nieprzerwanych działań wiemy, że powstała unikatowa, sprawdzona formuła regionalnej organizacji pozarządowej otwartej na nowe osoby, projekty i działanie długofalowe. Okazja do włączenia się w misję Stowarzyszenia „Kasztelania Ostrowska” to szansa na kolejne lata dobrych i potrzebnych inicjatyw z korzyścią dla ludzi i dziedzictwa tego obszaru.

TERMIN I MIEJSCE

27 czerwca, godz. 19:00,Pobiedziska, Centrum Edukacji Regionalnej Kasztelanii Ostrowskiej, ul. K. Odnowiciela 12.

DLA KOGO?

Dzieci i młodzież od 6 lat. Poszukujemy młodych talentów i uczestników, którzy chcą rozwijać się twórczo. Nie musisz mieć dużych osiągnięć – to my pomożemy rozwijać Twoje zdolności.  Przygotowaliśmy 10 miejsc. Warsztaty rozpoczniemy, gdy uzbiera się grupa minimum 5 osób.

ZAPISY, OPŁATY

Spotkanie bez opłat i zapisów. Informacje w sprawie spotkania otwarte 7 czerwca, innych planowanych spotkań informacyjnych, dołączenia do stowarzyszenia i współpracy można uzyskać pod nr 519 731 344 i mailowo na adres kasztelaniaostrowska@gmail.com.

Dodaj komentarz