Zaplatane drzewo życia w Akademii Młodych Przyrodników 12-13 marca ’21

Zaplatane drzewo życia w Akademii Młodych Przyrodników 12-13 marca ’21

Z kim spokrewnione są sikwiaki? Jak przebiegała ewolucja strunowców? Jak zapleść drzewo pochodzenia zwierząt i roślin?

Podjęliśmy się próby uporządkowania wiedzy biologicznej o pochodzeniu grup organizmów. Temat był wyzwaniem, bo i daleko wyszliśmy poza standardową wiedzę przyrodniczą dla szkół. Kilkadziesiąt omówionych grup systematycznych dało porządek naszej wiedzy. No i zapletliśmy!

Dodaj komentarz