Terenówki torfowiskowe w Akademii Młodych Przyrodników
Okazja do zobaczenia torfowiska

Terenówki torfowiskowe w Akademii Młodych Przyrodników

Zajęcia terenowe są częścią naszych zajęć w Akademii. W nowym semestrze pierwsze warsztaty terenowe poświęciliśmy ekosystemom związanym z piaszczystym, pofalowanym krajobrazem zachodniej części Kasztelanii Ostrowskiej.

Podczas naszej wycieczki mieliśmy okazję poznać różne siedliska, które powstały na polodowcowym krajobrazie piasków koło Tuczna. Przyjrzeliśmy się różnym grupom roślin – mchom, paprociom i roślinom kwiatowym. Fascynujące było spotkanie z przedroślami paproci. To bardzo trudne do zobaczenia pokolenie paproci, które znamy raczej jako formy sporofityczne z dużymi liśćmi. Przedrośla natomiast są małe i podobne do wątrobowców.

Znaleźliśmy młode przedrośla paproci!

Jednym z najważniejszych punktów była dla nas wizyta na torfowisku ze stanowiskiem rzadkiego w naszym regionie gatunku – kłoci wiechowatej. Sporo czasu poświęciliśmy torfowisku, które stało się dla nas żywym symbolem zmian klimatycznych… Miejsce, które odwiedziliśmy, znane nam było od kilkunastu lat. Jest ono otoczone lasami, nie ma bezpośredniego wpływu człowieka na nie, a mimo to poziom wody opadł. Na tyle opadł, że zabagnione lasy dostępne były dla nas suchą stopą, a grząskie torfowisko utraciło większość pokrycia przez torfowce. To dzieje się na naszych oczach… Bezskutecznie szukaliśmy też drapieżnej rosiczki okrągłolistnej, której stanowiska znamy z tego miejsca sprzed dekady, a teraz warunki dla niej zmieniły się na niekorzyść. 

Wizyta w łęgu i szudłowe korzenie olch

To chyba też jedna z najważniejszych lekcji z tego wyjścia. Zmiany klimatu wpływają na przyrodę naszego regionu i to już jest do zobaczenia. Nie miałem możliwość pokazać im rosiczki. Zobaczyliśmy kłoć wiechowatą, która w naszej okolicy jest sporą rzadkością. Myślę, że to dla mnie samego jeden z najważniejszych celów naszych spotkań – być może właśnie dzięki tym terenówkom Ci wspaniali młodzi ludzie będą mieli okazję zobaczyć w swoim młodym wieku gatunek, który może wymrzeć na naszych terenach, gdy będą już dorośli. To także ostrzeżenie dla mnie samego i dla nas wszystkich, że zegar tyka, a lista cennych gatunków i ostoi skraca się z nim rok po roku. Bardzo liczę, że to właśnie w Młodych Przyrodnikach czeka wsparcie na kolejne lata.

Poznajemy gatunki paproci

30 października 2021 – Młodzi Przyrodnicy / Akademia Młodych Przyrodników z cyklu Biomy i ekosystemy „Terenówki w Puszczy Zielonce”, okolice Tuczna

Dodaj komentarz