Słodka chemia analityczna, czyli w poszukiwaniu cukrów redukujących w Akademii MP

Za nami zajęcia chemiczne z wykrywania związków organicznych w najmłodszej naszej grupie. Tajniki wykrywania cukrów, białek czy alkoholi są już bliskie naszym młodym uczestnikom. 

Dużą radość daje nam patrzenie, jak z każdym spotkaniem coraz lepiej radzą sobie z obsługą sprzętu laboratoryjnego oraz znają zasady eksperymentowania. 

Dzielni są bardzo 🙂