Dołącz jako członek sympatyk Stowarzyszenia Kasztelania Ostrowska

Dołącz jako członek sympatyk Stowarzyszenia Kasztelania Ostrowska

Każdy może dołączyć do społeczności Stowarzyszenia Kasztelania Ostrowska!
Razem możemy jeszcze więcej. Stworzyliśmy organizację regionalną, w której różne rodzaje członkostwa dają szansę rozwoju społeczności i powszechne bycie jego sympatykiem – w tej formule członkowskiej przede wszystkim korzystasz z bycia częścią stowarzyszenia, możesz liczyć na informacje z pierwszej ręki, niektóre zniżki, wcześniejsze zapisy na limitowane wydarzenia oraz uczestnictwo w dodatkowych inicjatywach. Zapraszamy wszystkich, którym bliskie jest współdziałanie, aktywność oddolna i zaangażowanie w różne ciekawe projekty społeczne!

Jako członek sympatyk zyskujesz

– jesteś oficjalnie członkiem Stowarzyszenia Kasztelania Ostrowska, w tym masz możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz możesz uczestniczyć w niektórych zamkniętych inicjatywach
– stajesz się częścią społeczności stowarzyszenia regionalnego, która rozwija szerokie współdziałanie, łączy miejscowości, poznaje walory regionu oraz inicjuje działania na rzecz osób związanych z tym obszarem i jego dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego
– otrzymujesz zniżki na działania stałe grup i niektóre wydarzenia (informacje o tym są ustalane przez każdą z grup stowarzyszenia indywidualnie)
– szybszy dostęp do informacji i pierwszeństwo zapisów, w tym kontakt przez grupę Messenger i e-maila

DODATKOWE INFORMACJE O STOWARZYSZENIU I CZŁONKACH SYMPATYKACH

1. Co daje działanie w licznym, regionalnym zespole?
Jednym z celów stowarzyszenia jest rozwój licznego zespołu osób z różnych miejscowości, w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach. Budowanie zgranego, wieloletniego zespołu społeczników oraz włączanie kolejnych osób w działania społeczne jest wpisane w krajobraz działania stowarzyszenia. Wartością tego, co robimy w regionie Kasztelanii Ostrowskiej są liczne inicjatywy naszych grup oraz rozwój podejścia, że razem możemy jeszcze więcej, stąd stowarzyszenie jest stale otwarte na nowe osoby. Dzięki temu możesz być członkiem organizacji, która inicjuje różne tematycznie działania, możesz liczyć na wysoki poziom tych inicjatyw oraz wszechstronnie rozwijasz się w gronie innych aktywnych osób. Wszystko to w przypadku członków sympatyków przybiera taką intensywność, jaką samemu sobie wybierzesz.

2. Kiedy można dołączyć do stowarzyszenia?
Osoby, które chcą dołączyć do stowarzyszenia mogą to zrobić w trybie ciągłym przez cały rok. Dodatkowo organizujemy spotkania informacyjne i wrzucamy informacje o organizacji stowarzyszenia w formie wpisów na stronie internetowej i w social-mediach.

3. Ile lat musi mieć członek stowarzyszenia i czy musi mieszkać w Kasztelanii Ostrowskiej?
Członkami sympatykami, wspierającymi i zwyczajnymi stowarzyszenia mogą być osoby od 13 lat. Nie trzeba być mieszkańcem regionu – ważniejsza jest chęć wspólnego działania w jednym zespole oraz zaangażowanie na rzecz innych ludzi i dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego. Warto zaznaczyć, że stowarzyszenie w ostatnich latach podejmuje wiele działań ogólnopolskich i rozwija Partnerstwo dla Regionu. Członkostwo sympatyków zostało zapisane w statucie stowarzyszenia od początku jego istnienia, od 2014 roku – w obecnej formule realizujemy je pierwszy raz.

4. Jak działają nasze grupy?
Stowarzyszenie działa w oparciu na grupy i wydzielone w nich podgrupy. Każda z grup realizuje wycinek działań w imieniu całego stowarzyszenia, a szczegółowe plany tych grup wdrażają wydzielone w nich podgrupy (np. pracownie). Członkowie sympatycy nie są przypisani do konkretnej grupy – deklaracja prac w grupie dotyczy członków stałego zespołu, wspierających i zwyczajnych (zapraszamy!). O grupach poczytać można więcej w zakładce „nasze grupy” na oficjalnej stronie internetowej stowarzyszenia http://kasztelaniaostrowska.com.pl/nasze-grupy/

5. Dlaczego działanie w zarejestrowanej organizacji pozarządowej jest tak ważne społecznie?
Stowarzyszenia są organizacjami pozarządowymi, które stanowią trzeci, a tak naprawdę najważniejszy filar funkcjonowania społeczeństwa w Polsce – działania oddolne to ogromny kapitał społeczny. Jako organizacja pozarządowa mamy osobowość prawną. Jesteśmy pierwszą w tej części Polski organizacją regionalną umożliwiającą szeroki powszechny udział członków z różnych miejscowości, a przy tym zachowujemy w naszym zarządzie niezależność od władz samorządowych i rządowych. Możemy rozwijać nie tylko działania krótkofalowe, ale przyjmujemy też misję instytucjonalną – prowadzimy badania terenowe i kameralne, z każdym rokiem rozwijamy regionalne receptury kulinarne, fitoterapeutyczne, kosmetyczne; jako pierwsi stawialiśmy fundamenty pod edukację regionalną o Kasztelanii Ostrowskiej. Działanie organizacji pozarządowych wspiera i uzupełnia działania samorządów, rozszerza możliwość zaangażowania społecznego, tworzy prawne warunki do pozyskiwania środków ze składek członkowskich, darowizn, mecenatu i dotacji. Udział organizacji pozarządowych w dyskusji publicznej jest ważny dla wzmacniania głosu potrzebnego do krytycznego spojrzenia na rozwiązania wpływające na sprawy publiczne oraz może być istotnym głosem dla wspierania racjonalnych decyzji popartych niezależnymi badaniami i wnioskami. Organizacje pozarządowe są fundamentem społeczeństwa obywatelskiego – to Twój realny głos i możliwość wyjścia poza jednostkową aktywność.

6. Co nam daje działalność regionalna? Dlaczego warto współpracować w zespole łączących osoby z różnych miejscowości?
Przyjmujemy model działania łączący osoby z różnych miejscowości oraz planujący prowadzenie inicjatyw w skali regionalnej – nieograniczony i nie preferujący jednej miejscowości jako tej „najlepszej, najciekawszej, najbardziej zasługującej na działanie „. Skupiamy się przy tym na racjonalnych solidnych argumentach przeciwko rozdrobnieniu działalności społecznej na tak małym obszarze jak region. Są z tego wyraźne korzyści (a) szerszy potencjał ludzki – można trafić na więcej osób o różnych specjalizacjach, (b) szansa na realną integrację międzygminną i międzypowiatową, (c) możliwość pełniejszego poznawania regionu jako przestrzeni zamieszkania – podejście lokalne zawęża ogląd do najbliższego obszaru od domu, a jako ludzie funkcjonujemy w skali większej, (d) siła w dużej grupie, składającej się z osób różnych okolic – nie warto rozdrabniać się na pomniejsze organizacje i dodatkowo zamykać na małe, hermetyczne społeczności, (e) zmniejszenie problemów z brakami kadrowymi, (f) większa różnorodność działań, (g) więcej inicjatyw dla większej grupy odbiorców, (j) szansa na koordynację terminów – równomierna oferta inicjatyw w skali czasu i przestrzeni, unikanie konfliktowych wydarzeń w różnych miejscach w tym samym czasie itp., (k) właściwa skala przestrzenna dla merytorycznego prowadzenia badań nad przyrodą i dziedzictwem historyczno-kulturowym oraz wdrażaniem ochrony tych elementów regionu, (l) właściwa skala przestrzenna dla rozwiązań związanych z planowaniem przestrzennym, (m) właściwa skala przestrzenna dla rozwiązań związanych z trasami turystycznymi, obsługą turystyczną i edukacją regionalną, (n) szansa na skoordynowanie publikacji, w tym konsekwentną szatę graficzną kolejnych wydań, przemyślane serie wydawnicze korespondujące ze sobą.

Informacje w sprawie członkostwa można uzyskać również

– mailowo na adres kasztelaniaostrowska@gmail.com
– telefonicznie 519 731 344, Maciej Jędrzejczak, koordynator członkostwa w stowarzyszeniu
– w przypadku chęci dołączenia do stałego Zespołu stowarzyszenia jako członek wspierający lub zwyczajny prosimy o indywidualny kontakt oraz wypełnienie drukowanej wersji deklaracji członkowskiej, wzór deklaracji jest dostępny na dole tego formularza

Dodaj komentarz