„Chemia metali” zajęcia w kolorze miedzi w Akademii Młodych Przyrodników

„Chemia metali” zajęcia w kolorze miedzi w Akademii Młodych Przyrodników

Metale w postaci stopów i soli obecne są wokół nas. A czyste ich pierwiastkowe postacie? Podczas zajęć chemicznych Akademii Młodych Przyrodników w Lednogórze wytrącaliśmy metale w postaci pierwiastkowej i stosowaliśmy przy tym techniki sączenia oraz sprawdzania obecności metali w płomieniu. 

Z naszej laboratoryjnej szafki wyciągnęliśmy sprzęty i odczynniki z miedzią, glinem, żelazem, cyną, sodem. To na tych pierwiastkach opieraliśmy doświadczenia. Czysta miedź została poddana patynowaniu oraz badaniu jej widma w płomieniu. Od teorii do praktycznych doświadczeń. Kolejne zajęcia chemiczne w marcu!

Spotkanie Akademii Młodych Przyrodników 10 i 11 lutego prowadził Maciej Jędrzejczak.

Dodaj komentarz