Miejsca

grodzisko średniowieczne
w Kociałkowej Górce

miejscowość: Kociałkowa Górka

rodzaj zabytku: zabytek archeologiczny

typ obiektu: grodzisko

chronologia: wczesne średniowiecze

rejestr zabytku: tak

IMG_20210108_120454

Opis obiektu

Grodzisko pierścieniowate znajduje się w lesie, na północny wschód od Kociałkowej Górki, na południowy zachód od Nowej Górki, nad strumieniem. Zamieszkiwane było pomiędzy VI a VII wiekiem. Odnaleziono tam naczynia zidentyfikowane jako zabytki okresu kultury łużyckiej. Potocznie nazywane jest „szwedzkim okopem”.

Informacje dodatkowe

Charakterystyczną cechą grodziska są bardzo wysokie wały grodowe.

Źródła

dane własne inwentaryzacyjne: –
dane ze zgłoszeń: –
dane literaturowe: –

Sytuacja obiektu w regionie

Stan zachowania

Stanowisko archeologiczne zostało odkryte przez dyrektora szkoły w Pobiedziskach, Czesława Boruckiego, w 1929 roku.

Zagrożenia i możliwości ochrony

Grodzisko jest zagrożone, ponieważ wały grodowe są systematycznie rozjeżdżane przez motocyklistów.

Data aktualizacji wpisu w Bazie

2021.07.20