przygotowujemy Społeczny Raport o Bioróżnorodności i Krajobrazie Kasztelanii Ostrowskiej

>>> kontakt do nas​ <<<

ZGŁOSZONE INFORMACJE O WALORACH I ODDZIAŁYWANIACH

Borowo-Młyn, Nadrożno

gm. Pobiedziska

ID 0001

Sygnatura czasowa 2023-05-21 19:27:29

Zgłoszona informacja 1b. Pobiedziska od Nadrożna do Borowo -Młyn. Tereny wzdłuż rzeki Główny. Tereny podmokłe, niewielkie połacie o charakterystyce olsowej, murawy kserotermiczne, łąki, zbiorniki wodne antropogeniczne wraz z najbliższym otoczeniem. Zaobserwowane gatunki; ssaki: sarna, lis, mysz polna, kret, zając; ptaki: żuraw, bocian biały, kruk, gil, zięba, mazurek, gęś gęgawa, kaczka krzyżówka, gągoł(tylko jedna obserwacja), głowienka, perkoz, kania (i przynajmniej 2 inne gatunki ptaków drapieżnych), sikorka bogatka i modraszka, garłacz, pliszka; gady: jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna. Płazy: ropucha szara, żaba zielona i trawna, kumak nizinny. Duże bogactwo pajęczaków i owadów. 

Jawność danych Tak

Zagrożenia istniejące Do uzupełnienia

Źródło danych Zgłoszenia otwarte lub podgrupa obywatelska

KOMENTARZE I INTERPRETACJA DANYCH

Oddziaływanie na dziedzictwo

Postęp sprawy

1. Komentarz wstępny: W przygotowaniu

2. Komentarz naukowy: W przygotowaniu

Załączniki