przygotowujemy Społeczny Raport o Bioróżnorodności i Krajobrazie Kasztelanii Ostrowskiej

>>> kontakt do nas​ <<<

AKTUALNOŚCI

31 marca 2023 r.

Spotkanie inauguracyjno-informacyjne z podgrupą obywatelską (godz. 17:00). Spotkania online i na miejscu w Centrum Edukacji Regionalnej w Pobiedziskach (ul. K. Odnowiciela 12).

28 marca 2023 r.

Spotkanie inauguracyjno-informacyjne z podgrupą samorządową (godz. 12:00) i podgrupą instytucji związanych z ochroną przyrody (godz. 14:00). Spotkania online.

1 marca 2023 r.

Zaproszenia do dołączenia do podgrup samorządowej, podgrupy instytucji związanych z przyrodą i podgrupy obywatelskiej.

Oficjalne otwarcie prac nad Raportem.

28 lutego 2023 r.

Potwierdzenie uczestnictwa ze strony pierwszej grupy badaczy w podgrupie naukowców.

2018-2022 r.

Dyskusja nad założeniami do projektu utworzenia całościowej analizy przestrzeni przyrodniczo-krajobrazowej regionu Kasztelanii Ostrowskiej. Przygotowanie założeń do powstania społecznego, oddolnego raportu.