przygotowujemy Społeczny Raport o Bioróżnorodności i Krajobrazie Kasztelanii Ostrowskiej

>>> kontakt do nas​ <<<

IDEA

Idea Raportu wyłoniła się podczas prowadzonych przez nas od 2010 roku badań, opisujących zasoby przyrodnicze Kasztelanii Ostrowskiej. Z biegiem czasu doszliśmy do wniosku, jak istotna jest efektywna komunikacja różnych grup, mających styczność z tymi zasobami przyrodniczymi, a od których zależą możliwości przetrwania ostoi przyrody. Raport obejmuje region Kasztelanii Ostrowskiej, zlokalizowany między Poznaniem a Gnieznem. Powstaje on jako oddolna inicjatywa społeczna. Punktem wyjścia jest diagnoza, z której wynika, że za mało jest komunikacji między społecznością lokalną, naukowcami, badaczami opisującymi zasoby regionu oraz przedstawicielami instytucji i samorządów, w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu. Wspólne tworzenie wniosków do Raportu pozwoli na wymianę informacji, pogłębianie stanu wiedzy o zasobach regionu oraz wspomoże działania zaangażowanych osób i podmiotów.

Uznaliśmy region Kasztelanii Ostrowskiej za optymalny do prowadzenia badań, analizowania zagrożeń i tworzenia Raportu partycypacyjnego, do którego zapraszamy różne grupy odbiorców. W tym celu wyróżniliśmy cztery podgrupy robocze: (1) naukowców i badaczy, (2) samorządowa, (3) instytucji związanych z zasobami i ochroną przyrody oraz (4) obywatelską – mieszkańców, osób związanych z tym terenem i organizacji pozarządowych.

PODGRUPA
NAUKOWCÓW I BADACZY

PODGRUPA
SAMORZĄDOWA

PODGRUPA
INSTYTUCJI ZWIĄZANYCH Z ZASOBAMI PRZYRODY

PODGRUPA
OBYWATELSKA

POSTĘPY, PROWADZONE TEMATY

Na stronie projektu dowiesz się o planowanych spotkaniach roboczych podgrup, dyskusjach, wizytach terenowych i innych formach aktywności związanych z powstawaniem Raportu. 

Gromadzone będą również zgłoszenia o ostojach przyrody i cennych miejscach krajobrazowych oraz informacje o realnych i potencjalnych na nie oddziaływaniach. Informacje uzupełniane będą na spotkaniach roboczych podgrup oraz będą pochodziły ze zgłoszeń – Ty także możesz przysłać takie zgłoszenie. Każda z odnotowanych spraw odnotowywana będzie w formie oryginalnie zgłoszonej, a historia prowadzenia jej dostępna będzie w ramach przewidywanej dla projektu TRANSPARENTNOŚCI (więcej o niej w osobnej zakładce projektu).

AKTUALNOŚCI
W TYM TERMINY

20220506_084517
w poszukiwaniu kielonki

PROWADZONE SPRAWY
NAD CZYM AKTUALNIE PRACUJEMY

TWOJE ZAANGAŻOWANIE

Jeśli chcesz zaangażować się w powstanie Raportu, zarejestruj się do podgrupy obywatelskiej. Zgłoszenia możliwe są w trybie ciągłym. Pierwszym krokiem dla zainteresowanych osób i organizacji pozarządowych jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na podstronie ZGŁOSZENIA. Po potwierdzeniu udziału każdy z Państwa będzie mógł uczestniczyć w spotkaniach roboczych, podczas których będziemy spisywać cenne zasoby gatunków, ekosystemów i krajobrazu, formułować dla nich zagrożenia i proponowane metody ochrony. Dodatkowo planowane są różne formy dyskusji społecznej nad tematyką raportu (panele dyskusyjne z ekspertami, wykłady, wycieczki, wizytacje terenowe itp.).

W razie dodatkowych pytań służymy informacjami. Zachęcamy do kontaktowania się z nami mailowo na adres kasztelaniaostrowska@gmail.com, telefonicznie pod numerem 519 731 344, przez koordynatora Macieja Jędrzejczaka oraz osobiście w szerszym gronie po wcześniejszym umówieniu spotkania. Możemy też poznać się w Centrum Edukacji Regionalnej w Lednogórze lub w Pobiedziskach.

20211121_112913

ZGŁOŚĆ SWOJE OBSERWACJE O CENNYCH MIEJSCACH I ZAGROŻENIACH

RAPORT KROK PO KROKU

Poszczególne kroki to:
1) zebranie przedstawicieli różnych środowisk do podgrup: badaczy, samorządowców, instytucji związanych z ochroną przyrody oraz obywatelskiej;
2) spotkania podgrup, podczas których zaprezentowane zostaną dane o cennych elementach bioróżnorodności i krajobrazu regionu oraz spisane zostaną diagnozy zagrożeń. Równolegle wysyłane będą do instytucji i samorządów informacje o nowych stanowiskach gatunków, siedliskach przyrodniczych i cennych krajobrazowo miejscach oraz zgłoszenia zagrożeń w formie notatek dokumentacyjnych;
3) opracowanie napływających stopniowo wyników prac pozostałych podgrup oraz równolegle realizacja różnych form dyskusji społecznej nad tematyką Raportu (paneli dyskusyjnych, wykładów, wycieczek popularyzujących naukę, wizytacji terenowych itp.);
4) tworzenie syntetycznego opracowania, ostateczne recenzje i uzupełnienia;
5) publikacja Raportu i upowszechnianie go różnymi kanałami komunikacji (drukowane, strona internetowa, media społecznościowe i tradycyjne, konferencja prasowa itp.).

ZAPROSZONE PODMIOTY PUBLICZNE

Do podgrupy samorządowej zaprosiliśmy:

Gmina Czerniejewo
Szanowny Pan
Tadeusz Szymanek
Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejwo
Urząd Miejski w Czerniejewie
ul. Poznańska 8
62-250 Czerniejewo

Szanowna Pani
Renata Simińska
Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Gospodarki Komunalnej
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Gospodarki Komunalnej
Urząd Miejski w Czerniejewie
ul. Poznańska 8
62-250 Czerniejewo

Gmina Łubowo
Szanowny Pan
Andrzej Łozowski
Wójt Gminy Łubowo
Urząd Gminy Łubowo
Łubowo 1, 62-260 Łubowo

Kierownik Działu Ochrony Środowiska
Urząd Gminy Łubowo
Łubowo 1, 62-260 Łubowo

Gmina Kłecko
Szanowny Pan
Adam Serwatka
Burmistrz Gminy Kłecko
Urząd Miejski Gminy Kłecko
ul. Dworcowa 14
62-270 Kłecko

Szanowna Pani
Agata Szczepanek
Podinspektor
Referat Ochrony Środowiska
Urząd Miejski Gminy Kłecko
ul. Dworcowa 14
62-270 Kłecko

Gmina Pobiedziskach 
Szanowny Pan
Ireneusz Antkowiak
Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska
Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach
ul. Kościuszki 4
62-010 Pobiedziska

Szanowna Pani
Dorota Gozdowska
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach
ul. Kościuszki 4
62-010 Pobiedziska

Gmina Kiszkowo
Szanowny Pan
Tadeusz Bąkowski
Wójt Gminy
Urząd Gminy w Kiszkowie
ul. Szkolna 2
62-280 Kiszkowo

Szanowny Pan
Bartosz Krąkowski
Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
Urząd Gminy w Kiszkowie
ul. Szkolna 2
62-280 Kiszkowo

Gmina Kostrzyn 
Szanowny Pan
Szymon Matysek
Burmistrz Gminy Kostrzyn
Urząd Miejski w Kostrzynie
ul. Dworcowa 5
62-025 Kostrzyn

Szanowna Pani
Dominika Skrzypczak
Kierownik Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska
Urząd Miejski w Kostrzynie
ul. Dworcowa 5
62-025 Kostrzyn

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
Szanowny Pan
Piotr Gruszczyński
Starosta Gnieźnieński
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10
62-200 Gniezno

Szanowna Pani
Magdalena Musiałowicz
Dyrektor Wydziału Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10
62-200 Gniezno

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Szanowny Pan
Jan Grabkowski
Starosta Poznański
Starostwo Powiatowe w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

Szanowna Pani
Małgorzata Waligórska
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
Starostwo Powiatowe w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Szanowny Pan Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
gabinet@umww.pl

Szanowna Pani
Małgorzata Knapczyk
Dyrektor Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
dsi.sekretariat@umww.pl

Urząd Wojewódzki Poznań
Szanowny Pan
Michał Zieliński
Wojewoda Wielkopolski
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
sekretariat.wojewody@poznan.uw.gov.pl

Status kontaktu: –

Do podgrupy instytucji związanych z ochroną przyrody zaprosiliśmy:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu
Nadleśnictwo Czerniejewo
Nadleśnictwo Babki
Nadleśnictwo Gniezno
Państwowa Rada Ochrony Przyrody
Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
Zarząd Dróg Wojewódzkich
Zarząd Dróg Powiatowych Poznań
Zarząd Dróg Powiatowych Gniezno
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

BANK INFORMACJI
TU ZNAJDZIESZ DODATKOWE MATERIAŁY

RUSZAMY 10 CZERWCA

chondrostereum_purpureum_20220204_ad_3_pobiedziska_e08_2