Rolnicy i ich ostoje przyrody – po szkoleniu w Kocanowie 28 marca 2023

Rolnicy i ich ostoje przyrody – po szkoleniu w Kocanowie 28 marca 2023

Poznajcie pionierów w naszym regionie! Tej wiosny pojawia się wiele dobrych informacji. Jedną z nich jest przygotowanie sieci wsparcia dla rolników i ostoi przyrody, którymi opiekują się. Śmiało można powiedzieć, że to początek modelowego podejścia do pomagania sobie w zarządzaniu cennymi siedliskami przyrodniczymi. Doświadczenie rolników w naszym regionie będzie potrzebne dla wdrożenia użytkowania łąk wilgotnych, świeżych i ochrony torfowisk na obszarze ponad…100 ha. Nadrzędnym założeniem jest wsparcie gospodarzy w całym naszym regionie – nieistotny jest podział na gminy czy powiaty. W najbliższym czasie wyruszymy na tereny zarządzane przez naszych rolników, aby przygotować ekspercką dokumentację przyrodniczą niezbędną do realizacji dodatkowych dopłat. O możliwościach wsparcia rozmawialiśmy podczas bezpłatnego szkolenia w Kocanowie 28 marca.

Spotkanie dotyczyło ochrony cennych siedlisk na łąkach oraz możliwości realizacji programów rolnośrodowiskowo-klimatycznych. Omówiliśmy na konkretnych przykładach zmiany w przepisach związane z realizacją Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej UE na lata 2023 – 2027 oraz tematykę związaną z realizacją ekoschematów. Bardzo dziękujemy uczestnikom spotkania z Kocanowa i Imielenka za mnóstwo dobrej energii i zagrzewania do działania – a więc działajmy!

Jeśli ktoś nie mógł dotrzeć, to koniecznie prosimy kontaktować się z nami – mamy możliwość prowadzenia bezpłatnych  konsultacji specjalistycznych.

W doradztwo i szkolenia zaangażowali się ekspert rolnośrodowiskowy Andrzej Rodziewicz z biura ekspertyz przyrodniczych „ARENARIA” (zajrzyj na oficjalną stronę) oraz ekspertka w zakresie identyfikacji gatunków i siedlisk przyrodniczych Natalia Jędrzejczak – biolożka, botaniczka.

Honorowy patronat nad spotkaniem objęła Dyrektor Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pani Dorota Gozdowska.

Skąd pomysł na tworzenie sieci wsparcia przyrodniczego dla rolników w naszym regionie? 

W ostatnim czasie podczas rozmów z rolnikami w Kasztelanii Ostrowskiej dowiadywaliśmy się, że temat pakietów rolnośrodowiskowo-klimatyczny jest mało znany. Chcemy przybliżyć naszym lokalnym rolnikom ideę pakietów oraz przedstawić możliwości finansowania. Jako stowarzyszenie regionalne możemy zaoferować specjalistyczne doradztwo przyrodnicze oraz zorganizować komunikację i dodatkowe formy szkoleń dla zaangażowanych osób.

Dodaj komentarz