Koty wolnożyjące, środowisko i niemałe wyzwanie do rozwiązania

Koty wolnożyjące, środowisko i niemałe wyzwanie do rozwiązania

Rosnąca populacja kotów, szczególnie wolno żyjących, stanowi poważne zagrożenie, dotyczące zarówno zdrowia publicznego, jak również lokalnych ekosystemów. To problem całkiem bliski także w naszym regionie. Tematem tym w ramach działań oddolnych zajmują się mieszkańcy, jednak potrzeba będzie rozwiązań zdecydowanie szerszych – systemowych rozwiązań ujętych między innymi w zwiększonym budżecie samorządowym oraz wsparciu obywateli i organizacji pozarządowych zaangażowanych w te tematy. Właśnie o tym było spotkanie w poniedziałek 18 października 2021 r. w Pobiedziskach. Uczestniczyły w nim przedstawicielki oddolnej inicjatywy zajmującej się opieką nad wolnożyjącymi kotami, reprezentanci Stowarzyszenia Kasztelania Ostrowska, Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Ireneusz Antkowiak oraz Referentka Ochrony Środowiska Dorotą Gozdowską.

Spotkanie w urzędzie skupione było wokół pogłębiającego się z każdym rokiem problemu bezdomności zwierząt w naszej okolicy. Przedstawiciele strony społecznej przybliżyli skalę problemu, a także koszty związane z kastrowaniem oraz rekonwalescencją chorych i niedożywionych kotów, które pokrywane są z prywatnych budżetów. W związku z przewidywanym zwiększaniem się populacji dziko żyjących kotów mieszkańcy zaproponowali Burmistrzowi pierwsze rozwiązanie na najbliższy czas – zwiększenie budżetu przeznaczonego na strategiczne zadania związane ze zwalczaniem bezdomności wśród zwierząt, w tym przede wszystkim kastrację i sterylizację kotów. Cieszymy się, że temat ten jest bliski naszym samorządowcom. W tym roku wiemy, że uda się wygospodarować dodatkowe 1 000 złotych przeznaczonych na ten cel, które uzupełnią pierwotną kwotę 5000 zł.

Rozpoczęliśmy także dyskusję, dotyczącą zwiększenia przyszłorocznego budżetu i zabezpieczenie w nim większej kwoty na działania, które mają pomóc w zmniejszeniu rozrodczości wśród kotów, żyjących na terenie gminy Pobiedziska. Pan Ireneusz Antkowiak oraz Pani Dorota Gozdowska wyrazili zatroskanie sytuacją bezdomnych zwierząt oraz narastającym problemem rozrastających się populacji kotów. Wyrazili oni pełne wsparcie dla działań oddolnych, a także nadzieję na dalszą współpracę, w którą zaangażują się także inni mieszkańcy oraz firmy z naszego terenu. 

Nadchodząca zima, spadek temperatur oraz trudniejsze warunki atmosferyczne, w tym przede wszystkim deszcze to zagrożenie dla życia i zdrowia kotów, które żyją na wolności oraz tych, które zostają porzucone i pozostawione same sobie. W imieniu Pań działających z wielkim zaangażowaniem oraz poświęceniem na rzecz zwalczania bezdomności wśród mruczących kompanów, zachęcamy każdego z naszych sympatyków do włączenia się akcję pomocy kotom oraz śledzenie naszych dalszych działań. Razem uda nam się nagłośnić ten temat i poprawić sytuację domowych kociaków oraz dzikich ekosystemów.

Dodaj komentarz