Koszenie Kasztelańczyka

Koszenie Kasztelańczyka

Tak było wczoraj!
Wolontariusze wykosili murawy ciepłolubne w Imielenku na wzgórzu, które nazwaliśmy „Kasztelańczyk”. Obszar obejmuje murawę z kostrzewą owczą oraz skupiska murawek z chrobotkami. Od kilkunastu lat zarasta sosnami. Nasze działania mają przeciwdziałać zacienieniu muraw oraz gromadzeniu się biomasy (martwych fragmentów traw, igliwia, liści). W tym roku chcemy odtworzyć jak najlepsze warunki dla gatunków ciepłolubnych.

A wyzwania?
? zarastanie ekspansywnymi trawami i podrostem drzew
? śmieci, w tym odpady ogrodowe
? niestety zabudowują jedną z ładniejszych, historycznych (!!!) osi widokowych. Obok ostoi pojawił się dom. Duży błąd w ochronie krajobrazu i utrzymaniu spójności przestrzennej. A czy dla murawy zabudowa może być zagrożeniem? Czas pokaże …..

Mieszane mamy odczucia po wczoraj. Jedno jest pewne – dziękujemy wszystkim zaangażowanym w ochronę przyrody!

W trakcie prac porządkowych – kosimy i zbieramy biomasę z kilku lat:

Zbiór biomasy, w tle Goździkowa Ostoja:

 

Dodaj komentarz