Dzikie Dziedzictwo czeka na Twoje odkrycie | marzec 2023 | poszukuj z nami stanowisk czarki austriackiej

Dzikie Dziedzictwo czeka na Twoje odkrycie | marzec 2023 | poszukuj z nami stanowisk czarki austriackiej

W marcu obiektem poszukiwań jest czarka austriacka Sarcoscypha austriaca grzyb wyznaczony jako jeden z sześciu przyrodniczych symboli regionu Kasztelanii OstrowskiejChcesz wiedzieć, jak działa akcja i jak możesz się włączyć? Na dole strony dowiesz się więcej o comiesięcznych wyzwaniach dla przyrody.

Grzyb ten tworzy bardzo charakterystyczne owocniki w kształcie miseczek zwanych apotecjami o karminowoczerwonym wnętrzu.

Rośnie w wilgotnych lasach i zakrzaczeniach, na drewnie, które często jest zagrzebane w ziemi.

Oznaczenie do gatunku zostanie wykonane za pomocą testów mikroskopowych na owocniku pobranym wspólnie ze Zgłaszającym stanowisko.

Poniżej mapka obszaru, dla którego prowadzimy akcję poszukiwań tego gatunku:

Kasztelania Ostrowska - współczesne miejscowości

O PROJEKCIE 
JAK I DLACZEGO WARTO WŁĄCZYĆ SIĘ DO POSZUKIWAŃ?

Podczas spaceru lub wycieczki rowerowej można przyczynić się do poszerzania wiedzy o zasobach przyrodniczych i pomóc lepiej je chronić. Wybierz teren blisko swojego domu lub potraktuj to jako okazję do dalszej wyprawy do któregoś z zakątków regionu. Zbieraniem danych o rozmieszczeniu gatunków i cennych siedlisk przyrodniczych w regionie Kasztelanii Ostrowskiej zajmujemy się od kilku lat – teraz możesz współdziałać z nami!

Wykonane zgłoszenia
Wypełnij krótki formularz dostępny tutaj, z podaniem lokalizacji stanowiska (w tym współrzędnych GPS) oraz krótkiego opisu np. „Owocnik grzyba rośnie na drzewie przy głównym wejściu do szkoły” lub „Łąka porasta dolinę potoku od końca wsi Promno do lasu na północ od miejscowości. Otaczają ją liczne wierzby i pole uprawne”. Podeślij nam też fotografie swojego znaleziska w formularzu zgłoszeniowym lub na adres kasztelaniaostrowska@gmail.com. Zwracamy uwagę, że w przypadku gatunków prawnie chronionych (zaznaczamy to w ogłoszeniu) nie należy pobierać okazów zielnikowych, narośli lub owocników grzybów, łapać chronionych zwierząt i ich płoszyć.

Wykorzystanie zgłoszeń
Zgłoszone stanowiska zostaną zamieszczone w kartotekach Bazy Danych o Regionie Kasztelanii Ostrowskiej z podaniem imienia i nazwiska autora znaleziska.  Planowane jest także sukcesywne publikowanie informacji o gatunkach i cennych ostojach przyrody w naszym wirtualnym atlasie Bazy Danych o Regionie Kasztelanii Ostrowskiej – za Twoją zgodą mogą tam pojawić się Twoje fotografie i informacja o udziale w poszerzaniu wiedzy o przyrodzie regionu.

Dodaj komentarz