Dzikie Dziedzictwo czeka na Twoje odkrycie | maj 2023 | poszukuj z nami stanowisk smardzów

Dzikie Dziedzictwo czeka na Twoje odkrycie | maj 2023 | poszukuj z nami stanowisk smardzów

W maju obiektem poszukiwań są grzyby z rodziny smardzowatych Morchellaceae. Chcesz wiedzieć, jak działa akcja i jak możesz się włączyć? Na dole strony dowiesz się więcej o comiesięcznych wyzwaniach dla przyrody. 

Grzyby z rodziny smardzowatych Morchellaceae, w szczególności smardze Morchella, tworzą owocniki składające się z trzonu i główki. Bardzo charakterystyczna postać główek owocników grzybów z rodziny smardzowatych wynika z tego, że są one pokryte mniej lub bardziej regularnie rozmieszczonymi jamkami, u niektórych gatunków oddzielonych prostymi lub falistymi żebrami. Smardzowate podlegają ochronie prawnej. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami ochrony opisanymi w artykule na stronie Kasztelanii Ostrowskiej (poczytaj o smardzach tutaj <<<). Powyżej i poniżej przegląd fotografii  gatunków z rodzaju smardz, znalezionych w tym roku w regionie Kasztelanii Ostrowskiej i okolicach, dla zapoznania się z różnorodnością cech morfologicznych owocników z rodzaju Morchella.

Zdjęcie powyżej – Kicin – znalezisko prof. Zbigniewa Celki – smardz stożkowaty Morchella elata

Zdjęcie poniżej – Pobiedziska – znalezisko Małgorzaty Szulc – zapewne smardz parastożkowaty Morchella importuna

Kociałkowa Górka – znalezisko Doroty Durskiej – smardz półwolny Morchella gigas (inaczej mitrówka półwolna Mitrophora semilibera)

Pawłowo Skockie – znalezisko Barbary Kudławiec – smardz jadalny Morchella esculenta

Należące także do smardzowatych napastniczki (np. naparstniczka czeska Verpa bohemica) tworzą owocniki wcześniej, już w marcu-kwietniu. Jeśli byśmy jeszcze je znaleźli, to będą raczej w takim stanie, jaki widoczny na poniższej fotografii (znalezisko Barbary Kudławiec, poza Kasztelanią Ostrowską, dotąd jeszcze nie znamy stanowisk w KO).

Zachęcamy do zgłaszania nam stanowisk smardzowatych i do wspólnych odwiedzin tych stanowisk, które będą miały na celu m.in. ocenę możliwości pobrania owocnika do badań, aby nie naruszyć przepisów o prawnej ochronie smardzów. Jeśli będzie można pobrać owocnik, zostanie on skierowany do szczegółowych badań, które pozwolą rozpoznać gatunek grzyba. Będzie to piękny wkład w poznawanie mykobioty Kasztelanii Ostrowskiej, a w tym przypadku będzie to miało szczególnie ważne znaczenie także dla bioty smardzowatych w skali całej Polski. To piękne zadanie dla nas wszystkich! W przypadku braku możliwości pobrania owocnika stanowisko będzie udokumentowane wyłącznie fotograficznie. 

Poniżej mapka obszaru, dla którego prowadzimy akcję poszukiwań tego gatunku:

Kasztelania Ostrowska - współczesne miejscowości

O PROJEKCIE 
JAK I DLACZEGO WARTO WŁĄCZYĆ SIĘ DO POSZUKIWAŃ?

Podczas spaceru lub wycieczki rowerowej można przyczynić się do poszerzania wiedzy o zasobach przyrodniczych i pomóc lepiej je chronić. Wybierz teren blisko swojego domu lub potraktuj to jako okazję do dalszej wyprawy do któregoś z zakątków regionu. Zbieraniem danych o rozmieszczeniu gatunków i cennych siedlisk przyrodniczych w regionie Kasztelanii Ostrowskiej zajmujemy się od kilku lat – teraz możesz współdziałać z nami!

Wykonane zgłoszenia
Wypełnij krótki formularz dostępny tutaj, z podaniem lokalizacji stanowiska (w tym współrzędnych GPS) oraz krótkiego opisu np. „Owocnik grzyba rośnie na drzewie przy głównym wejściu do szkoły” lub „Łąka porasta dolinę potoku od końca wsi Promno do lasu na północ od miejscowości. Otaczają ją liczne wierzby i pole uprawne”. Podeślij nam też fotografie swojego znaleziska w formularzu zgłoszeniowym lub na adres kasztelaniaostrowska@gmail.com. Zwracamy uwagę, że w przypadku gatunków prawnie chronionych (zaznaczamy to w ogłoszeniu) nie należy pobierać okazów zielnikowych, narośli lub owocników grzybów, łapać chronionych zwierząt i ich płoszyć.

Wykorzystanie zgłoszeń
Zgłoszone stanowiska zostaną zamieszczone w kartotekach Bazy Danych o Regionie Kasztelanii Ostrowskiej z podaniem imienia i nazwiska autora znaleziska.  Planowane jest także sukcesywne publikowanie informacji o gatunkach i cennych ostojach przyrody w naszym wirtualnym atlasie Bazy Danych o Regionie Kasztelanii Ostrowskiej – za Twoją zgodą mogą tam pojawić się Twoje fotografie i informacja o udziale w poszerzaniu wiedzy o przyrodzie regionu.

Ten post ma 2 komentarzy

  1. Jacek

    Witam,chcę zgłosić stanowisko gdzie występuje smardz

    1. Maciej Jędrzejczak

      Dzień dobry, proszę kliknąć w przycisk na górze artykułu „tutaj zgłoś znalezienie tego osobliwego grzyba” i dalej już przez formularz podesłać informacje. Dziękujemy za zaangażowanie!

Dodaj komentarz