Dzikie Dziedzictwo czeka na Twoje odkrycie | luty 2023 | poszukuj z nami stanowisk błyskoporka podkorowego

Dzikie Dziedzictwo czeka na Twoje odkrycie | luty 2023 | poszukuj z nami stanowisk błyskoporka podkorowego

Od lutego obiektem poszukiwań jest błyskoporek podkorowy Inonotus obliquusgrzyb objęty w Polsce ochroną częściową* oraz opatrzony kategorią R (rzadki) na Czerwonej liście grzybów wielkoowocnikowych w Polsce**Chcesz wiedzieć, jak działa akcja i jak możesz się włączyć? Na dole strony dowiesz się więcej o comiesięcznych wyzwaniach dla przyrody.

Błyskoporek podkorowy tworzy charakterystyczne wieloletnie narośle o czarnej, spękanej powierzchni, które występują najczęściej na żywych brzozach, na różnej wysokości pnia, pojedynczo lub po kilka. Zbudowane z twardej masy grzybni, wnętrze narośli jest koloru rdzawego. Barwę tę można dostrzec w szczelinach narośli.

Błyskoporek podkorowy tworzy także jednoroczne rozpostarte owocniki składające się głównie z ukośnie ustawionych względem powierzchni rurek, w których powstają zarodniki podstawkowe. Owocniki błyskoporka podkorowego pojawiają się pomiędzy warstwami drewna lub, częściej, pomiędzy drewnem i korą. Tworzą się na zamierających lub martwych drzewach, głównie na brzozie.

* Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. poz. 1408).

** Wojewoda W., Ławrynowicz M. (2006), Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. Red list of the macrofungi in Poland [w:] Red list of plants and fungi in Poland, red. Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda, W. Szeląg, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, s. 53–70.

Poniżej mapka obszaru, dla którego prowadzimy akcję poszukiwań tego gatunku:

Kasztelania Ostrowska - współczesne miejscowości

O PROJEKCIE 
JAK I DLACZEGO WARTO WŁĄCZYĆ SIĘ DO POSZUKIWAŃ?

Podczas spaceru lub wycieczki rowerowej można przyczynić się do poszerzania wiedzy o zasobach przyrodniczych i pomóc lepiej je chronić. Wybierz teren blisko swojego domu lub potraktuj to jako okazję do dalszej wyprawy do któregoś z zakątków regionu. Zbieraniem danych o rozmieszczeniu gatunków i cennych siedlisk przyrodniczych w regionie Kasztelanii Ostrowskiej zajmujemy się od kilku lat – teraz możesz współdziałać z nami!

Wykonane zgłoszenia
Wypełnij krótki formularz dostępny tutaj, z podaniem lokalizacji stanowiska (w tym współrzędnych GPS) oraz krótkiego opisu np. „Owocnik grzyba rośnie na drzewie przy głównym wejściu do szkoły” lub „Łąka porasta dolinę potoku od końca wsi Promno do lasu na północ od miejscowości. Otaczają ją liczne wierzby i pole uprawne”. Podeślij nam też fotografie swojego znaleziska w formularzu zgłoszeniowym lub na adres kasztelaniaostrowska@gmail.com. Zwracamy uwagę, że w przypadku gatunków prawnie chronionych (zaznaczamy to w ogłoszeniu) nie należy pobierać okazów zielnikowych, narośli lub owocników grzybów, łapać chronionych zwierząt i ich płoszyć.

Wykorzystanie zgłoszeń
Zgłoszone stanowiska zostaną zamieszczone w kartotekach Bazy Danych o Regionie Kasztelanii Ostrowskiej z podaniem imienia i nazwiska autora znaleziska.  Planowane jest także sukcesywne publikowanie informacji o gatunkach i cennych ostojach przyrody w naszym wirtualnym atlasie Bazy Danych o Regionie Kasztelanii Ostrowskiej – za Twoją zgodą mogą tam pojawić się Twoje fotografie i informacja o udziale w poszerzaniu wiedzy o przyrodzie regionu.

Dodaj komentarz