Kultura

Projekt 1#

Świadomość barw to bardzo ważny element twórczości. Na studiach artystycznych...