Гриби региону / Grzyby regionu

Лекцію  буде проводити Barbara Kudławiac біолог яка знає більш ніж 500 видів грибів, ви дізнаетесь о різновидах грибах та будете знати які можна вживата, а які ні в якому разі, функціїта будову! Запрошуемо!

Wykład poprowadzi Barbara Kudławiak biolog która zna ponad 500 gatunków grzybów, dowiesz się o odmianach grzybów i dowiesz się jakie można spożywać, a jakie w żadnym wypadku, funkcje budowy! Zapraszamy!

Dodaj komentarz