Grzyby

gwiazdosz wzniesiony

Geastrum fornicatum L

synonimy: –

rodzina: gwiazdoszowate Geastraceae

ochrona prawna: ścisła

Czerwona Lista Grzybów Polski: |E| wymierający krytycznie zagrożony – gatunki silnie zagrożone wymarciem na izolowanych stanowiskach poza głównym obszarem swojego występowania

Występowanie

Żyzne lasy liściaste (łęgi, grądy), zarośla, zadrzewienia, parki 

Rośnie na glebie, rozłożonym drewnie drzew liściastych. Grzyb saprotroficzny.

Znane stanowiska w woj. wielkopolskim, świętokrzyskim, pomorskim, zachodniopomorskim.

W Europie jest szeroko rozprzestrzeniony, występuje od strefy śródziemnomorskiej i Wysp Kanaryjskich po Szwecję i Finlandię.

 Nielicznie w Afryce, Ameryce Północnej, Australii, Azji i Europie.


Informacje dodatkowe


Źródła

dane własne inwentaryzacyjne:
dane ze zgłoszeń:
dane literaturowe: „Grzyby chronione Polski: Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne pod red. Anny Kujaw
Kudławiec, B. (2019). Geastrum fornicatum ID 323007. W. Snowarski M. Atlas Grzybów Polski. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Dostęp 21.11.2020. [https://www.grzyby.pl/rejestr-grzybow-chronionych-i-zagrozonych.htm]

Sytuacja gatunku w regionie

Zasoby

Status na Czerwonej Liście Regionu

CR – skrajnie rzadki odnotowany na 1-3 stanowiskach

Zagrożenia i możliwości ochrony

Data aktualizacji wpisu w Bazie

2021.11.07