Kasztelania Ostrowska

region odkrywany na nowo

Kasztelania Ostrowska to historyczny region w Wielkopolsce. Najstarsze zapisy o nim pochodzą z 1136 roku z Bulli Gnieźnieńskiej. Rozciąga się w większości na obszarze powiatów gnieźnieńskiego oraz poznańskiego. Siedziba Kasztelana Ostrowskiego znajdowała się prawdopodobnie na wyspie na jeziorze Lednickim. Nie znamy szczegółowych granic historycznych Kasztelanii Ostrowskiej, lecz wiemy które tereny obejmowała. 

Granicami regionu są kompleksy leśne – lasy czerniejewskie, Puszcza Zielonka i lasy Parku Krajobrazowego Promno. Od strony północnej i wschodniej granicą jest rzeka Mała Wełna. Jego największymi współcześnie miejscowościami są Kiszkowo, Kłecko, Łubowo i Pobiedziska. Zasięg regionu widoczny jest w rozmieszczeniu osadnictwa, przebiegu kompleksów leśnych i rzek oraz w tożsamości mieszkańców obszaru między Poznaniem a Gnieznem.  Odkrywaniem piękna tych terenów zajęliśmy się jako stowarzyszenie.

Wokół tego obszaru rozwijamy nasze inicjatywy społeczne, turystykę, badania i ochronę zasobów regionu. Miejsce, które tutaj tworzymy jest portalem informacyjnym o regionie, o aktualnych wydarzeniach oraz stroną publicystyczną. 

Chcemy również, aby strona stała się miejscem dla działań oddolnych. Poprzez nią można zgłaszać ciekawe kulturowo i przyrodniczo miejsca, włączyć się w badania w ramach „badań obywatelskich”,  publikować fotografie ukazujące region – jego miejscowości, ptaki, rośliny, grzyby i inne uwiecznione przez siebie obiekty, rozwijać z nami bibliografię regionu. 

Stowarzyszenie tworzą osoby o różnych zamiłowaniach, dlatego nasze inicjatywy realizujemy w naszych grupach. Funkcjonują one jak małe stowarzyszenia, zachowując przy tym spójność w ramach stowarzyszenia regionalnego. Poznaj je, odwiedzaj, a może z czasem dołącz:

Młodzi Przyrodnicy

Dzikie Dziedzictwo

Kasztelanki

Barwiarnia

KO_Pracownia

Współpraca dla Ukrainy